Filosofen Ernst Cassirers verk digitaliserade vid Göteborgs universitet

En av dåtidens stora tänkare, den tyske filosofen Ernst Cassirer, flydde nazisterna på 30-talet och hamnade under några år i Göteborg. I dag är han åter i ropet och nu har hans verk digitaliserats, vilket förenklar för både forskare och andra intresserade.

Ernst Cassirer föddes i Tyskland 1874, blev professor i filosofi och betraktades på 1910- och 1920-talet som världsledande inom sitt fält. Han var mångsidig och ägnade sig åt allt från filosofihistoriska studier till vetenskapsteori, med kulturhistoriska, litteraturhistoriska och politiska inslag.

Efter det nazistiska maktövertagandet 1933 lämnade Cassirer Tyskland, eftersom han var av judisk börd. Han fick så småningom en professur vid Göteborgs högskola (nuvarande universitetet), blev svensk medborgare och stannade i sex år. Men under kriget vågade han inte längre stanna i Europa utan flyttade till USA, där han avled några år senare. Då hade Cassirers gärning som filosof redan börjat glömmas bort, hans idéer passade inte in i de nya filosofiska strömningarna.

Men på 1990-talet återupptäcktes han, och i dag forskas det för fullt på Cassirer och hur han har påverkat sin eftervärld.

– När man börjar leta är det inte svårt att hitta exempel på väldigt viktiga filosofer, eller forskare inom andra ämnesområden, som förhåller sig mer eller mindre explicit till Cassirer. Där man minst anar det, faktiskt, säger Andrej Slávik.

Han är idéhistoriker och ordförande i det svenska Ernst Cassirer-sällskapet, som bland annat arbetar för att fler ska upptäcka Cassirers verk och idéer.

– Vi tycker att Cassirers filosofiska ansats fortfarande har fått för lite uppmärksamhet och för litet erkännande. Ett sätt att både framhäva hans egen insats och underlätta den typ av undersökningar som går mer på djupet, är att göra hans texter mer tillgängliga.

Därför har nu merparten av Cassirers verk digitaliserats, och placerats i Göteborgs universitets elektroniska arkiv GUPEA i högupplöst och fullt sökbart PDF-format. Det går till exempel att söka efter ett namn, eller se hur ofta ett visst uttryck förekommer.

– I första vändan har vi digitaliserat de viktigaste verken – böckerna – och jag tror att det bara var en enda som inte fanns i Göteborg. Nu planerar vi att gå vidare: i första hand med en del kortare texter, och naturligtvis med sådant arkivmaterial som rör Cassirers tid i Göteborg, sådant som bara finns här.

På sikt är förhoppningen att kunna skapa en bättre inramning kring materialet, en helt ny webbplats med Cassirers verk i digital form.

– Det vore roligt om vi kunde göra en portal där vi samlade det här materialet och åskådliggöra vad som är skrivet när, och var någonstans i världen det är skrivet. Det finns många möjligheter nu med digitala visualiseringar.

Cassirer digitaliserad
I nuläget är ungefär 25 titlar av Cassirer digitaliserade vid Göteborgs universitet och finns på GUPEA. Det rör sig om originaltexter på tyska. Arbetet har utförts av digitaliseringsteamet vid Universitetsbiblioteket.
Svenska Ernst Cassirer-sällskapet bildades i Göteborg 2004 och arrangerar seminarier, föreläsningar och konferenser med anknytning till filosofen. Hedersledamot i styrelsen är Peter Cassirer, som bor i Göteborg och är sonson till Ernst Cassirer. Peter Cassirer är språkvetare och var docent i nordiska språk vid Göteborgs universitet fram till sin pension.
Det finns även ett internationellt Cassirer-sällskap och flera andra nationella sällskap.

Kontakt:
Andrej Slávik, idéhistoriker, gästforskare vid Göteborgs universitet och ordförande i Ernst Cassirer-sällskapet, tel: 0736–86 56 05, e-post: andrej.slavik@gu.se

Elin Widfeldt
Kommunikatör, institutionen för litteratur, idéhistoria och religion
Tel: 031-786 53 17, 0766-18 53 17
E-post:
elin.widfeldt@gu.se

Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook. Adda oss på Snapchat (Göteborgs universitet). Följ oss på Instagram.
Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 37 800 studenter och 6 200 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.

Om oss

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 38 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.För fler nyheter från Göteborgs universitet, se:Sahlgrenska akademin: http://news.cision.com/se/sahlgrenska-akademin-vid-goteborgs-universitetHandelshögskolan: http://news.cision.com/se/handelshogskolan-vid-goteborgs-universitet

Prenumerera

Media

Media