Turun ammattikorkeakoulu ostaa Työterveyslaitoksen tutkimuksen huippuyksikön

Työterveyslaitos ja Turun ammattikorkeakoulu tiedottavat, Tiedote 72/2015, 15.12.2015

Työterveyslaitos ja Turun ammattikorkeakoulu Oy ovat allekirjoittaneet sopimuksen Työterveyslaitoksen Turun sisäympäristön tutkimusryhmän toiminnan ja henkilöstön siirtymisestä osaksi ammattikorkeakoulua 1.1.2016 alkaen.

Turun ammattikorkeakoulu ostaa koko tutkimusryhmän toiminnan. Henkilöstö siirtyy ns. vanhoina työntekijöinä Turun ammattikorkeakoulun työntekijöiksi ja tutkimustyössä tarvittavat laboratoriotilat vuokrataan Työterveyslaitokselta määräaikaisella vuokrasopimuksella.

Sisäympäristön (Indoor Environment – Inomhusmiljö) tutkimusryhmän toiminta siirtyy Turun ammattikorkeakoulun Tekniikan, ympäristön ja talouden tulosalueen tutkimusryhmäksi. Hankinta tuo merkittävän vahvistuksen tulosalueen TKI-osaamiseen ja tukee Turun AMK:n Excellence in Action-strategian tavoitteita. Tutkimusryhmän julkiset tutkimushankkeet tukevat ja palvelevat alueen yritystoimintaa.

Tutkimusryhmässä osaamista on jatkuvasti kehitetty ja se on tällä hetkellä Suomessa ainoa laatuaan ja myös kansainvälisesti noteerattu. Tutkimusryhmän pääosaamisalueet ovat ilmastointi, akustiikka ja ympäristöpsykologia. Tärkeimpiä yrityskumppaneita hankkeissa ovat olleet mm. ilmastointialan, rakennustuotealan ja laivanrakennusalan yritykset, toimitilojen loppukäyttäjät, energiantuotanto sekä ministeriöt. Tutkimusyhteistyötä ryhmä on tehnyt useiden kotimaisten ja ulkomaisten ryhmien kanssa. Tutkimusryhmän ulkoinen rahoitus on vuosiksi 2016 - 2018 vakaalla pohjalla. Ulkoiset rahoittajat ovat kaikki alustavasti suostuneet tutkimussopimusten tekemiseen Turun ammattikorkeakoulun kanssa.

”Työterveyslaitos fokusoituu uudessa strategiassaan vahvemmin työkyvyn johtamiseen. On hienoa, että uuden strategian ulkopuolelle jäävät toiminnot Turussa ovat löytäneet vahvan jatkajan. Uskon, että uudessa kotipesässään toiminnalla on mahdollisuus kasvaa ja menestyä”, sanoo Työterveyslaitoksen pääjohtaja Antti Koivula.

”Tämä huippuosaajien yksikkö tukee vahvasti ammattikorkeakoulun tulevaisuuden yhteistyötä alueen yritystoiminnan kanssa”, iloitsee KT-päällikkö Juha Kääriä Turun ammattikorkeakoulusta.

Lisätiedot:

Pääjohtaja Antti Koivula, Työterveyslaitos, puhelin 043 825 0036, antti.koivula@ttl.fi

Vanhempi tutkija Valtteri Hongisto, Työterveyslaitos, puhelin 040 585 1888, valtteri.hongisto@ttl.fi

Laboratoriopäällikkö Hannu Koskela, Työterveyslaitos, puhelin 040 5457470, hannu.koskela@ttl.fi

Koulutus- ja tutkimuspäällikkö Juha Kääriä, Turun ammattikorkeakoulu, puhelin 0505985776, juha.kaaria@turkuamk.fi

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila, Turun ammattikorkeakoulu, puhelin 0505985761, vesa.taatila@turkuamk.fi

Mediapalvelut

Kristiina Kulha, viestintäpäällikkö
Työterveyslaitos, Helsinki
puh.  040 548 6914,
kristiina.kulha[at]ttl.fi

www.ttl.fi
@tyoterveys


Avainsanat:

Yrityksestä

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja kouluttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys Työntekijämäärä: 560

Tilaa

Multimedia

Multimedia