Nytt forskningsprojekt för produktion av biomassa från marina mikroalger

För att möta behovet av ny och renare energi inleds nu ny forskning med att omvandla mikroalger från havet till biomassa. Målet är att biomassan ska användas till energi och i tillverkning av olika material, som exempelvis plast.

Ett nytt forskningsprojekt vid Göteborgs universitet i samarbete med RISE får drygt fem miljoner i anslag av Energimyndigheten. Forskningen syftar till att utveckla nya effektiva metoder för att utvinna energi från havets mikroalger.

–  Vi är glada för anslaget som visar på att det finns stort förtroende för algodling och biomassaproduktion i Sverige trots det kalla klimatet, säger Cornelia Spetea Wiklund, professor vid Göteborgs universitet.       

Satsning på mikroalger ett bra komplement
Samhället står inför stora utmaningar med att producera tillräcklig mängd biomassa för energi- och materialtillverkning. Biomassa från mikroalger, som är rika på olja, har stor potential att komplettera övrig biomassa från skog och jordbruk.

Framgången med mikroalger som förnybar råvara är beroende av hög produktion med minimal energiförbrukning.

–  Vi vill utveckla ett energieffektivt odlingssystem för utomhusodling av mikroalger som visar på en stor biodiversitet på västkusten, säger Cornelia Spetea Wiklund.

I projektet kommer forskarna att använda ett system som tidigare utvecklats av RISE för sötvatten som nu anpassas för en marin tillämpning.

–  Vårt koncept bygger på att simulera hur olja bildades för miljontals års sedan och det har testats i industriell miljö med bra resultat. Istället för att försöka kompensera en hög energiförbrukning med hög produktion så försöker vi minimera energiförbrukningen och utnyttja naturliga processer för skörd, säger Susanne Ekendahl, forskare i alggruppen på RISE.

Detta kommer att öka möjligheterna för att odla vattenlevande biomassa kraftigt.

 – Vattenanvändningen är stor vid vattenodling, men om havsvatten kan återanvändas kan vattenförbrukningsfotavtrycket minska. Om odlingen även kan utföras i havet kommer mindre areal också att tas i anspråk, säger Cornelia Spetea Wiklund.

Odlas i tre säsonger
I projektet ska forskarna vidareutveckla RISE odlingssystem för utomhusodling av marina mikroalger. Forskarna har visat att systemet är energieffektivt. Odlingen ska ske under tre säsonger. Det kräver först identifiering av algstammar som är både produktiva och tåliga under de dynamiska klimatförhållanden som råder på västkusten.

–  Vårt mål är att identifiera lämpliga algstammar för en årsrotationsmodell, där olika algstammar roteras under tre odlingssäsonger och sedan vidareutvecklar vi den bästa möjliga och energieffektiva odlingsprocessen för marin miljö, säger Cornelia Spetea Wiklund.

En årsrotationsmodell för energieffektiv odling av marina mikroalger möjliggör en längre odlingssäsong och större total produktion av biomassa till industrin.

–  Balansen mellan energieffektivitet och produktivitet är en utmaning som blir spännande att utforska i marin miljö, säger Susanne Ekendahl.

Kontakt:
Cornelia Spetea Wiklund, professor vid institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet, E-post: cornelia.spetea.wiklund@bioenv.gu.se, Tel: 031-7869332
Anna Godhe, professor vid institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs Universitet, E-post: anna.godhe@marine.gu.se
Susanne Ekendahl, forskare på RISE Kemi och Material i Borås. E-post: susanne.ekendahl@ri.se

Läs mer om projektet: https://bioenv.gu.se/forskning/huvudforskningsomraden/fysiologi-och-cellbiologi/regulation-of-photosynthesis-and-biofuel-production/ongoing-projects/biomass-production-in-microalgae-on-the-swedish-west-coast
http://www.energimyndigheten.se/forskning-och-innovation/projektdatabas/sokresultat/?projectid=27144

Foto: Mikroskopiska bilder på Skeletonema (alg), foto av Anna Godhe.

Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook. Adda oss på Snapchat (Göteborgs universitet). Följ oss på Instagram.
Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 37 800 studenter och 6 200 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.

Taggar:

Om oss

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 38 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.För fler nyheter från Göteborgs universitet, se:Sahlgrenska akademin: http://news.cision.com/se/sahlgrenska-akademin-vid-goteborgs-universitetHandelshögskolan: http://news.cision.com/se/handelshogskolan-vid-goteborgs-universitet

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi vill utveckla ett energieffektivt odlingssystem för utomhusodling av mikroalger som visar på en stor biodiversitet på västkusten
Cornelia Spetea Wiklund, professor vid Göteborgs universitet.