Life Science – en sektor i omvandling. Hänger Sverige med?

Under Almedalsveckan, onsdagen den 3 juli, bjuder Göteborgs universitet, Västra Götalandsregionen, Chalmers och Business Region Göteborg gemensamt in till debatt kring framtiden för Life Science i Sverige. Nationella och regionala aktörer finns på plats på Västsvenska arenan för att diskutera hur en gemensam offensiv politik bör formas för att möta framtidens utmaningar.

Medverkar i debatten gör representanter från akademi, hälso- och sjukvård, forskningsfinansiärer och näringsliv. De samtalar om vilken politik på nationell och regional nivå som skapar förutsättningar för nästa generations Life Science-sektor och hur dessa aktörer gemensamt kan samverka för att möta morgondagens utmaningar. Andra frågor som tas upp är hur stora infrastruktursatsningar som Science for Life Laboratory (SciLifeLab) i Stockholmsregionen och European Spallation Source (ESS) i Lund bidrar till den nya Life Science-sektorn och vad industrin kan lära av omställningen i andra branscher. Kan hälso- och sjukvården bli motorn i det nya svenska Life Science-landskapet?

– Vi måste bli bättre på att samordna oss för att konkurrera internationellt. I Västra Götaland ska vi bli tydligare med vår regions styrkor och hur de kan vara en resurs för hela landet. Vi har goda exempel som Gothia Forum för samordning av kliniska studier och forskningsstudien SCAPIS, Sveriges största studie någonsin inom hjärta-kärl och lungor, som efter en lyckad pilotstudie i Göteborg nu inleds i storskalig form, säger Maria Anvret, samordnare för klustersamverkan inom Life Science i Västra Götaland.

I Sverige finns fortsatt bra förutsättningar för en stark Life Science-sektor. AstraZeneca i Mölndal har utsetts till global forskningssite och regeringen gör omfattande satsningar på forskningsinfrastruktur på bland annat ESS och SciLifeLab. Det krävs dock att hela Sverige kan dra nytta av dessa satsningar för att skapa en nationell Life Science-agenda, säger Bertil Törsäter, regionutvecklingsdirektör, Västra Götalandsregionen.

Medverkande
Ann-Sofi Lodin, regiondirektör, Västra Götalandsregionen
Lars Börjesson, styrelseledamot ESS, huvudsekreterare på Vetenskapsrådet område infrastruktur
Margareta Olsson Birgersson, styrelseledamot SciLife Lab, medicinsk direktör Roche
Jan-Olof Jacke,
VP Finance & Procurement, Astra Zeneca R&D
Charlotte Brogren, GD, Vinnova
Karin Markides, rektor och VD, Chalmers
Anna Sandström,
analytiker, Vinnova
Anders Lönnberg (s), Stockholms läns landsting
Jonas Andersson, (fp), ersättare i styrelsen för Sveriges kommuner och landsting, regionråd och vice ordförande i hälso- och sjukvårdsutskottet, Västra Götalandsregionen

Moderator
Helena L Nilsson,
enhetschef, forskning, utveckling och utbildning, Västra Götalandsregionen

Datum: 3 juli 2013
Tid: klockan 8:30–9:45
Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5, E22

VÄLKOMNA!

Kontaktpersoner:
Maria Anvret
, samordnare för klustersamverkan inom Life Science i Västra Götaland, senior rådgivare för forskning och externa relationer vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, telefon, 0706-80 10 55, e-post: maria.anvret@gu.se
Åse Nyberg
, projektledare för Västra Götalandsregionen i Almedalen, telefon 070-325 23 83, e-post:ase.nyberg@vgregion.se
Helena L. Nilsson
, enhetschef, forskning, utveckling och utbildning, Västra Götalandsregionen, telefon 0706-63 09 18, e-post: helena.l.nilsson@vgregion.se 

Under Almedalsveckan arrangera vi gemensamt ytterligare 2 seminarier som rör Life Science
* Lokala bromsklossar, globala spjutspetsar. Hur kan Västsverige sättas på Life Science-kartan?
*
Bättre vård för patienten, men till en lägre kostnad. En uppgift för ingenjörer och ny teknik

FAKTA

Life science
Life science omfattar vetenskapsområden inom bland annat medicin, biologi, kemi, teknik, informatik och materialvetenskap.

SCAPIS (www.scapis.se)
SCAPIS (Swedish CArdioPulmonary biolmage Study) är den hittills största svenska studien inom hjärta, kärl och lungor. Studien påbörjades som en pilot i Göteborg våren 2012 och genomfördes
av Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt Göteborgs universitet i samarbete med Hjärt-Lungfonden. Nästa steg är den landsomfattande SCAPIS-studien där 30 000 svenskar kommer ingå. Den data-, bild- och biobank som kommer att byggas blir en nationell resurs för svenska forskare under tiotals år framöver.

Gothia Forum (www.gothiaforum.com)
Gothia Forum är en enhet inom Västra Götalandsregionen och är geografiskt placerade på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Inom Gothia Forum samarbetar Göteborgs universitet (Sahlgrenska akademin), Chalmers Tekniska Högskola, forskningsindustrin och Västra Götalandsregionen via främst Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Regionutvecklingssekretariatet. Gothia Forum har kommit till för att underlätta och driva det kliniska forskningssamarbetet mellan sjukvård, akademi och forskningsindustri i Västra Götaland. Målet är att göra Västra Götaland till den mest attraktiva regionen för högkvalitativ klinisk forskning i Europa.

Jessica Glanzelius
Kommunikatör
Göteborgs universitet, Sektionen för marknad och kommunikation
Telefon: 031-786 1064, 0766-18 10 64
E-post: jessica.glanzelius@gu.se
www.gu.se

Taggar:

Om oss

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 38 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.För fler nyheter från Göteborgs universitet, se:Sahlgrenska akademin: http://news.cision.com/se/sahlgrenska-akademin-vid-goteborgs-universitetHandelshögskolan: http://news.cision.com/se/handelshogskolan-vid-goteborgs-universitet

Prenumerera