Kunta10-tutkimus: Johtaminen kunnissa parantunut

Tiedote 6/2017, 19.1.2017       

Kuntatyöntekijät saavat aikaisempaa enemmän tukea esimiehiltään. Myös johtamisen oikeudenmukaisuuden kokemukset ovat kunnissa kasvussa, osoittaa Työterveyslaitoksen Kunta10-tutkimus. Sen sijaan työmäärä ja muutokset ovat lisääntyneet ja jopa 43 prosenttia vastaajista kokee, että heillä ei ole mahdollisuutta vaikuttaa muutoksiin. Kunta10-tutkimukseen vastasi ennätysjoukko kuntatyöntekijöitä, yli 65 000. Vastausprosentti oli 72 prosenttia.

                       

Kunta10-tutkimuksessa ovat mukana Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere, Oulu, Raisio, Naantali, Nokia, Valkeakoski ja Virrat. Helsinki on mukana toista kertaa, muut kaupungit ovat osallistuneet 8-9 kertaa.

─ Johtamiseen on kiinnitetty kunnissa yhä suurempaa huomiota. Esimiehiä on koulutettu ja tämä näkyy tuloksissa, kertoo Kunta10-tutkimuksen johtaja Tuula Oksanen Työterveyslaitoksesta. Johtamisen oikeudenmukaisuus on parantunut 2010-luvulla. Tämä on tärkeää, koska tutkimusten mukaan oikeudenmukaiseksi koettu johtaminen on yhteydessä muun muassa vähäisempiin sairauspoissaoloihin.

─ Haasteita johtamiselle asettavat jatkuvat muutokset, esim. tuleva maakunta- ja sote-uudistus sekä työmäärän kasvu. Jopa 39 prosenttia vastaajista kokee työmäärän lisääntyneen yli sietokyvyn. Kohtuuttomista työmääristä raportoivat etenkin sosiaali- ja terveysalalla sekä opetuspuolella työskentelevät.

Kuntatyöntekijät kokevat työssä tapahtuvat muutokset entistä suurempina. Varsinkin sosiaali- ja terveysalalla toimivat työntekijät kokevat, ettei heillä ole mahdollisuuksia vaikuttaa muutoksiin.

Kunta-alan eläköityminen on haasteena maakunta- ja sote-uudistuksissa. Kunta10-tutkimukseen vastanneista 75 prosenttia uskoo jatkavansa työssä eläkeikään saakka. Huolestuttavaa kuitenkin on, että vain 61 prosenttia  lähihoitajista ja 66 prosenttia kodinhoitajista arvelee jatkavansa eläkeikään saakka.

Kunta10 hyödynnetään kunnissa laajasti

Kunta10-tutkimukset keskeiset tulokset tiedotetaan kaikille tutkimukseen osallistuneille kunnille ja niiden henkilöstölle työyksikkötasolla. Kunnissa käytetään tutkimuksen tuloksia henkilöstön hyvinvoinnin ja työelämän laadun parantamiseen.

─ Tampereella tuloksia hyödynnetään systemaattisesti niin johdossa kuin työyhteisöissäkin, kertoo Tampereen kaupungin henkilöstöjohtaja Niina Pietikäinen.

─ Pormestarin toimeksiannosta jokaisen esimiehen tulee käydä yksikkönsä Kunta10-tutkimuksen tulokset läpi ja valita yhdessä henkilöstön kanssa kyselyn tulosten perusteella kaksi työyhteisön kehittämiskohdetta sekä yksi vahvuus. Näistä johdetaan edelleen johtamisen tavoitteita. Tulokset huomioidaan myös työterveysyhteistyön kohdentamisessa.

Kunta10-tutkimus on Suomen laajin kunta-alan valtakunnallinen seurantatutkimus. Työntekijöiden työtä ja hyvinvointia seurataan kahden vuoden välein tehtävillä kyselyillä, joihin osallistuu noin   90 000 vakinaista työntekijää ja pitkäaikaista sijaista. Kunta10-tutkimus yhdessä Sairaalahenkilöstön hyvinvointitutkimuksen kanssa kattaa lähes 30 % kunta-alan työntekijöistä. Näitä tutkimuksia tullaan hyödyntämään sote-uudistuksen vaikutusten ennakoinnissa ja seurannassa.

Lisätiedot:
Tuula Oksanen, johtava asiantuntija, Kunta10-tutkimuksen johtaja, Työterveyslaitos, puh. 043 8201032, sposti tuula.oksanen[at]ttl.fi

Niina Pietikäinen, henkilöstöjohtaja, Tampereen kaupunki, puh. 040 7079147, sposti niina.pietikainen[at]tampere.fi

 

Mediapalvelut

Kristiina Kulha, viestintäpäällikkö
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2551, 040 548 6914,
kristiina.kulha[at]ttl.fi


Tiina Kaksonen, koordinaattori
Työterveyslaitos, Oulu
puh. 030 474 3015, 050 364 3158
tiina.kaksonen[at]ttl.fi

www.ttl.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja kouluttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys Työntekijämäärä: 560

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Pikafaktat

Kunta10-tutkimukseen vastasi ennätysjoukko kuntatyöntekijöitä, yli 65 000. Vastausprosentti oli 72.
Tweettaa
Kunta10-tutkimuksessa ovat mukana Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere, Oulu, Raisio, Naantali, Nokia, Valkeakoski ja Virrat. Helsinki on mukana toista kertaa, muut kaupungit ovat osallistuneet 8-9 kertaa.
Tweettaa

Lainaukset

Tampereella tuloksia hyödynnetään systemaattisesti niin johdossa kuin työyhteisöissäkin, Pormestarin toimeksiannosta jokaisen esimiehen tulee käydä yksikkönsä Kunta10-tutkimuksen tulokset läpi ja valita yhdessä henkilöstön kanssa kyselyn tulosten perusteella kaksi työyhteisön kehittämiskohdetta sekä yksi vahvuus. Näistä johdetaan edelleen johtamisen tavoitteita. Tulokset huomioidaan myös työterveysyhteistyön kohdentamisessa.
kertoo Tampereen kaupungin henkilöstöjohtaja Niina Pietikäinen