Hyvinvoivan yrittäjän yritys kasvaa ja työllistää

Tiedote 5.9.2016 (44/2106)

Hyvinvoiva yrittäjä tekee tuloksellista työtä ja pitää huolta itsestään ja henkilöstöstään. Tämä mahdollistaa myös yrityksen kasvun.

Valtaosa (noin 95 %) Suomen yrityksistä on henkilöstömäärältään hyvin pieniä mikroyrityksiä, eli ne työllistävät alle 10 henkilöä. Yrittäjyyteen on viime aikoina liitetty suuria odotuksia työpaikkojen määrän kasvattamisesta ja suomalaisten työllistämisestä. ”Odotusten todentuminen riippuu pitkälti pienten yritysten menestyksestä ja kyvystä kasvaa”, huomauttaa erikoistutkija Minna Janhonen Työterveyslaitoksesta. Elinkeinoelämän keskusliiton julkaiseman kyselyn mukaan kuitenkin vain vajaa puolet mikroyrityksistä on tällä hetkellä kasvuhakuisia.

Kasvu ja työllistäminen onnistuvat todennäköisemmin silloin, kun yrittäjällä itsellään riittää virtaa ja osaamista monipuoliseen työhönsä ja joukoistaan huolehtimiseen. Moni asia yrityksen päivittäisissä onnistumisissa riippuukin yrittäjän omasta hyvinvoinnista.

Yrittäjän ei kannata uhrata omaa hyvinvointiaan

Työterveyslaitoksen erityisasiantuntija Susanna Visurin kokemuksen mukaan yrittäjyys luo parhaimmillaan vahvaa työn imua, on tekijälleen palkitsevaa ja mahdollistaa oman osaamisen täysipainoisen hyödyntämisen. Yrittäjän vaikutusmahdollisuudet omaan työhön ja ajankäyttöön ovat palkkatyöläistä suuremmat. Lisäksi yrittäjä saa tehdä työtä tärkeäksi kokemansa asian parissa. Työlle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen ja myönteiset aikaansaannokset palkitsevat hyvin henkilökohtaisesti.

Valta ja vastuu kulkevat aina käsi kädessä. Vaatii hyviä suunnittelutaitoja olla uhraamatta yrittämisessä omaa hyvinvointiaan. Työterveyslaitoksella on tuotettu apuja yrittäjälle sekä oman hyvinvoinnin arviointiin ja kohottamiseen (www.ttl.fi/fi/tietokortit/Documents/Pienyrittajan_tyokyvyn_kulmakivet.pdf) että oman työn ja terveyden arviointiin (www.ttl.fi/mikrotmenestykseen).

”Yrittäjä voi vahvistaa hyvinvointiaan esimerkiksi verkostoitumalla”, kertoo vanhempi asiantuntija Anne Salmi Työterveyslaitoksesta. On hyvä olla ainakin yksi ihminen, jolta saa käytännön tukea vaikeissa tilanteissa. Yrittäjäkollegoilta voi tarvittaessa saada tukea ja vinkkejä myös itse yritystoimintaan. Jos verkostoa ei vielä ole, yrittäjä voi lähteä mukaan maksuttomaan Työpaikkojen työhyvinvointiverkostoon (www.ttl.fi/tyhyverkosto). Yrittäjä saa tukea itselleen ja henkilöstölleen myös järjestämällä yritykselleen työterveyshuollon palvelut.

