Työsuojelupalkinto Matti Toivolalle Helsingin kaupunkiin

Työterveyden Edistämisyhdistys ry:n valtakunnallinen työsuojelupalkinto on tänä vuonna myönnetty Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikölle Matti Toivolalle. Toivola on tehnyt pitkäjänteistä ja ansiokasta työtä työterveyden ja työsuojelun edistämiseksi Helsingin kaupungilla. Palkinto luovutettiin Työterveyspäivillä 22.10.2013.

Matti Toivola on uudistanut Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveydenhuoltoa jo 1980-luvulta alkaen ja vaikuttanut johtamistavallaan työilmapiiriin ja sitä kautta koko henkilöstön hyvinvointiin. Omassa johtamisessaan hän välittää luottamusta, avoimuutta ja yhteisiä tavoitteita.

− Olemme sosiaali- ja terveysviraston strategiassa asettaneet keskeiseksi tavoitteeksi vetovoimaiset työyhteisöt. Työyhteisön toimivuus vaikuttaa henkilöstön työhyvinvointiin, työkykyyn ja sairastamiseen.

− Hyvällä johtamisella ja esimiestyöllä henkilöstölle luodaan työolot, joissa henkilöstö jaksaa työskennellä vanhuuseläkkeelle saakka. Tänä päivänä johtamisessa korostuu eri-ikäisten ja monikulttuuristen työyhteisöjen johtamisosaaminen, sanoo Matti Toivola.

Helsingin kaupungilla on tehty organisaatiouudistus, joka on suurimpia julkisella alalla koskaan tehtyjä muutoksia. Muutoksen yhteydessä perustettiin Sosiaali- ja terveysvirasto, johon on yhdistetty terveyskeskus ja suuri osa entistä sosiaalivirastoa. Virasto työllistää noin 15 000 työntekijää.

Työterveyshuollolla tärkeä rooli sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudessa jatkossakin

− Työterveyshuollon tärkein tehtävä on henkilöstön työkyvyn tukeminen ja työyhteisöjen toiminnan edistäminen. Työkykyä haittaavien sairauksien hoidon lisäksi joustavien sairaanhoitopalvelujen saantiakaan ei voi väheksyä, vaikka sairaanhoitopalvelut ovat vasta toissijainen työterveyshuollon tehtävä, Toivola toteaa.

Helsingin kaupungilla on oma, koko henkilöstölle työterveyspalveluita tuottava yksikkönsä, Työterveyskeskus.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa on käynnissä mittava rakenneuudistus. Työterveyshuollolla on paikkansa tulevassa kokonaisuudessa, vakuuttaa Toivola. Työterveyshuollon osaamista ei tule uudistuksessa hävittää, vaikkakin sen roolia saatetaan joutua uudelleen arvioimaan.

Matti Toivola on ollut keskeisessä roolissa kehittämässä henkilöstön työterveyttä ja työsuojelutoimintaa. Hyvistä tuloksista voi lukea Helsingin kaupungin vuoden 2012 henkilöstöraportista.

Eläkkeelle jäädään 64,4-vuotiaina, sairauspoissaolot ovat vähentyneet

Helsingin kaupungilla työurat ovat kiitettävästi pidentyneet. Neljän vuoden aikana eläkkeelle jääneiden keski-ikä on noussut kahdella vuodella. Vuonna 2012 vanhuuseläkkeelle jäätiin keskimäärin 64,4-vuotiaina.

Myös sairauspoissaolot ovat vähentyneet. Vuonna 2012 kaupungin henkilöstö oli vähemmän sairaslomalla kuin edellisen kymmenen vuoden aikana. Sairauspoissaolot olivat vuoden 2012 lopussa vain 4,7 prosenttia, mikä tarkoittaa 30 000 työpäivän lisäystä ja yli 4 miljoonan euron kustannussäästöjä.

Joustavaa henkilöstöpolitiikkaa – yksilölliset tarpeet huomioon

Kaupungilla on käytössään useita toimintamalleja, joilla tuetaan henkilöstön työkykyä ja terveyttä. Eri-ikäisten johtamisella pyritään auttamaan henkilöstöä eri elämäntilanteissa ja tasapainottamaan työ- ja yksityiselämää. Helsingin kaupunki on vuonna 2012 voittanut Euroopan komission palkinnon Työhyvinvointia kaiken ikäisille -kilpailussa.

Nimettömällä rekrytoinnilla lisää monikulttuurisuutta

Helsingin kaupunki on pyrkinyt tietoisesti lisäämään muun kuin suomen- ja ruotsinkielisen henkilöstön määrää. Muunkielisen henkilöstön määrä on kasvanut tasaisesti ja se on tällä hetkellä 5,4 prosenttia. Monikulttuurisen työyhteisön johtamiseen ja rekrytointiin on panostettu ja Helsingin kaupunki tarjoaa henkilökunnalle mahdollisuuksia kielitaidon parantamiseen. Helsingin kaupungilla kokeillaan ensimmäistä kertaa nimetöntä rekrytointia.

Matti Toivola – Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaja

-      Helsingin kaupungin Sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikkö 2013−
-      Terveyskeskuksen (entisen terveysviraston) toimitusjohtaja 1990−2012
-      kaupunginsihteeri ja sosiaalitoimen tehtäviä 1970- ja 1980-luvuilla
-      koulutus juristi

Työterveyden Edistämisyhdistys ry (TEY) haluaa tällä tunnustuspalkinnolla kiinnittää erityistä huomiota työterveysyhteistyön edelleen kehittämiseen eri toimijoiden kesken sekä siihen, miten johtamistapa vaikuttaa työilmapiiriin ja henkilöstön hyvinvointiin. TEY ry tukee työterveys- ja työsuojelualan koulutus-, tutkimus- ja tiedonvälitystoimintaa Suomessa. TEY ry myöntää apurahoja, jakaa valtakunnallisen työsuojelupalkinnon ja järjestää seminaaripäivän kerran vuodessa. Yhdistyksen toiminta katetaan jäsenmaksutuotoilla sekä seminaaripäivän tuotolla. www.ttl.fi/tey

Lisätiedot

virastopäällikkö Matti Toivola, Helsingin kaupunki, puh. (09) 3104 2215, 0500 508 285, matti.toivola[at]hel.fi
työterveysjohtaja Tiina Pohjonen, Helsingin kaupunki, Työterveyskeskus, puh. (09) 3105 4081, 050 571 2668, tiina.pohjonen[at]hel.fi
tiedottaja Marianne Joronen, Työterveyslaitos, TEY ry, puh. 043 824 5047,
marianne.joronen[at]ttl.fi

Lue lisää

Helsingin kaupungin henkilöstöraportit
Henkilöstöraportti 2012 (pdf)

Työterveyspäivät

Kuva
Kuvaaja: Kimmo Brandt
Kuvaajan nimi on mainittava kuvan yhteydessä.


Yrityksestä

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja kouluttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys Työntekijämäärä: 560

Tilaa

Multimedia

Multimedia