Ole Petter Ottersen ny rektor för Göteborgs universitet

Universitetsstyrelsen beslutade idag, 10 januari, att enhälligt föreslå Ole Petter Ottersen som ny rektor för Göteborgs universitet. Han är för närvarande rektor vid Oslo universitet och tar över efter Pam Fredman som slutar efter elva år på rektorsposten. Formellt är det regeringen som tar det slutliga beslutet att utse ny rektor. Det blir i så fall första gången som ett större svenskt universitet får en icke-svensk som rektor.

− Det blir spännande med en rektor som kommer utifrån och har en gedigen erfarenhet av att driva ett stort internationellt universitet, säger universitetsstyrelsens ordförande Cecilia Schelin Seidegård, som också hoppas att Ole Petter Ottersen ska bidra till att lyfta Göteborgs universitet ytterligare.

Med beslutet att föreslå Ole Petter Ottersen, för närvarande rektor vid Oslo universitet, som ny rektor för Göteborgs universitet, gick universitetsstyrelsen på den så kallade hörandeförsamlingens linje. Hörandeförsamlingen, som med ett 70-tal medlemmar representerade universitetets alla olika delar, beslöt vid ett möte den 15 december att förorda Ole Petter Ottersen som rektorskandidat. Hans motkandidat var Eva Wiberg, prorektor vid Lunds universitet. Hörandeförsamlingen har en rådgivande roll gentemot styrelsen.

Ole Petter Ottersen är rektor vid Oslo universitet sedan 2009. Han är född 1955, läkare och professor i medicin och disputerade i Oslo 1982. Ole Petter Ottersen har drivit många stora nationella och internationella forskningsprojekt och har även haft flera internationella förtroendeuppdrag, exempelvis har varit sakkunnig i olika universitetsutvärderingar.

Det formella beslutet att utse en ny rektor för Göteborgs universitet tas av regeringen. Den nya rektorn tillträder sin tjänst den 1 juli.

Kontakt:
Styrelseordförande Cecilia Schelin Seidegård, mobil: 0766-186390

Foto Ole Petter Ottersen: Terje Heiestad/UiO 

Foto Cecilia Schelin Seidegård: Johan Wingborg/Göteborgs universitet

Ann-Charlotte Hansson Schützer
Ledningskommunikatör
Tel: 031-786 63 90, 0766-186390
E-post: ann-charlotte.schutzer@gu.se

Taggar:

Om oss

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 38 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.För fler nyheter från Göteborgs universitet, se:Sahlgrenska akademin: http://news.cision.com/se/sahlgrenska-akademin-vid-goteborgs-universitetHandelshögskolan: http://news.cision.com/se/handelshogskolan-vid-goteborgs-universitet

Prenumerera

Multimedia

Multimedia