Svårt väcka högstadieelevers intresse för matematik

Det kan vara svårt att få elever intresserade av högstadiematematiken. Det försöker matematiklärarna främst lösa genom aktiviteter som diskussioner och elevnära frågor. Men eleverna själva lockas mer av uppgifter där ämnesinnehållet, det vill säga själva matematiken, står i förgrunden. Det visar en avhandling vid Göteborgs universitet.

Ämnesläraren och nuvarande lärarutbildaren Rimma Nyman har i sin avhandling bland annat undersökt hur elever i årskurserna 6 till 9 ser på den matematikundervisning de får. Hon har även studerarat hur lärarna gör det matematiska innehållet intressant och engagerande samt tittat på lärarnas undervisningsstrategier och design av uppgifter.

Hon har bland annat intervjuat lärare från olika skolor och tittat på hur de engagerar elever i matematik.

– Resultaten visar att lärarna fokuserar mer på form än innehåll, det vill säga de genomför aktiviteter som exempelvis diskussioner om lösningsstrategier och relevansen av matematiska sammanhang.

Det är dock inte detta eleverna efterfrågar för att göra matematiken intressant och spännande.

– Det visade sig att samtliga elever föredrog uppgifter med ämnesinnehåll i förgrunden, från geometri och statistik, uppgifter med hög grad av utmaning och viss grad av öppenhet. Den lärare som har ämnesinnehållet i förgrunden kan därmed bidra till ett verkligt matematikintresse, säger Rimma Nyman.

För mer information:                
Rimma Nyman, telefon: 031–786 2123, mobil: 073–777 7897, e-post: rimma.nyman@gu.se

Rimma Nyman lägger fram sin avhandling Interest and Engagement: Perspecitves on Mathematics in the Classroom vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession fredagen den 21 april kl.13.00
Plats: Sal BE 036, Pedagogen hus B, Läroverksgatan 15, Göteborg.

Avhandlingen finns digitalt publicerad på https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/51917

Avhandlingen har genomförts inom ramen för forskarskolan i utbildningsvetenskap vid Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning, CUL, Göteborgs universitet.

Torsten Arpi
Kommunikatör
Tel: 0768-58 11 87
E-post: torsten.arpi@ped.gu.se

Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook. Adda oss på Snapchat (Göteborgs universitet). Följ oss på Instagram.
Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 37 800 studenter och 6 200 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.

Taggar:

Om oss

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 38 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.För fler nyheter från Göteborgs universitet, se:Sahlgrenska akademin: http://news.cision.com/se/sahlgrenska-akademin-vid-goteborgs-universitetHandelshögskolan: http://news.cision.com/se/handelshogskolan-vid-goteborgs-universitet

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Citat

Den lärare som har ämnesinnehållet i förgrunden kan därmed bidra till ett verkligt matematikintresse
Rimma Nyman, doktorand