Forskningsresultat om identitet och motstånd kan bidra till mer fredlig utveckling i Östafrika

Två nyligen publicerade avhandlingar vid Göteborgs universitet kan bidra till mer fredlig utveckling i området kring Afrikas stora sjöar. Avhandlingarna har fokus på identitetsskapande inom minoritetsgruppen kinyarwandatalande kongoleser respektive vägran bland hutuer att delta i folkmordet på tutsier i Rwanda 1994.

Alida Furaha Umutoni konstaterar i sin avhandling att kinyarwandatalande kongoleser upplever sig vara i ett slags ”mellanskap”; med kulturell och språklig anknytning till Rwanda parallellt med medborgarskap och annan tillhörighet till Kongo.

– Men det är en grupp vars egna perspektiv på identitet och tillvaro negligeras av såväl politiker som den väpnade milis som säger sig strida för dem, säger Alida Furaha Umutoni.

Läs mer om avhandlingen i pressmeddelande (engelska), eller i universitets publiceringsdatabas

 

Varför och hur enskilda hutuer motstod den våg av hat mot tutsier som sköljde över Rwanda i folkmordet 1994 har Ernest Mutwarasibo forskat i. Han fann att motiven till motståndet huvudsakligen stod att finna i religiös övertygelse, sociala roller eller utbildningsnivå och liknande personliga bakgrundsfaktorer. Insikterna kan bidra till försoningsprocessen som fortfarande pågår i landet. Kyrkan har en viktig roll att spela som överbryggande arena.

– Hutuer och tutsier har samma tro. Men kyrkans företrädare behöver visa ett mer aktivt ledarskap, säger Ernest Mutwarasibo.

Läs mer om avhandlingen i pressmeddelande (engelska), eller i universitetets publiceringsdatabas.

 

Båda avhandlingarna är produkter av ett samarbete mellan Göteborgs universitet och University of Rwanda.

Lars-Olof Karlsson
Kommunikatör
Tel: 031-786 4841, 0766-184841
E-post:
lars-olof.karlsson@gu.se

Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook. Adda oss på Snapchat (Göteborgs universitet). Följ oss på Instagram.
Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 37 800 studenter och 6 200 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.

Om oss

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 38 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.För fler nyheter från Göteborgs universitet, se:Sahlgrenska akademin: http://news.cision.com/se/sahlgrenska-akademin-vid-goteborgs-universitetHandelshögskolan: http://news.cision.com/se/handelshogskolan-vid-goteborgs-universitet

Prenumerera