Työpaikoilla on tarvetta vähentää dieselpakokaasuille altistumista

Työterveyslaitoksen tiedote 35/2016, Helsinki 2.6.2016

Dieselpakokaasuille altistutaan useilla työpaikoilla. Pakokaasualtistumisen seurantaan ja vähentämiseen tulisi kiinnittää aiempaa enemmän huomiota. Voimakas toistuva altistuminen dieselpakokaasuille on tutkimuksissa liitetty kohonneeseen riskiin sairastua keuhkosyöpään.

Dieselpakokaasuille työssään altistuvia on Suomessa noin 50 000. Altistuminen voi olla merkittävää esimerkiksi kaivoksissa, tunnelitöissä, tuotanto- ja varastohalleissa ja terminaaleissa, joissa käytetään dieselkoneita.

Dieselpakokaasut ärsyttävät silmiä ja hengitysteitä, ja voivat vaikuttaa keuhkojen toimintaan. Voimakas toistuva altistuminen dieselpakokaasuille on tutkimuksissa liitetty kohonneeseen riskiin sairastua keuhkosyöpään. Myös vaikutuksista sydän- ja verenkiertoelimistöön on saatu viiteitä. Tiedot käyvät ilmi Työterveyslaitoksen asiantuntijoiden laatimasta, pohjoismaisen asiantuntijaryhmän vastikään julkaisemasta katsauksesta dieselpakokaasujen terveysvaikutuksista.

”Pakokaasualtistuminen jää työpaikoilla usein liian vähälle huomiolle”, toteaa vanhempi asiantuntija Tiina Santonen Työterveyslaitoksesta. ”Altistumisen seurantaan ja hallintaan tulisi kiinnittää huomioita erityisesti kaivoksissa ja tunnelityömailla, joissa pitoisuudet voivat kohota hyvinkin korkeiksi.”

Altistumisen vähentämisen on useita keinoja

Uusien hiukkassuodattimilla ja katalysaattoreilla varustettujen dieselkoneiden päästöt ovat selvästi aikaisempaa vähäisempiä. Altistumista voidaan vähentää moottorien säännöllisellä huollolla, tarpeettoman tyhjäkäynnin minimoimisella, ilmanvaihdon tehostamisella ja huolehtimalla työkoneiden hyttien tiiviydestä ja suodatinten kunnosta. Dieselkoneita voidaan mahdollisuuksien mukaan myös korvata sähkö- tai kaasukäyttöisillä. Pakoputkeen kiinnitettävä pakokaasuimuri on hyvä vaihtoehto esimerkiksi dieselkoneiden huoltotöissä.

Tavoitetasot tukena altistumisen ja terveysriskien hallinnassa

Dieselpakokaasualtistumisen hallinnassa voidaan hyödyntää Työterveyslaitoksen esittämiä tavoitetasoja pakokaasujen pitoisuudelle työpaikan ilmassa. Tavoitetasoihin pyrkimällä voidaan vähentää altistumiseen liittyviä terveysriskejä, ja ne ovat useimmilla työpaikoilla kohtuullisin toimin saavutettavissa.

Työterveyslaitoksen asiantuntijoiden yhdessä pohjoismaisen (Nordic Expert Group for Criteria Documentation of Health Risks from Chemicals, NEG) ja Hollantilaisen (Dutch Expert Committee on Occupational Safety, DECOS) asiantuntijaryhmän kanssa laatima katsaus dieselpakokaasujen terveysvaikutuksista julkaistiin 27.5.2016. Työterveyslaitoksen tavoitetaso dieselpakokaasuille on pakokaasuhiukkasten sisältämänä alkuainehiilenä mitattuna 5 µg/m3 (8 tunnin keskiarvopitoisuus) ja typpidioksidina mitattuna 0,2 ppm (15 min keskiarvopitoisuus). Kaivoksissa ja maanalaisilla rakennustyömailla vastaava tavoitetaso on 20 µg/m3 (8 h) ja 0,5 ppm (15 min).

Lisätiedot

vanhempi asiantuntija Tiina Santonen, Työterveyslaitos, puh. 030 474 2666, tiina.santonen[at]ttl.fi

tutkija Piia Taxell, Työterveyslaitos, puh. 030 474 2234, piia.taxell[at]ttl.fi

Linkkejä

Työterveyslaitoksen tavoitetasot dieselpakokaasuille: http://www.ttl.fi/tavoitetasot

Taxell P., Santonen T. The Nordic Expert Group for Criteria Documentation of

Health Risks from Chemicals and the Dutch Expert Committee on Occupational

Safety. 149. Diesel engine exhaust.  Arbete och Hälsa 2016; 49(6) 1–147: http://hdl.handle.net/2077/44340

Mediapalvelut

Kristiina Kulha, viestintäpäällikkö
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2551, 040 548 6914,
kristiina.kulha[at]ttl.fi


Tiina Kaksonen, viestintäassistentti 
Työterveyslaitos, Oulu
puh. 030 474 3015, 050 364 3158
tiina.kaksonen[at]ttl.fi

www.ttl.fi

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin tutkija, kehittäjä ja asiantuntija, joka edistää työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden hyvinvointia. Laitos on itsenäinen, sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva julkisoikeudellinen yhteisö. Rahoituksesta 50 prosenttia tulee valtion budjetista. Toimipisteitä on viidellä paikkakunnalla, päätoimipiste on Helsingissä.

Yrityksestä

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja kouluttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys Työntekijämäärä: 560

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Lainaukset

Dieselpakokaasuille altistumisen seurantaan ja hallintaan tulisi kiinnittää huomioita erityisesti kaivoksissa ja tunnelityömailla, joissa pitoisuudet voivat kohota hyvinkin korkeiksi.
vanhempi asiantuntija Tiina Santonen, Työterveyslaitos