Mammor till funktionsnedsatta barn i riskzonen för psykisk ohälsa

Föräldrar till barn med funktionsnedsättningar kan behöva psykologiskt stöd för att hantera sin vardag. Särskilt mammorna löper risk för försämrad psykisk hälsa. En god hjälp är att få mycket information om barnets diagnos och att tillsammans med andra föräldrar samtala om barnen situation och beteenden. Det är slutsatser som dras i en avhandling från Göteborgs universitet.

Föräldrar till barn med funktionsnedsättningar möter fler utmaningar än andra föräldrar. Tidigare studier har konstaterat att dessa föräldrar har ett stort behov av information om sitt barns hälsa och utveckling, liksom vilket stöd samhället kan ge.

I sin avhandling visar nu David Norlin att särskilt mammorna är utsatta för föräldraskapets påfrestningar.

– Dessa mammor mådde psykiskt sämre än mammor i en kontrollgrupp. Det berodde inte på barnets funktionsnedsättning enbart, utan var också kopplat till ekonomisk utsatthet och hur bra relationen med den andre föräldern var, säger David Norlin.

Han har i olika studier ställt enkätfrågor till mellan ett femtiotal och knappt hundra föräldrar med barn med funktionsnedsättningar. Svaren har sedan jämförts med svar från en kontrollgrupp ur ett tvärsnitt av befolkningen.

I en delstudie följde han föräldrars vistelse på det nationella kunskapscentret för sällsynt diagnoser, Ågrenska. Resultaten härifrån visar att en sådan vistelse är välgörande.

– Föräldrarna upplevde stor nytta av att de fick tydlig och relevant information liksom tillfälle att samtal med andra familjer i samma situation, säger David Norlin.

Han tror att de positiva möjligheterna i möten mellan föräldrar i samma livssituationer kan tas bättre tillvara också i annat arbete än det på Ågrenska.

– De här föräldrarna kan behöva mer psykologiskt stöd än vad som erbjuds idag för att hantera sin vardag och vårda sin parrelation, säger David Norlin.

Kontakt: David Norlin, telefon: 0735-694810, mejl: david.norlin@psy.gu.se

Avhandlingens titel: Mothers and Fathers of Children with Developmental Disabilities: Coparenting, Well-being and Empowerment.

Mer om avhandlingen på: http://hdl.handle.net/2077/53895

Lars-Olof Karlsson
Kommunikatör
Tel: 031-786 4841, 0766-184841
E-post:
lars-olof.karlsson@gu.se

Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook. Adda oss på Snapchat (Göteborgs universitet). Följ oss på Instagram.
Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 37 800 studenter och 6 200 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.

Om oss

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 38 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.För fler nyheter från Göteborgs universitet, se:Sahlgrenska akademin: http://news.cision.com/se/sahlgrenska-akademin-vid-goteborgs-universitetHandelshögskolan: http://news.cision.com/se/handelshogskolan-vid-goteborgs-universitet

Prenumerera

Media

Media