Laatuportaalilla parempaa laatua ja vaikuttavuutta työterveyshuoltoon

Tiedote 42/2015, 24.8.2015

Työterveyslaitos tarjoaa uudenlaisen mahdollisuuden työterveysyksiköille laadun ja vaikuttavuuden seurantaan. Palvelu on nimeltään Laatuportaali. Syyskuussa Laatuportaaliin kerätään kaikista työterveysyksiköistä keskeistä tietoa resursseista ja asiakkaista, mikä mahdollistaa toiminnan kehittämisen niin valtakunnan kuin yksiköidenkin tasolla. Jatkossa myös työterveyspalveluiden ostajat voivat vertailla palveluntuottajia keskenään. Uuden palvelun osoite on www.laatuportaali.fi. Työterveysyksiköt voivat alkaa syöttää tietojaan portaaliin 7.9.2015 alkaen.

─ Työterveysyksiköiden toimintaa on seurattu valtakunnallisesti 3-4 vuoden välein vuodesta 1992 lähtien. Sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta tehtävän Työterveyshuolto Suomessa -katsauksen tietojen keruuta haluttiin kehittää nykyaikaisemmaksi, mikä antoi idean laatuportaalin rakentamiseen, kertoo palvelukeskuksen johtaja Kari-Pekka Martimo Työterveyslaitoksesta.

─ Samalla yksiköistä saadut tiedot saadaan palvelemaan myös työterveysyksikön oman toiminnan kehittämistä, kun portaalin kautta on jatkossa mahdollista myös vertailla yksiköitä annettujen tietojen pohjalta.

Laatuportaalilla tuetaan Valtioneuvoston asetusta, jonka mukaan kaikissa työterveysyksiköissä tulee olla hyvää työterveyshuoltokäytäntöä noudattava laatujärjestelmä vuoden 2016 alusta alkaen.

Asiakkaat – yritykset ja yhteisöt – saavat maksutta vertailutietoa työterveyspalvelujen tarjoajista

Portaaliin tietonsa päivittäneiden työterveysyksiköiden yhteystiedot ovat vuoden vaihteessa myös asiakkaiden käytettävissä osoitteessa www.työterveydeksi.fi .

─ Olipa kyse olemassa olevasta asiakassuhteesta tai palveluiden hankintatilanteesta, laatuportaalin avulla asiakas saa tietoa palveluntuottajista ja hän voi verrata palveluntarjoajien keskeisiä ominaisuuksia, kertoo Martimo.

Laatuportaalin maksullinen PRO-versio tarjoaa työterveyshuoltoyksiköille lisää vertailumahdollisuuksia

Laatuportaalin peruskäyttö on maksutonta sekä työterveyshuollon asiakkaille että työterveyshuoltopalvelujen tuottajille.

Jatkossa työterveyshuoltopalvelujen tuottajat voivat lunastaa myös maksullinen PRO-käyttöliittymän, joka antaa lisää mahdollisuuksia laadun ja vaikuttavuuden parantamiseen. PRO-versiossa vertaisarviointia pystytään tekemään myös palveluprosessien mittareiden osalta ja siten hyödyntämään parhaita käytäntöjä.

Anonyymi vertailu muihin palveluntuottajiin on mahdollista esim. alueittain ja tuottajaluokittain. Lisäksi portaali mahdollistaa vertailun niin, että yksiköt ovat tunnistettavissa esim. ketjujen tai erilaisten yhteistyöverkostojen sisällä.

Vertaisarviointi mahdollistaa parhaiden käytäntöjen levittämisen niin vertailussa heikommin pärjääviin kuin erinomaisuutta tavoitteleviin työterveysyksiköihin.

Laatuportaali palvelee osoitteissa www.laatuportaali.fi (työterveysyksiköille) jo nyt ja myöhemmin www.työterveydeksi.fi (kansalaisille)

Video: Kari-Pekka Martimon haastattelu videolla. Pirjo Nuotio haastattelee.

Lisätiedot:

palvelukeskuksen johtaja Kari-Pekka Martimo, puh. 050 566 5797 sposti kari-pekka.martimo@ttl.fi
tuotevastaava Merike Aminoff, puh. 043 247808, sposti merike.aminoff@ttl.fi
tuoteperhepäällikkö Marita Riikonen, puh. 043 8243767 sposti marita.riikonen@ttl.fi

Mediapalvelut

Kristiina Kulha, viestintäpäällikkö
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2551, 040 548 6914,
kristiina.kulha[at]ttl.fi

Tuula Vauhkonen, tiedottaja
Työterveyslaitos, Oulu
puh. 030 474 6170, 043 824 1203
tuula.vauhkonen[at]ttl.fi

www.ttl.fi
@tyoterveys

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin tutkija, kehittäjä ja asiantuntija, joka edistää työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden hyvinvointia. Laitos on itsenäinen, sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva julkisoikeudellinen yhteisö. Toimipisteitä on viidellä paikkakunnalla, päätoimipiste on Helsingissä. Työntekijöitä on noin 700.

Yrityksestä

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja kouluttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys Työntekijämäärä: 560

Tilaa

Multimedia

Multimedia