Forskare vill bidra till en bättre framtid

Under konferensen ”Knowledge for the future” möts forskare från hela världen. Hydrologer, oceanografer och seismologer vill bidra till att allmänhet och beslutsfattare bättre ska förstå konsekvenser av klimatförändringar och naturkatastrofer. Värd för konferensen är Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.

Fem frågor till David Turner, professor i marin kemi och ordförande i organisationskommittén för konferensen på Svenska mässan i Göteborg 22-26 juli.

1)Hur har förberedelserna inför konferensen varit?

Det är naturligtvis en omfattande planering som behövs för att kunna ta emot drygt 1100 deltagare från hela världen. Som ordförande måste jag ha koll på budget och många praktiska detaljer. Men jag har också tagit hjälp av professionella konferensorganisatörer.

2)Vad handlar konferensen om?

Både om klimatförändringars inverkan på vår miljö och om de allvarliga följder som naturkatastrofer som jordbävningar, tsunamis, översvämningar och torka innebär. Vi har behov av bättre kunskap om geofysiska processer för att förutse och minimera konsekvenserna för mänskligheten. Denna kunskap bidrar också till en ökad förståelse av människans påverkan på miljön. Vi valde titeln ” Knowledge for the future” eftersom vi tänkte diskutera hur man kan använda vår kunskap inom de här områdena för att bemöta framtidens utmaningar.

3) Vilka är deltagarna?

Det är forskare och myndighetspersoner från hela världen. Majoriteten av deltagarna bidrar på något sätt genom att ha med sig egna forskningsresultat. Under konferensen har man möjlighet att dela med sig av sina kunskaper, nätverka och gå på de tio olika seminarier som varje dag pågår parallellt.

4)Vad betyder en sådan här konferens?

Det är framförallt en mötesplats. En stor andel deltagare kommer att presentera egna resultat. Det kommer bli ett intensivt utbyte, tror jag. Fördelen med konferensen är att den attraherar deltagare från hela världen och flera stora internationella organisationer står bakom det vetenskapliga innehållet.

5) Hur är det att hålla i en så här stor konferens?

Det är en ny erfarenhet för mig att ansvara för en sådan här stor konferens. Men även mina kollegor Johan Rodhe, professor i oceanografi och Leif Anderson, professor i marin kemi, har båda varit väldigt aktiva inför konferensen. Det är intressant att få en inblick i hur dessa stora arrangemang fungerar och säkerligen kommer jag att få större förståelse för allt jobb som ligger bakom nästa gång jag själv åker iväg på en konferens. Sedan är det ju väldigt positivt att Naturvetenskapliga fakulteten syns på en sådan här stor internationell arena.

Kontakt:

David Turner, professor Inst för kemi och molekylärbiologi

Tel: +46 (0)31 786 9054, E-post: davidt@chem.gu.se

Läs mer: http://iahs-iapso-iaspei2013.com/

Carina Eliasson
Pressinformatör
Göteborgs universitet
telefon: 031-786 98 73
e-post: carina.eliasson@science.gu.se

Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook.
Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 37 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.

Taggar:

Om oss

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 38 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.För fler nyheter från Göteborgs universitet, se:Sahlgrenska akademin: http://news.cision.com/se/sahlgrenska-akademin-vid-goteborgs-universitetHandelshögskolan: http://news.cision.com/se/handelshogskolan-vid-goteborgs-universitet

Prenumerera

Media

Media