Kutsu 31.8. Mitä mieltä työterveyshuoltoyksiköt ovat omasta roolistaan tulevassa sotessa?

Mitä uhkia ja mahdollisuuksia työterveyshuollon tulevaisuuteen uudessa sotessa liittyy?

Tervetuloa tiedotustilaisuuteen! 

Aika               keskiviikko 31.8.2016 klo 10–11

Paikka           Työterveyslaitos, Haartmaninkatu 1 D, Luokka Topelius, Helsinki

Työterveyslaitos julkaisi kolme skenaariota työterveyshuollon roolista uudessa sote-järjestelmässä viime toukokuussa. Skenaariot jakavat mielipiteitä vahvasti, osoittaa nettikysely.

Työterveyslaitos on laatinut jokaisesta skenaariosta SWOTin, jossa esitetään kunkin vaihtoehdon vahvuudet, heikkoudet, uhat ja mahdollisuudet. SWOT-analyysi julkaistaan tiedotustilaisuudessa. Skenaarioita ja SWOT-analyysia on puntaroitu myös Uudenmaan alueen työterveyshuolloille järjestetyssä seminaarissa 30.8.2016

Tiedotustilaisuudessa Uudenmaan työterveysyksiköiden edustajat avaavat omia näkemyksiään työterveyshuollon tulevaisuudesta ja roolista uudessa sotessa. Puheenuoron käyttävät vastaava työterveyslääkäri ja Suomen työterveyslääkäriyhdistyksen puheenjohtaja Elina Kupiainen ABB:ltä, johtaja Lasse Parvinen Terveystalosta ja toimiitusjohtaja Tiina Pohjonen Helsingin kaupungin työterveydestä. Skenaariot ja tuoreen SWOT-analyysin esittelee johtaja Jorma Mäkitalo Työterveyslaitoksesta.

Työterveyshuollon palveluiden piirissä on 1,8 miljoonaa työntekijää ja työterveyshuolto vastaa käytännössä suurimmasta osasta työssäkäyvien perusterveydenhuollon sairaanhoidosta. Lisäksi työterveyshuollolla on lain edellyttämiä ehkäisevän terveydenhuollon tehtäviä työpaikoilla.

Ilmoittautumiset tiedotustilaisuuteen Työterveyslaitoksen viestintään kristiina.kulha@ttl.fi, puh. 040 548 6914.Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Lisätiedot Työterveys-tutkimus- ja palvelukeskuksen johtaja Jorma Mäkitalo, Työterveyslaitos, puh. 040 5156131.

Tervetuloa!Mediapalvelut

Kristiina Kulha, viestintäpäällikkö
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2551, 040 548 6914,
kristiina.kulha[at]ttl.fi


Tiina Kaksonen, koordinaattori
Työterveyslaitos, Oulu
puh. 030 474 3015, 050 364 3158
tiina.kaksonen[at]ttl.fi

www.ttl.fi

@tyoterveys

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja kouluttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä.  Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot.  Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Laitos on itsenäinen, sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva julkisoikeudellinen yhteisö. Henkilötyövuosia on 560 ja rahoituksesta 50 % tulee valtion budjetista. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa.

@tyoterveys @fioh


Avainsanat:

Yrityksestä

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja kouluttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys Työntekijämäärä: 560

Tilaa

Multimedia

Multimedia