About Us

MTT on maa- ja metsätalousministeriön alainen asiantuntijaorganisaatio. Tuotamme ja välitämme tieteellistä tutkimustietoa sekä kehitämme ja siirrämme teknologiaa koko toimialalle. Vuosibudjettimme on vajaat 50 miljoonaa euroa ja palveluksessamme on yli 900 työntekijää.