 

Työterveyslaitoksen asiantuntijat yrittäjien tavattavissa yrittäjän päivänä 5.9. Helsingissä, Kokkolassa, Maskussa ja Oulussa

Työterveyslaitos osallistuu talkoisiin tutkimalla ja kehittämällä yrittäjien työhyvinvointia vahvistavia tekijöitä. Yrittäjän päivänä 5.9. Työterveyslaitoksen asiantuntijat jalkautuvat yrittäjien pariin Helsingissä, Kokkolassa, Maskussa ja Oulussa. Esimerkiksi

  • Helsingissä on aamukahvit maahanmuuttajataustaisille ja muille yrittäjille YritysLinnassa (Ensi Linja 1, klo 9-11). Ohjelmassa on vapaamuotoista verkostoitumista ja keskustelua sekä tietoa yrittäjän työhyvinvoinnin ylläpitämisestä. Tapahtuman järjestää Työterveyslaitos osana "Verkostoyhteistyöllä työhyvinvointia mikroyrittäjille” -yhteistyöhanketta, jossa ovat mukana Helsingin seurakuntayhtymä ja NewCo YritysHelsinki. Lisätiedot: auli.airila(at)ttl.fi tai barbara.bergbom(at)ttl.fi
  • Helsingin yrittäjien Y-tilassa (Annankatu 38B, klo 12-15) KetteräHR-hankkeen tutkijat ja kehittäjät Minna Janhonen ja Tiina Taipale verkostoituvat yrittäjien kanssa. Syksyn aikana KetteräHR-hankkeen työpajakiertue rantautuu kahdeksalle eri paikkakunnalle sparraamaan kasvuhakuisia yrityksiä henkilöstöjohtamisen kysymyksissä (www.ttl.fi/ketteraHR). Lisätiedot: minna.janhonen(at)ttl.fi
  • Kokkolassa vanhempi asiantuntija Anne Salmi osallistuu Yrittäjän Onnen päivään, jonka teemana on ”Mitä maksaa, kun hyvin jaksaa?” Alueen yrittäjille järjestetään Työhyvinvointimessut Kampushallissa klo 16-20. Lisätiedot: anne.salmi(at)ttl.fi
  • Maskussa Mikrot menestykseen –hanke toteuttaa lyhyen kokeilukulttuuri-laboratorion yrittäjien ja kunnan yhteistyön kehittämiseksi Kunta ja yrittäjä –aamukahveilla (klo 8-10). Tilaisuuksia on myös Loimaalla (6.9), Laitilassa (8.9) ja Naantalissa (9.9). Lisätiedot: susanna.visuri(at)ttl.fi
  • Pohjois-Pohjanmaalla alkaa Naiset työssä -hankkeen videovälitteinen ryhmätoiminta työkyvyn ja terveyden edistämiseksi. Toiminta on suunnattu erityisesti henkisesti tai fyysisesti kuormittavaa työtä tekeville sekä yli 54-vuotiaille alueen naisyrittäjille (www.ttl.fi/naisettyossa). Lisätiedot: nina.nevanpera(at)ttl.fi)

 

Lisätietoa ja vinkkejä:

www.ttl.fi/pienyritys

Asiantuntijat:

Erikoistutkija Minna Janhonen, Työterveyslaitos, p. 030 474 2609, minna.janhonen(at)ttl.fi

Vanhempi asiantuntija Anne Salmi, Työterveyslaitos, p. 043 824 1342, anne.salmi(at)ttl.fi

Erityisasiantuntija Susanna Visuri, Työterveyslaitos, p. 030 474 7548, susanna.visuri(at)ttl.fi

Mediapalvelut

Kristiina Kulha, viestintäpäällikkö
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2551, 040 548 6914,
kristiina.kulha[at]ttl.fi


Tiina Kaksonen, koordinaattori
Työterveyslaitos, Oulu
puh. 030 474 3015, 050 364 3158
tiina.kaksonen[at]ttl.fi

www.ttl.fi

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja kouluttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys Työntekijämäärä: 560

Avainsanat:

Yrityksestä

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja kouluttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys Työntekijämäärä: 560

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Lainaukset

Yrittäjä voi vahvistaa hyvinvointiaan esimerkiksi verkostoitumalla
Vanhempi asiantuntija Anne Salmi
(Yrittäjyyden tuottamiin työpaikkoihin liittyvien) Odotusten todentuminen riippuu pitkälti pienten yritysten menestyksestä ja kyvystä kasvaa.
Erikoistutkija Minna Janhonen