Työterveyslaitos tutkii ohjelmistonkehittäjien työn muutoksen merkitystä työhyvinvoinnille

Tiedote 38/2015, Helsinki 29.6.2015

Ohjelmistojen tuotannossa joudutaan jatkuvasti tekemään nopeita päätöksiä ja määrittelemään tehtäviä uudelleen. Työn nopea tempo on haaste työhyvinvoinnille. Työterveyslaitoksen hankkeessa tutkitaan työhyvinvointia sellaisissa ohjelmistokehitysryhmissä, jotka hyödyntävät ketteriä menetelmiä ja jotka luovat ja ottavat käyttöön jatkuvasti uusia ohjelmistoversioita.

Tutkijoita kiinnostaa erityisesti ohjelmistonkehittäjien työhyvinvointi, kun Need for Speed (N4S) -tutkimusohjelman yritykset ottavat käyttöön uusia menetelmiä ja käytäntöjä. N4S-tutkimusohjelma on yhteistyökonsortio, joka rakentaa perustaa suomalaisten ohjelmistoyritysten menestykselle uudessa digitaalisessa taloudessa.

– Ohjelmistonkehittäjien motivaatiota on tutkittu jonkin verran. Ketterien ja leanien menetelmien ja työhyvinvoinnin tutkimusta on vähemmän, toteaa erikoistutkija Marja Känsälä Työterveyslaitoksesta.

Työterveyslaitos tutkii kolmea aluetta

Ensinnäkin pyritään selvittämään lyhyiden toimitussyklien (ominaisuuden kehittämisestä julkaisuun) kuormittavuutta. Toiseksi kuinka paljon uusien työskentelytapojen käyttöönotto vaikuttaa työhyvinvointiin sekä kolmanneksi millainen vaikutus työhyvinvointiin on ryhmän kasvulla, monikulttuurisella ja hajautetulla työllä.

– Työhyvinvoinnilla tarkoitamme työn mielekkyyttä, kuormitusta ja tiimityön prosessien sujuvuutta. Emme siis tarkastele hyvinvointia pelkästään työtyytyväisyyden ja stressinsietokyvyn kautta. Näemme työhyvinvoinnin syntyvän nimenomaan työn tekemisen tavoista eikä se ole työstä irrallinen työkyky-asia. Missiomme onkin, että hyvinvointia saadaan työstä, Känsälä korostaa.

– Tutkimusmenetelminä ovat haastattelut, kyselyt, fysiologiset stressimittaukset ja kehittämistyöpajat sekä tutkimusohjelman toimintaan kuuluvat yhteistapaamiset, kertoo Känsälä.

Ohjelmistonkehittäjien työn kuormittavuutta selvitettiin myös AgiES-hankkeessa

Turun yliopiston ja Työterveyslaitoksen toteuttamassa Agile and Lean Development Methods for Embedded ICT Systems -hankkeessa havaittiin, että ketterämpien tiimien työstä palautuminen oli parempaa työjakson lopussa. Näyttää siltä, että ketteryydellä voi todella olla työn kuormitusta tasaava, kestävän tahdin ajatuksen mukainen vaikutus. Samassa tutkimuksessa havaittiin, että hyvin sovellettuna ketterät käytännöt ja periaatteet ja toimintakäytännöt edistävät työhyvinvointia, työn mielekkyyttä ja sujuvuutta.

Need for Speed -tutkimusohjelma

Need for Speed (N4S) on yhteistyökonsortio, joka on luotu rakentamaan perusta suomalaisten ohjelmistoyritysten menestykselle uudessa digitaalisessa taloudessa. Ohjelmassa kokeillaan käytännössä asiakastuntemukseen perustuvia reaaliaikaisia liiketoimintamalleja. Konsortiossa ovat mukana johtavat suomalaiset ohjelmistoyritykset, teollisuusfirmoja, yrityksiä, tutkimuslaitoksia sekä yliopistoja. Nelivuotisen Digile-ohjelman (2014–2017) rahoittaa osaksi Tekes.

Lisätietoja Työterveyslaitoksen tutkimuksesta

Erikoistutkija Marja Känsälä, Työterveyslaitos, puh. 043 824 9511, marja.kansala[at]ttl.fi

Lue lisää

Need for Speed –hankkeesta (www.n4s.fi) tai

Hankkeen kuvaus Työterveyslaitoksen sivuilla

AgiES-projektista

Ketterät projektiohjausmenetelmät tukemaan työhyvinvointia

Erikoistutkija Marja Känsälä

Mediapalvelut

Kristiina Kulha, viestintäpäällikkö
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2551, 040 548 6914,
kristiina.kulha[at]ttl.fi

Tuula Vauhkonen, tiedottaja
Työterveyslaitos, Oulu
puh. 030 474 6170, 043 824 1203
tuula.vauhkonen[at]ttl.fi

www.ttl.fi

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin tutkija, kehittäjä ja asiantuntija, joka edistää työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden hyvinvointia. Laitos on itsenäinen, sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva julkisoikeudellinen yhteisö. Toimipisteitä on viidellä paikkakunnalla, päätoimipiste on Helsingissä. Työntekijöitä on noin 700.

Avainsanat:

Yrityksestä

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja kouluttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys Työntekijämäärä: 560

Tilaa

Multimedia

Multimedia