Jätealan turvallisuuskoulutusta on tarjolla verkossa

Jätealan työntekijät voivat jatkossa perehtyä alansa työterveys- ja työturvallisuusasioihin verkossa suomeksi. Myös jätealan yritykset ja oppilaitokset voivat hyödyntää koulutusmateriaalia. Verkko-oppimisympäristö valmistui EU:n rahoittamassa Työterveys- ja työturvallisuuskoulutus ympäristönhuoltoalalla – THESEIS -hankkeessa, johon Suomesta osallistui Työterveyslaitos. Verkkokoulutusaineisto on maksuton.

– Jätealan työntekijät kohtaavat työssään monenlaisia riski- ja vaaratekijöitä. Työterveys- ja turvallisuusasioita opetetaan jätealan koulutuksessa yleisellä tasolla, mutta kattavaa, eri riski- ja vaaratekijät huomioivaa oppimateriaalia ja koulutusta ei ole ollut olemassa ennen nyt tuotettua verkkokoulutusmateriaalia, kertoo erikoistutkija Pirjo Irmeli Korhonen Työterveyslaitoksesta.

Verkkomateriaali tutustuttaa riski- ja vaaratekijöihin
Koulutuskokonaisuus (THESEIS-kurssi) koostuu johdannosta ja kolmesta moduulista, joista jokainen sisältää eri osioita ja niihin liittyviä arviointitehtäviä, joiden avulla voi testata omia tietojaan kustakin aiheesta. Materiaalin käyttö on maksutonta, mutta se vaatii kirjautumisen. Kurssin jälkeen työntekijä muun muassa tunnistaa entistä paremmin jätealan vaara- ja riskitekijöitä sekä osaa ennaltaehkäistä vaaratilanteita.  

Koulutustarpeet selvitettiin kyselyn avulla
Koulutusmateriaali koostettiin jätealan työntekijöille tehdyn kyselytutkimuksen perusteella. Kyselyllä selvitettiin jäteveden ja kiinteiden jätteiden käsittelijöiden tietotaitoja työterveys- ja turvallisuusasioissa, muun muassa vaaratilanteissa, ergonomiassa ja paloturvallisuudessa. Kyselytutkimus toteutettiin kaikissa hankkeessa mukana olevissa maissa. Samalla selvitettiin jätealan työntekijöiden kansalliset pätevyysvaatimukset. Tulosten avulla määriteltiin eri maiden koulutustarpeet.

– Kyselyn tulosten perusteella suomalaiset jätealan työntekijät tarvitsevat erityisesti kemiallisten ja biologisten vaarojen, suljetuissa tiloissa työskentelyn ja vaarallisten aineiden käsittelyn lisäkoulutusta, kertoo tutkija Antti Karjalainen Työterveyslaitoksesta.

Verkkomateriaali sopii myös perehdyttämiseen
Koulutuksen avulla jätealan työntekijät voivat osallistua jatkuvaan ammatillisen osaamisen kartuttamiseen, uransa suunnitteluun ja edistämiseen. Jätealan yrityksille se tarjoaa mahdollisuuden uusien työntekijöiden kouluttamiseen.

Jäteala työllistää noin 2,5 miljoonaa eurooppalaista, Suomessa alalla työskentelee noin 10 000 henkilöä.

THESEIS-hanke (Training on health and safety for workers in the environment industrial sector) oli kaksivuotinen hanke (2011-2013) ja se rahoitettiin Euroopan Unionin Leonardo da Vinci –ohjelmasta. Ohjelma tukee projekteja, joiden tavoitteena on kehittää ammatillista koulutusta ja eurooppalaista yhteistyötä. Hankkeeseen osallistui 12 organisaatiota kahdeksasta Euroopan maasta (Belgia, Bulgaria, Kreikka, Saksa, Suomi, Puola, Ruotsi, Tšekki). Verkkomateriaali tuotettiin kunkin hankkeessa mukana olleen maan omalla kielellä ja sitä voi käyttää haluamallaan kielellä.

Lisätietoja
tutkija Antti Karjalainen, Työterveyslaitos, puh. 043 824 8461, antti.karjalainen[at]ttl.fi

Jätealan verkko-oppimisympäristö
http://moodle.theseis.euproject.org/
Käyttäjätunnus: student_fi11, salasana: student_fi11

Lisätietoa ja ohjeita jätehuoltoalan verkkokoulutusmateriaalin käyttöön
http://www.ttl.fi/fi/tyoturvallisuus_ja_riskien_hallinta/tyokalut/jatealan_verkkokoulutus/sivut/default.aspx

THESEIS-hankkeen verkkosivut
http://www.theseis-training.eu/main/?lang=fi

Jätehuoltoalan riskiprofiili
http://www.ttl.fi/fi/tyoturvallisuus_ja_riskien_hallinta/riskien_hallinta/Documents/J%C3%84TEHUOLTOALAN%20PROFIILI070110.pdf

     

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin tutkija, kehittäjä ja asiantuntija, joka edistää työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden hyvinvointia. Laitos on itsenäinen, sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva julkisoikeudellinen yhteisö. Toimipisteitä on kuudella paikkakunnalla, päätoimipiste on Helsingissä. Työntekijöitä on vajaat 800.

Yrityksestä

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja kouluttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys Työntekijämäärä: 560

Tilaa

Multimedia

Multimedia