"Nyt laitetaan kroppa ja nuppi kuntoon!" -verkkosivusto ja testit auttavat kohti virkeämpää arkea

Työterveyslaitoksen tiedote 26/2017, 8.5.2017

Elämäntapojen kannalta pieniltä tuntuvilla, yksittäisillä valinnoilla on suuri merkitys. Työterveyslaitoksen uusi ”Nyt laitetaan kroppa ja nuppi kuntoon” –verkkosivusto tukee elämäntapamuutoksen toteuttamista pienin askelin. Sivustolta löytyy harjoituksia, testejä ja kuntolaskuri, joilla on helppo lähteä muutoksessa liikkeelle.

Moni haaveilee liikkuvansa enemmän, syövänsä terveellisempää ruokaa, nukkuvansa riittävästi ja pitävänsä yllä hyviä ihmissuhteita, mutta arjen pyörityksessä luistaa juuri näistä asioista ensimmäiseksi. Tästä seuraa helposti uupumisen kierre. Jos on illalla liian väsynyt palauttavaan harrastamiseen, kuten liikuntaan, voi unenlaatu heikentyä. Se taas johtaa useammin epäterveellisiin valintoihin esimerkiksi ruokaillessa. Jokainen päivä kannattaa rakentaa siten, että palautuminen on mahdollista. Silloin jaksaa paremmin pitää huolta myös itsestään.

Pysyvä ja todellinen elämäntapamuutos edellyttää arvovalintaa terveellisemmän elämän puolesta ja usein aitoa asennemuutosta. Yhteisön tuki ja vertaiskannustus ovat tässä onnistumisessa merkittävässä asemassa. Yhteisö voi olla yhtä hyvin perhe, ystäväjoukko, työ- tai harrastusporukka kuin virtuaalinen yhteisö esim. Facebookissa.

– Omaa motivaatiota kasvattaa, kun työkaveri lähtee pyörällä kotiin, vaikka vähän sataisi. Kun näkee muiden selviytyvän ja onnistuvan, herää tunne, että myös itsellä on samanlaisia kykyjä ja mahdollisuuksia, sanoo vanhempi tutkija Sirpa Lusa Työterveyslaitoksesta.

Työterveyslaitoksen tuore ”Nyt laitetaan kroppa ja nuppi kuntoon” -opas ja siihen liittyvä kuntolaskuri antavat virikkeitä oman jaksamisen parantamiseen. Kokonaisuus on  saanut alkunsa Suomen sopimuspalokuntien liiton aloitteesta. Sisältö on valittu heidän tarpeittensa mukaan ja kehitetty yhteistyössä. Sisällöissä on otettu huomioon pelastusalan erityisvaatimukset. Sivusto ja laskuri soveltuvat kuitenkin jokaiselle, joka haluaa parantaa vireyttään ja jaksamistaan elämäntapojen avulla. Ohjeistusta voi käyttää yksin tai ryhmässä. Erityisesti arvojen, elämäntilanteen ja elintapoihin liittyvien toimenpiteiden miettiminen yhdessä voi tuoda esille aivan uusia vaihtoehtoja.

Kuntolaskuri kertoo nykytilanteen

Nyt laitetaan kroppa ja nuppi kuntoon –oppaaseen liittyy verkossa ja myös mobiiliversiona toimiva kuntolaskuri, jolla voi selvittää millaisiin työ- ja vapaa-ajan tehtäviin oma kunto riittää. Kuntolaskuri antaa muun muassa arvion kestävyyskunnosta taustatietojen perusteella, arvion siitä, millaisiin työ- tai arkielämän toimintoihin kykenee kestävyyskuntonsa puolesta kuormittumatta liikaa, arvion perusaineenvaihdunnan tasosta ja kestävyyskunnon harjoittelualueen (arvioidaan sykkeen perusteella). Tuloksia voi verrata joko koko väestön tai pelastusalan viitearvoihin. Lisäksi sivuston avulla voi arvioida ja testata kehonkoostumuksen, lihaskunnon, liikkuvuuden ja tasapainon sekä sen nukkuuko riittävästi ja miten palautuu.

– Laskuri on tarkoitettu terveyden edistämisen välineeksi ja herätteeksi ja tulokset ovat viitteellisiä. Laskuri ei siis anna tarkkaa arviota työkyvystä tai terveydestä, tutkija Janne Halonen korostaa.

– Kannustamme tekemään testit porukalla. Yhdessä tekeminen parantaa testitulosten luotettavuutta ja testauksen turvallisuutta. Lisäksi se on hauskempaa, Halonen toteaa.

