Jaa

Yhteyshenkilöt

 • Kristiina Kulha

  Viestintäpäällikkö


  PL 18 00391 Helsinki Käyntiosoite: Arinatie 3 A (Pitäjänmäki)
  030 474 2551
  040 548 6914
  http://www.ttl.fi
 • Tiina Kaksonen

  Koordinaattori, viestintä


  Aapistie 1 90220 Oulu
  050 3643158
 • Lainaukset

  Voimakas rakennemuutos työterveyshuollossa on jatkunut koko 2000-luvun ajan
  erityisasiantuntija Kirsi Lappalainen
  Lähes kaikki palkansaajat ovat työterveyshuollon piirissä, minkä vuoksi työterveyshuollolla on tärkeä rooli sote-palveluiden kokonaisuudessa. Erityisesti työkykyasioiden hoidossa työterveyshuollon ja muun sote-palvelun saumaton yhteistyö on tärkeää. Jotta palvelu toimisi mahdollisimman sujuvasti, on työterveyshuolto nivellettävä ja integroitava osaksi maakunnallista sotea
  johtaja Jorma Mäkitalo
  Olemme koonneet suositukseen erilaisia työkaluja kuten oirekyselyjä, mittareita ja toimintakyvyn arviointiasteikkoja, jotka tukevat työpaikalla tehtyjä havaintoja ja auttavat myös työntekijää ymmärtämään omaa tilannettaan.
  Katri Tiitola,
  Valvontahenkilöstön työ on muutoksessa muun rikosseuraamusalan työn rinnalla. Tulevaisuudessa aktivoivan lähityön merkitys korostuu, ja sen edistämiseksi tarvitaan työntekijälähtöistä kehittämistä
  erikoistutkija Hilkka Ylisassi
  Vartija joutuu päivittäisessä toiminnassaan puntaroimaan teoissaan, kallistuuko hän esimerkiksi rutiinien sujuvuuden ja turvallisuuden vai yksittäisen vangin kannalta kuntouttavan vuorovaikutteisen teon puolelle
  erikoistutkija Hilkka Ylisassi
  Teollisille nanomateriaaleille voi altistua niiden elinkaaren kaikissa vaiheissa.
  tutkimusprofessori Kai Savolainen, Työterveyslaitos
  Viisain tapa torjua terveyshaittoja on altistumisen ehkäiseminen esimerkiksi suljettuja tuotantoprosesseja kehittämällä sekä ilmanvaihtoratkaisuja ja työn järjestelyjä parantamalla. Suojavaatteiden ja hengityssuojainten käyttö on järkevää ja altistumispitoisuuksia on seurattava.
  tutkimusprofessori Kai Savolainen
  Yrittäjä voi vahvistaa hyvinvointiaan esimerkiksi verkostoitumalla
  Vanhempi asiantuntija Anne Salmi
  (Yrittäjyyden tuottamiin työpaikkoihin liittyvien) Odotusten todentuminen riippuu pitkälti pienten yritysten menestyksestä ja kyvystä kasvaa.
  Erikoistutkija Minna Janhonen
  Direktiivillä asetetaan sitovat raja-arvot 13 syöpävaarallisielle aineelle. Raja-arvolla tarkoitetaan sitä kemiallisen altisteen keskiarvopitoisuutta, joka ei saa ylittyä työntekijän hengitysilmassa työpäivän aikana
  vanhempi asiantuntija Helene Stockmann-Juvala
  Palomiehet olisi ilmoitettava ASA-rekisteriin ja heidän terveydentilaansa tulisi seurata tehostetusti
  Juha Laitinen
  Poikkeuksellisiin altistumistilanteisiin täytyy luoda lisäksi toimintaohjeet sekä perustaa altistumistili, johon rekisteröidään palomiesten ja kalustonhuollossa työskentelevien altistuminen tunnin tarkkuudella
  Juha Laitinen
  Dieselpakokaasuille altistumisen seurantaan ja hallintaan tulisi kiinnittää huomioita erityisesti kaivoksissa ja tunnelityömailla, joissa pitoisuudet voivat kohota hyvinkin korkeiksi.
  vanhempi asiantuntija Tiina Santonen, Työterveyslaitos
  Valitse ajanjakso -
  Hakusi ei tuottanut tuloksia
  Hakusi ei tuottanut enempää tuloksia
  Takaisin alkuun