Oppkjøp av Assistance Finland Oy endrer markedet for veihjelp i Finland

SOS International kjøper Assistance Finland Oy av Suomen Hinausyrittäjät ry og blir en enda større aktør på det finske assistansemarkedet.

Finske bilister og lastebilsjåfører som trenger veihjelp og andre assistansetjenester får nå adgang til et betydelig bredere nettverk når Finlands største bilbergerorganisasjon, Assistance Finland, fusjonerer med Nordens førende assistanseselskap, SOS International.

SOS Internationals alarmsentral mottar oppkall på vegne av nordiske forsikringsselskaper, fra internasjonale alarmsentraler og fra bilister med mobilitetsgaranti på nye biler. SOS International sikrer rask hjelp til de som ringer inn, men fokuserer også på kostnadseffektiv koordinering av hjelpen og at hjelpen leveres innen rammene i bilistens veihjelpsavtale. Assistance Finland Oy samarbeider med forsikringsselskap og andre virksomheter som har behov for tauing og veihjelp i Finland. I tilegg gir Assistance Finland sine kunder anledning til å bestille tauing via et nasjonalt servicenummer. Nettverket av bilbergere dekker hele Finland og består av rundt 50 lokale leverandører.

«Fusjonen speiler våre kunders krav og den utviklingen som tegner seg på markedet, » sier administrerende direktør i SOS International AB, Anders Söderberg. «Våre nordiske og internasjonale kunder ønsker fleksible løsninger, som dekker hele Norden. Gjennom ett kontaktledd med integrert IT-plattform tilpasset de enkelte nasjonale markedene oppnås det samme høye service nivå overalt. Dette får kundene nå i enda høyere grad,» sier Anders Söderberg. Han understreker samtidig at SOS International ikke viker fra prinsippet om fritt valg av leverandører.

«Som en 100 % B2B-basert outsourcing partner, har vi sterkt fokus på lojalitet og nøytralitet. Våre ’white label’-løsninger er skreddersydd etter kundenes behov. SOS International ønsker ikke å eie bergingsbiler, og dersom kunden ønsker en bestemt leverandør er det intet hinder for det,» sier Anders Söderberg.

Fusjonen befester SOS Internationals posisjon og tilstedeværelse i Finland og dermed skjerpe konkurransen på det finske markedet. Sammenslåingen sikrer Assistance Finlands lokale bergingsfirmaer en bedre adgang til det voksende internasjonale markedet for veihjelp. Dette bekrefter formannen for Suomen Hinausyrittäjät ry, Sten-Eric Sjöberg, som også er administrerende direktør i Finlands største bergingsfirma, Hinaus Sjöberg. Han tviler ikke på at sammensmeltingen av de to assistansevirksomhetene vil gi mange fordeler.

«Den umiddelbare gevinst er at vi eliminerer dobbel arbeidsgang,» sier Sten-Eric Sjöberg. «Men først og fremst kommer fusjonen til å gjøre assistanseproduktet til det mest kostnadseffektive og verdiskapende på markedet. En kundeundersøkelse viser et klart ønske om å ha én leverandør som kan ivareta hele forløpet i skadehåndteringen. Det har vi lyttet til. Derfor får kundene nå den service de ønsker, levert på den måten de ønsker den,» slutter Sten-Eric Sjöberg.

For ytterligere informasjon kontakt:

Anders Söderberg
Administrerende direktør, SOS International AB
Mobiltelefon: +46 708 750 47

SOS International A/S (etablert 1961) er Nordens førende assistanseorganisasjon med kontorer i Danmark, Sverige, Norge og Finland med mer enn 20 servicekontorer over hele verden. SOS International eies av 23 nordiske forsikringsselskaper - deriblant de største i bransjen. Selskapets omsetting var i 2011 €240 mill. SOS International har 720 ansatte og over 300 tilknyttede leger, sykepleiere og psykologer. De ansatte behersker til sammen rundt 40 språk, og kommer fra forskjellige land og bakgrunn.

SOS International opererer både lokalt i de nordiske land og globalt. Selskapet tilbyr assistanse i form av løsninger innen Travel Assistance, Medical Assistance, Health Assistance, Technical Assistance, Home Assistance, Crisis Management og Tracking.


SOS International er fem ganger blitt kåret som verdens beste assistanse organisasjon av International Travel Insurance Journal (ITIJ).

Anders Söderberg
Administrerende direktør SOS International AB
Mobiltelefon: 46 708 750 477

Tags:

Dokumenter og linker