Arvot ohjaavat elämän suuntaa

Välillä on hyvä pysähtyä miettimään, mihin suuntaan elämässä haluaisi mennä ja millaista elämää haluaisi elää juuri nykyisessä elämäntilanteessa. Selkeät arvot ja kirkas käsitys itselle tärkeistä asioista auttavat tekemään valintoja, jotka tuovat tyydytystä. Tällaiset valinnat voi itse hyväksyä. Kroppa ja nuppi kuntoon -sivustolla on koottuna joukko harjoituksia, joiden avulla voi analysoida arvojaan ja arvioida valmiuksiaan elämäntapamuutokselle.

– Esimerkiksi jos terveys on meille tärkeä arvo, olemme valmiita ponnistelemaan enemmän terveyttä edistävien asioiden eteen, Lusa korostaa.

Kun harkitset jonkin elämäntavan muuttamista, on hyvä pohtia mitä hyötyä on pysyä entisissä tavoissa ja tottumuksissa, mikä tapojen muuttamisessa huolestuttaa, mikä tilanteen ennallaan jatkumisessa huolestuttaa, mitä hyötyä on tapojen muuttamisesta ja tavoitteen saavuttamisesta.

Sivustolta vinkkejä liikkumiseen, päivittäisiin ruoka- ja juomavalintoihin sekä uneen ja palautumiseen

Sivustolle on koottu vinkkejä ja ideoita siihen, miten omaa liikkumistaan voisi lisätä ja istumista vähentää sekä esimerkiksi linkkejä suositeltaviin treeniohjelmiin. Myös päivittäiset ruoka- ja juomavalinnat vaikuttavat jaksamiseen, vireyteen ja työkykyyn erityisesti vuorotyössä. Ne voivat joko lisätä virkeyttämme ja parantaa jaksamistamme – tai sitten ne voivat heikentää niitä. Lisäksi sivustolla annetaan vinkkejä palautumiseen ja hyvään uneen. Ne ovat edellytyksiä sille, että jaksaa pitää yllä terveellisiä elämäntapoja.

Sisältö on tuotettu osana TyhyverkostoX – Työterveyttä, työturvallisuutta ja työhyvinvointia verkostoituen -hankkeeseen kuuluvaa Kroppa ja nuppi kuntoon – Fyysisesti ja psyykkisesti kuormittavaa työtä tekevien terveyden ja työkyvyn edistäminen työpaikoilla -hanketta. Hanketta rahoittaa ESR.

Lisätiedot:

Vanhempi tutkija Sirpa Lusa, p. 040 522 9754, Työterveyslaitos, sirpa.lusa[at]ttl.fi

Tutkija Janne Halonen, p. 043 820 0955, Työterveyslaitos, janne.halonen[at]ttl.fi

Nyt laitetaan kroppa ja nuppi kuntoon -verkkosivusto (https://www.ttl.fi/kroppa-ja-nuppi-kuntoon/)

Kuntolaskuri (https://www.ttl.fi/kuntolaskuri/)

Kroppa ja nuppi kuntoon – fyysisesti ja psykososiaalisesti raskasta työtä tekevien työkyvyn ja terveyden edistäminen työpaikoilla –hankkeen nettisivu  (https://www.ttl.fi/tutkimushanke/kroppa-nuppi-kuntoon-fyysisesti-psykososiaalisesti-raskasta-tyota-tekevien-tyokyvyn-terveyden-edistaminen-tyopaikoilla-2015-2018/)  

Mediapalvelut

Kristiina Kulha, viestintäpäällikkö
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2551, 040 548 6914,
kristiina.kulha[at]ttl.fi


Tiina Kaksonen, koordinaattori
Työterveyslaitos, Oulu
puh. 030 474 3015, 050 364 3158
tiina.kaksonen[at]ttl.fi

www.ttl.fi

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja kouluttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys Työntekijämäärä: 560

Avainsanat:

Yrityksestä

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja kouluttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys Työntekijämäärä: 560

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Pikafaktat

Uusi "Nyt laitetaan kroppa ja nuppi kuntoon" -verkkosivusto tukee elämäntapamuutoksen toteuttamista pienin askelin. Tavoitteena on virkeämpi arki, jossa jaksaa esimerkiksi liikkua työpäivän jälkeen.
Tweettaa

Lainaukset

Omaa motivaatiota kasvattaa, kun työkaveri lähtee pyörällä kotiin, vaikka vähän sataisi. Kun näkee muiden selviytyvän ja onnistuvan, herää tunne, että myös itsellä on samanlaisia kykyjä ja mahdollisuuksia
vanhempi tutkija Sirpa Lusa, Työterveyslaitos
Esimerkiksi jos terveys on meille tärkeä arvo, olemme valmiita ponnistelemaan enemmän terveyttä edistävien asioiden eteen
vanhempi tutkija Sirpa Lusa, Työterveyslaitos