Kritiskt öga på skolans digitalisering i fokus på konferens

Göteborgs universitet bjuder den 19 juni in skolledare, lärare och forskare till en kritisk diskussion om skolans digitalisering – en utveckling som kännetecknats av både en stark övertro på den digitala teknikens betydelse för lärandet och av stora vinster för inblandade IT-företag.
– Det är viktigt att vi visar det verkliga kunskapsläget vad gäller IT i skola och utbildningssammanhang utan att kommersiella intressen är inblandade, säger professor Jonas Linderoth, en av de medverkande Göteborgsforskarna.

Ända sedan datorerna flyttade in i skolan har det funnits en stark tro på vad digitala redskap ska åstadkomma i termer av lärande i Sveriges skolor. Göteborgsforskare som undersöker olika aspekter av skolans digitalisering finns på plats under paneldebatt, föreläsningar och workshops på Pedagogen måndagen den 19 juni.

– Det är viktigt att skilja på lärandets ”vad” och lärandets ”hur”. IT har i första hand en påverkan på vad vi behöver lära oss och i lägre grad hur. Ofta framställs IT-baserade undervisningsmetoder som mer effektiva men forskningen stöder inte den föreställningen, säger Jonas Linderoth, professor i pedagogik.

Han tycker också att de lärare som haft en sund och skeptisk inställning till skolans digitalisering, och velat skynda långsamt, genom åren fått en orättvis stämpel som bakåtsträvare.

Skolans digitalisering förstärks även av det faktum att programmering nu anges som ett nytt och viktigt innehåll i skolans styrdokument, förändringar som syftar till att bidra till elevernas digitala kompetens. Nyligen förändrades läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för grund- och gymnasieskola, ändringar som ska vara genomförda senast 1 juli 2018.

Sverige följer därmed i spåren efter flera andra länder som gjort likadant. En av konferensens huvudtalare är Ben Willamson från University of Stirling som kommer att tala om de brittiska erfarenheterna av just detta.

– Programmering är ett konkret innehåll. Det blir mycket synligt huruvida man lärt eller inte lärt sig det. Programmering är ett sätt att göra de unga till producenter av kulturyttringar istället för att enbart vara konsumenter, ett sätt att få makt i den digitala världen. Däremot finns en naivitet när detta nu ska in i skolan. Var finns de duktiga programmeringslärarna till exempel? Detta går knappast att lösa på ett år, säger Jonas Linderoth.

Konferensens andra huvudtalare är Neil Selwyn, professor vid Monash University, Australien, och just nu gästprofessor vid Göteborgs universitet. I sin forskning problematiserar och nyanserar han förståelsen av effekterna av att introducera nya teknologier i utbildning.

Intresset från skolhåll för konferensen är mycket stort. Den blev snabbt fulltecknad när inbjudan gått ut.

Media är välkomna att närvara vid konferensen. Programmet hittar du här: http://ipkl.gu.se/samverkan/popupdig17/innehall

Tid: måndag 19 juni, kl. 08.30−17.00
Plats: Pedagogen, Göteborgs universitet, hus A, Västra Hamngatan 25, och hus C, Läroverksgatan 5

Mer information:
Annika Bergviken Rensfeldt, universitetslektor, telefon: 031−786 2823, e-post: annika.bergviken-rensfeldt@ped.gu.se

Torsten Arpi
Kommunikatör
Tel: 0768-58 11 87
E-post: torsten.arpi@ped.gu.se

Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook. Adda oss på Snapchat (Göteborgs universitet). Följ oss på Instagram.
Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 37 800 studenter och 6 200 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.

Taggar:

Om oss

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 38 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.För fler nyheter från Göteborgs universitet, se:Sahlgrenska akademin: http://news.cision.com/se/sahlgrenska-akademin-vid-goteborgs-universitetHandelshögskolan: http://news.cision.com/se/handelshogskolan-vid-goteborgs-universitet

Prenumerera

Dokument & länkar