Internationell konferens om vad som bidrar till ett gott samhälle

De senaste årens forskning visar att det behövs mer än bara demokratisk utveckling för att människor ska må bra. Säkra miljöer, bra utbildning och adekvat sjukvård, liksom fungerande samhällsinstitutioner och frihet från korruption är minst lika viktiga faktorer. Under en internationell konferens vid Göteborgs universitet den 10 maj samlas ledande forskare och beslutsfattare för att diskutera globala utmaningar för det goda samhället.

I vissa delar av världen är demokratin på tillbakagång, det visar färska siffror från forskningsinstitutet V-Dem vid Göteborgs universitet. I den nya mätningen faller USA från en av toppositionerna till 18:e plats, i Ungern och Polen går utvecklingen bakåt medan Turkiet nu otvivelaktigt är att betrakta som en diktatur.

– Turkiet har gått från demokrati till diktatur på fem år. Det är närmast en skandal att både svenska och internationella medier fortsätter att diskutera ”hotet mot demokratin” i Turkiet när demokratin där dog redan för två-tre år sedan. Det är också mycket olyckligt att ett av världens mest folkrika och utvecklade länder med en befolkning där majoriteten är muslimer, nu vänt sig bort från demokrati och respekt för mänskliga rättigheter, säger Staffan I. Lindberg, professor i statsvetenskap och föreståndare för V-Dem.

Samhällsstyrningens kvalitet lika viktig
Vid Quality of Government-institutet (QoG) vid Göteborgs universitet har den senaste tidens forskning visat att samhällen inte per automatik blir bättre för att de är demokratiska. Forskningen vid institutet handlar om betydelsen av pålitliga, opartiska, icke-korrupta, icke-diskriminerande och välfungerande offentliga institutioner, det vill säga samhällsstyrningens kvalitet. Denna kvalitet har en lika kraftig inverkan på mänsklig välfärd som demokrati.

Ett helhetsgrepp
Konferensen den 10 maj kommer att ta ett helhetgrepp kring de faktorer som bidrar till ett gott samhälle.

– Nu samlar vi oss kring demokratins tillstånd och samhällsstyrningens kvalitet och förklarar varför vissa samhällen kan erbjuda människor säkra miljöer, bra utbildnig, adekvat sjukvård och annat som främjar mänsklig utveckling, medan andra länder inte kan det, säger Staffan I. Lindberg.

Konferens med prominenta talare
Till konferensen kommer bland andra kabinettsekreterare Annika Söder som ska tala om demokratin i världen, Världsbankens ledande analytiker Marco Larizza som ska presentera nyheter ur “World Development Report 2017” och Richard Youngs, Carnegie Foundation, som även han ska diskutera hur demokratin i världen ser ut. Under dagen löper flera workshops parallellt som fokuserar på olika aspekter av demokrati, samhällsstyrning och väpnade konflikter.

Konferensen Policy Dialogue Day 2017 − From Knowledge to Action: Current Insights on Democracy, Governance and Armed Conflicts äger rum den 10 maj kl. 10−17 på Konferenscentrum Wallenberg, Medicinaregatan 20 A, Göteborg. Representanter för media är välkomna att närvara. Anmälan till: natalia.stepanova@gu.se. Hela programmet hittar du här: http://pol.gu.se/aktuellt/Kalendarium/Aktuellt_detalj/?eventId=70124393687

För mer information
Natalia Stepanova, programsamordnare, telefon: 031–786 3043, e-post: natalia.stepanova@gu.se.  

Arrangörer
V-Dem (Varieties of Democracy): ett nytt sätt att mer nyanserat och detaljerat analysera demokrati över hela världen, https://www.v-dem.net/en/.

The QoG Institute (Quality of Government): studerar hur vi kan skapa och upprätthålla offentliga institutioner av hög kvalitet samt hur effekterna av samhällstyrningens kvalitet påverkar olika politiska områden, http://qog.pol.gu.se/

GLD (Governance and Local Development): syftar till att förklara variationer i styrning och lokal utveckling i ett försök att främja människors välfärd globalt, http://gld.gu.se/sv/

UCDP (Uppsala Conflict Data Program): är en av de mest exakta och mest använda databaser som finns inom området organiserat våld, http://ucdp.uu.se.

Anna-Karin Lundell 
Kommunikatör 
telefon: 031–786 6693
e-post: 
anna-karin.lundell@gu.se

Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook. Adda oss på Snapchat (Göteborgs universitet). Följ oss på Instagram.
Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 37 800 studenter och 6 200 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.

Taggar:

Om oss

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 38 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.För fler nyheter från Göteborgs universitet, se:Sahlgrenska akademin: http://news.cision.com/se/sahlgrenska-akademin-vid-goteborgs-universitetHandelshögskolan: http://news.cision.com/se/handelshogskolan-vid-goteborgs-universitet

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Nu samlar vi oss kring demokratins tillstånd och samhällsstyrningens kvalitet och förklarar varför vissa samhällen kan erbjuda människor säkra miljöer, bra utbildnig, adekvat sjukvård och annat som främjar mänsklig utveckling, medan andra länder inte kan det.
Staffan I. Lindberg, professor i statsvetenskap