Luottamus tulevaan ja työmotivaatio pitävät työttömän työkykyä yllä

Työterveyslaitoksen tiedote 28/2016, Helsinki 2.5.2016

Moni työelämän ulkopuolella oleva kokee työkykynsä heikoksi. Työkykyä ylläpitävät usko tulevaisuuteen ja vahva motivaatio työn tekemiseen. Myös osallisuuden, mielekkään tekemisen ja merkityksellisyyden kokemukset sekä sosiaaliset suhteet voivat auttaa.

Työterveyslaitoksen Sosiaalinen osallisuus ja työ- ja toimintakyvyn muutos, Solmu -koordinaatiohankkeessa kehitteillä oleva Kykyviisari-menetelmä tuottaa tietoa työelämän ulkopuolella olevien työikäisten työ- ja toimintakyvystä. Ensimmäisten tulosten mukaan työelämän ulkopuolella olevat työikäiset kokevat työkykynsä on melko matalaksi. Asteikolla 0-10 naiset arvioivat koetun työkykynsä olevan keskimäärin 5,9 ja miehet 6,4. Väestöllä keskimäärin tulos on pari pistettä korkeampi. 

– Omista voimavaroistaan kannattaa pitää huolta. Hyväksi koetun terveyden lisäksi aktiivinen elämäntapa, kyky keskittyä erilaisiin asioihin, arjen tehtävistä selviytyminen sekä luottamus siihen, että työtä löytyy ja vahva työmotivaatio pitävät työkykyä yllä, kertoo hanketta vetävä erikoistutkija Minna Savinainen Työterveyslaitoksesta.

Työkykyä on myös työn ulkopuolella

Työkykyyn vaikuttavat yksilöllisten ominaisuuksien, koulutuksen ja kokemuksen kautta kehittyneen osaamisen lisäksi muun muassa perhe, lähiyhteisö ja sosiaaliset verkostot. Työkyky kehittyy jatkuvasti uuden oppimisen ja kokemusten kautta. Työkykyä edistävät erilaiset osallisuuden kokemukset, kuten toimiminen yhteisöissä tai vaikkapa osallistuminen Kykyviisarin kehittämistyöhön.

Työttömien työkyvystä ei ole paljon tutkittua tietoa. Vaikka työkyky onkin viime kädessä suhteessa työn vaatimuksiin ja siten sidoksissa työssä olemiseen, jokainen voi myös arvioida omaa työkykyään ja valmiuttaan tehdä työtä.

Kykyviisari syntyy yhdessä

Jos työelämäosallisuutta halutaan edistää, on myös kehitettävä entistä parempia keinoja arvioida työelämän ulkopuolella olevien jäljellä olevaa työkykyä. Kykyviisarissa tätä selvitetään henkilön oman arvion pohjalta, selittää erikoistutkija Jorma Seitsamo Työterveyslaitoksesta.

Kykyviisari on työelämän ulkopuolella oleville tarkoitettu, 2017 valmistuva, verkossa toimiva työkalu oman työkyvyn arviointiin. Työkykyyn vaikuttavien asioiden läpikäyminen antaa työelämän ulkopuolella olevalle kuvan työkyvyn kokonaisuudesta ja siitä, miten voi itse toimia työkykyä ja terveyttä edistävästi. Se antaa omaa tilannettaan arvioivalle ihmiselle palautetta ja ehdottaa jatkotoimia. Kykyviisaria kehitetään yhdessä työelämän ulkopuolella olevien sekä eri hanketoimijoiden kanssa.

–  Kykyviisarin luotettavuuden kannalta on ratkaisevan tärkeää, että meillä on hanketoimijoiden lisäksi myös kokemusasiantuntijoita mukana kehittämässä itse menetelmää. Kykyviisarissa arvioidaan nimenomaan yksilön omaa kokemusta ja arvostetaan sitä, jatkaa menetelmän kehittämisestä vastaava tutkija Miia Wikström Työterveyslaitoksesta.

Tervetuloa kehittämään Kykyviisaria kanssamme

Solmu-koordinaatio järjestää kaikille avoimen Kykyviisarin kehittämistilaisuuden 17.5. Lisätiedot ja ilmoittautuminen tilaisuuteen: https://koulutus.ttl.fi/Default.aspx?tabid=686&id=3846&language=fi-FI

Kykyviisariin vastasi maaliskuun 2016 loppuun mennessä 472 työelämän ulkopuolella olevaa työikäistä. Kykyviisariin vastanneet henkilöt osallistuvat Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) toimintalinjasta 5 rahoitettuihin projekteihin. Tulevaisuudessa Kykyviisarin käyttäjäkunta voi laajeta. Solmu-koordinaatiohankkeen rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) varoista.

Lisätietoja

erikoistutkija Minna Savinainen, Työterveyslaitos, puh. 046 851 5867, minna.savinainen[at]ttl.fi

erikoistutkija Jorma Seitsamo, Työterveyslaitos, puh. 030 474 2410, jorma.seitsamo[at]ttl.fi

tutkija Miia Wikström, Työterveyslaitos, puh. 043 825 4880, miia.wikstrom[at]ttl.fi

erityisasiantuntija Anne Salmi, Työterveyslaitos, puh. 043 824 1342, anne.salmi[at]ttl.fi 

Linkkejä:

Kykyviisarin verkkosivut: www.ttl.fi/kykyviisari

Mitä työkyky on: http://www.ttl.fi/fi/tyohyvinvointi/tykytoiminta/mita_on_tyokyky/Sivut/default.aspx

Twitter: #kykyviisari

”Kykyviisari – keskustelua ja kehittämistä” – ryhmä Facebookissa. Liity mukaan.

Mediapalvelut

Kristiina Kulha, viestintäpäällikkö
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2551, 040 548 6914,
kristiina.kulha[at]ttl.fi

Tiina Kaksonen, viestintäassistentti 
Työterveyslaitos, Oulu
puh. 030 474 3015, 050 364 3158
tiina.kaksonen[at]ttl.fi

www.ttl.fi

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin tutkija, kehittäjä ja asiantuntija, joka edistää työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden hyvinvointia. Laitos on itsenäinen, sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva julkisoikeudellinen yhteisö. Rahoituksesta 50 % tulee valtion budjetista. Toimipisteitä on viidellä paikkakunnalla, päätoimipiste on Helsingissä.

Avainsanat:

Yrityksestä

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja kouluttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys Työntekijämäärä: 560

Tilaa

Multimedia

Multimedia