Palomies todettu yhdeksi syöpäalttiimmista ammateista

Suomen palomiesliitto SPAL ry ja Työterveyslaitos tiedottavat 8.6.2016

Vasta valmistuneen Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan savusukeltavat palomiehet altistuvat liiallisesti syöpää aiheuttaville pah-yhdisteille eli polysyklisille aromaattisille hiilivedyille. 

Savusukeltajat ovat yksi eniten naftaleeneille altistuva ammattiryhmä. Lisäksi he altistuvat pyreeneille sekä bentseenille yli toimenpideraja-arvojen. Pelastuslaitosten olisikin ryhdyttävä välittömästi toimiin altistumisten vähentämiseksi.

Palomiehet altistuvat sammutustehtävissä paitsi savusukelluksen aikana myös toimiessaan tilannepaikalla, jälkiraivaustöissä, palatessaan sammutusvarusteet päällä paloasemalle sekä paloasemalla varusteiden jälkihuollossa ja varusteiden säilytystiloissa. Tilannepaikalla altistutaan jopa enemmän kuin savusukellettaessa – riittämättömien suojavarustusten vuoksi.

Tutkimuksessa todettiin altistumisen aiheuttavan muutoksia palomiesten elimistössä. Altistumisen jälkeen heillä havaittiin tulehdusvasteiden ja stressihormonien vapautumista.

Tutkimuksen vetäjä Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija Juha Laitinen painottaa, että altistumisen vähentämiseksi palomiehiä ja heidän esimiehiään tulisi kouluttaa oikeisiin toimintatapoihin ja kemiallisilta aineilta suojautumiseen niin kentällä kuin kalustonhuollossa. Myös työterveyshuollolla on tärkeä rooli ennaltaehkäisyssä.

– Palomiehet olisi ilmoitettava ASA-rekisteriin ja heidän terveydentilaansa tulisi seurata tehostetusti, Laitinen painottaa.

ASA-rekisteri on syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteri, jota ylläpitää Työterveyslaitos. Toistaiseksi vain yksittäisiä palomiehiä on ilmoitettu rekisteriin.

– Poikkeuksellisiin altistumistilateisiin täytyy luoda lisäksi toimintaohjeet sekä perustaa altistumistili, johon rekisteröidään palomiesten ja kalustonhuollossa työskentelevien altistuminen tunnin tarkkuudella, jatkaa Laitinen.

Hankkeen aikana vertailtiin, onko ns. Skellefteå-mallissa palomiesten altistuminen vähäisempää käytössä oleviin toimintatapoihin verrattuna. Skellefteå-malli on Ruotsissa kehitetty toimintamalli, jossa muun muassa likaiset varusteet ja työkalut eristetään tehtävän jälkeen kuljetettavaksi asemalle puhdistukseen. Skellefteå-mallin todettiin vähentävän sekä kokonaisaltistumista että käsien kautta altistumista, mutta se kaipaisi Laitisen mukaan muutamia päivityksiä.

– Palopaikoille on määriteltävä suoja-alueet ja ohjeistettava, miten niissä suojaudutaan. Toiseksi on luotava kalustonhuollon suojautumis- ja puhdistustehokkuussuositukset sen mukaan, missä paloluokassa varusteet ovat kontaminoituneet.

Laitisen vetämässä Vähentääkö Skellefteå-malli palomiesten altistumista operatiivisessa toiminnassa -hankkeen tutkimuksissa oli mukana yhteensä kuusi paloasemaa Keski-Suomen, Keski-Uudenmaan ja Pohjois-Savon aluepelastuslaitoksista sekä Helsingin kaupungin pelastuslaitoksesta.

Hanke käynnistettiin Suomen Palomiesliiton aloitteesta ja liitto toimi aktiivisesti sen ohjausryhmässä. Hankkeen rahoittivat Palosuojelurahasto, Työsuojelurahasto ja Työterveyslaitos. Lisäksi hankkeessa olivat mukana Suomen Palopäällystöliitto, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK ja Pelastusopisto.

 

Linkki tutkimusraporttiin

https://www.tsr.fi/tutkimustietoa/tata-tutkitaan/hanke?h=113080

Lisätietoja:

Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija Juha Laitinen, puh. 040 5023 714, Juha.Laitinen[at]ttl.fi

Mediapalvelut

Kristiina Kulha, viestintäpäällikkö
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2551, 040 548 6914,
kristiina.kulha[at]ttl.fi

Tiina Kaksonen, viestintäassistentti 
Työterveyslaitos, Oulu
puh. 030 474 3015, 050 364 3158
tiina.kaksonen[at]ttl.fi

www.ttl.fi

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin tutkija, kehittäjä ja asiantuntija, joka edistää työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden hyvinvointia. Laitos on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva julkisoikeudellinen yhteisö. Rahoituksesta 50 % tulee valtion budjetista. Henkilötyövuosia on noin 650. Toimipisteitä on viidellä paikkakunnalla, päätoimipiste on Helsingissä.

Yrityksestä

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja kouluttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys Työntekijämäärä: 560

Tilaa

Liitteet & linkit

Pikafaktat

Savusukeltavat palomiehet altistuvat liiallisesti syöpää aiheuttaville pah-yhdisteille eli polysyklisille aromaattisille hiilivedyille
Tweettaa

Lainaukset

Palomiehet olisi ilmoitettava ASA-rekisteriin ja heidän terveydentilaansa tulisi seurata tehostetusti
Juha Laitinen
Poikkeuksellisiin altistumistilanteisiin täytyy luoda lisäksi toimintaohjeet sekä perustaa altistumistili, johon rekisteröidään palomiesten ja kalustonhuollossa työskentelevien altistuminen tunnin tarkkuudella
Juha Laitinen