Työterveyslaitos suuntaa toimintojaan uudelleen

Tiedote 56/2015, 3.11.2015

Työterveyslaitoksen rahoituksesta noin puolet tulee valtion budjetista. Valtionavun vähennys vuosina 2013–2017 on yhteensä lähes 40 prosenttia, minkä vuoksi Työterveyslaitoksen on suunnattava toimintojaan uudelleen. Työterveyslaitos keskittyy jatkossa uudistuvan työterveyshuollon, suomalaisten työkyvyn sekä pienten ja keskisuurten yritysten tukemiseen. Uusien palvelujen kehittämisessä hyödynnetään digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia.

- Painopisteet noudattavat viime vuonna uudistetun strategiamme linjauksia pääosin. Keskitymme alueisiin, joilla voimme parhaiten tukea muutoksessa olevaa suomalaista työelämää ja sen kilpailukykyä ja joilla meillä on vahvaa osaamista, kertoo pääjohtaja Antti Koivula.

-  Lisäksi haluamme olla edelläkävijä digitalisaation hyödyntäjänä. Haluamme tarjota asiakkaillemme ja muille sidosryhmillemme sujuvia ja kilpailukykyisiä sähköisiä palveluja alueilla, joilla asiakas niistä hyötyy. Asiakkaamme ovat mukana kehitysprosesseissa. Sähköisten palveluiden rakentaminen on jo aloitettu työterveyshuollon laatuportaalista ja Nolla tapaturmaa -foorumin jäsenpalveluista.

Mistä joudutaan luopumaan?

Työterveyslaitos ei lopeta kokonaan mitään tutkimusaluetta tai asiantuntijapalvelua, vaan pyrkii turvaamaan palvelut asiakkaille. Kuitenkin joitakin toimintoja joudutaan valitettavasti supistamaan. Supistukset kohdistuvat lähinnä systeemibiologiseen tutkimukseen (geenit ja proteiinit), sisäilmatutkimukseen, työhygieniapalveluihin ja tiedolla vaikuttamiseen, jossa jatkossa keskitytään sähköiseen viestintään. Aivot ja työ -tutkimuskeskuksen laitekehitystyötä vähennetään ja työturvallisuustoimintaa fokusoidaan. Laitoksen johtokunta on jo tehnyt päätökset supistuksista.

- Katsomme, että näiden alueiden tutkimusta ja palveluja tuotetaan tai pystyttäisiin tuottamaan myös muualla, esimerkiksi yliopistoissa tai yksityisissä yrityksissä. Siten ”vahingot” työpaikkojen ja työelämän kannalta eivät ole kohtuuttomia, joskaan eivät toivottaviakaan, sanoo Koivula.

Organisaatio kevenee toiminta jatkuu kaikissa toimipisteissä

Toimintojen supistamisen lisäksi muutkin säästökeinot ovat käytössä. Matriisiorganisaatiosta siirrytään kohti selkeämpää linjaorganisaatiota ja tilankäyttöä tehostetaan. Helsingissä on toimittu kuudessa eri kiinteistössä, jatkossa vain neljässä. Päätoimipiste on siirretty Topeliuksenkadulta osoitteeseen Haartmaninkatu 1 D, Helsinki.

Työterveyslaitoksen yt-neuvottelut päättyivät 12.10.2015. Henkilöstövaikutukset alkavat konkretisoitua vähitellen, pääosin marraskuun aikana. Toiminta jatkuu laitoksen kaikissa toimipisteissä Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa.

Työterveyslaitoksessa oli yt-neuvottelujen alkaessa elokuun lopussa noin 680 työsuhdetta. Enimmillään henkilöstö vähenee 200:lla. Henkilömäärät paikkakunnittain 25.8.2015: Helsinki 470, Kuopio 65, Oulu 42, Tampere 55, Turku 46.

Tiedote 25.8.2015 Työterveyslaitos käynnistää YT-neuvottelut
Tiedote 12.10.2015 Työterveyslaitoksen YT-neuvottelut päättyivät 12.10.2015

Lisätiedot:

pääjohtaja Antti Koivula, puh. 030 474 2340, antti.koivula(at)ttl.fi

hallintojohtaja Matti Arola, puh. 030 474 2913, 043 824 4500, matti.arola(at)ttl.fi 

Mediapalvelut

Kristiina Kulha, viestintäpäällikkö
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2551, 040 548 6914,
kristiina.kulha[at]ttl.fi

Tuula Vauhkonen, tiedottaja
Työterveyslaitos, Oulu
puh. 030 474 6170, 043 824 1203
tuula.vauhkonen[at]ttl.fi

www.ttl.fi
@tyoterveys

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin tutkija, kehittäjä ja asiantuntija, joka edistää työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden hyvinvointia. Laitos on itsenäinen, sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva julkisoikeudellinen yhteisö. Rahoituksesta 50 % tulee valtion budjetista. Toimipisteitä on viidellä paikkakunnalla, päätoimipiste on Helsingissä.

Avainsanat:

Yrityksestä

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja kouluttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys Työntekijämäärä: 560

Tilaa

Multimedia

Multimedia