Teknik som analyserar texters svårighetsgrad kan förbättra språkinlärningen

Tekniska verktyg kan på olika sätt bidra till en effektivare språkinlärningsprocess. I en ny avhandling presenteras en metod för automatisk analys av den språkliga komplexiteten i svenska texter. Det ger pedagoger en möjlighet att kunna hitta läromaterial med precis rätt svårighetsgrad för elever i svenska som andraspråk.

Med allt fler intelligenta apparater och mobil teknologi i vår vardag blir det angeläget att undersöka hur tekniken också kan bidra till att göra språkinlärningsprocessen effektivare. Grundläggande för att förbättra inlärningsprocessen för elever i svenska som andraspråk (SAS) är förmågan att kunna mäta den språkliga komplexiteten som eleverna kan hantera och producera på olika nivåer under sin utveckling.

– Det är en stor skillnad vad gäller mängden och typen av ord och grammatiska strukturer som språkinlärare på nybörjarnivå kan förstå och producera, jämfört med dem som är på en mer avancerad nivå. En metod för att automatiskt kunna fånga skillnaden i språklig komplexitet mellan olika färdighetsnivåer gör det enklare att ge eleverna en optimal utmaning som lättare och snabbare kan öka deras kompetens, säger Ildikó Pilán, doktorand vid Göteborgs universitet.

I sin avhandling presenterar hon en metod för språklig komplexitetsanalys och undersöker hur den kan användas för att hitta lämpligt svåra läromaterial för eleverna samt för att utvärdera deras skrivande.

Med hjälp av språkteknologiska verktyg och maskininlärningsmetoder utvecklas ett klassificeringssystem för att bedöma komplexiteten i svenska texter. Det automatiska systemet lär sig klassificera texter baserat på vissa språkliga egenskaper.

Ildikó Pilán visar också att även kursbokstexter kan användas som exempeltext för att effektivt automatiskt klassificera elevuppsatser i enlighet med deras färdighetsnivå.

– Detta är speciellt värdefullt med tanke på att tillgången till exempeltexter med uppmärkta nivåer ofta är begränsad.

Forskningsresultaten har även integrerats i en fritt tillgänglig online-lärplattform, Lärka (https://spraakbanken.gu.se/larka/) där både ett verktyg för textkomplexitetsanalys (TextEval) och ett meningsurvalsystem (HitEx) har lagts till.

Avhandlingen Automatic proficiency level prediction for Intelligent Computer-Assisted Language Learning försvaras vid en disputation den 14 juni, klockan 13.15 i Stora Hörsalen (2150), Eklandagatan 86 i Göteborg.

Länk till avhandling: http://hdl.handle.net/2077/55895

Kontakt:
Ildikó Pilán, tel: 031-786 4543, 0729-200 246, e-post: ildiko.pilan@svenska.gu.se

Foto: Antonio Martini

Johanna Hillgren
Kommunikatör, Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet
031-786 10 68, 0766-18 10 68
johanna.hillgren@gu.se

Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook. Adda oss på Snapchat (Göteborgs universitet). Följ oss på Instagram.
Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 37 800 studenter och 6 200 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.

Taggar:

Om oss

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 38 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.För fler nyheter från Göteborgs universitet, se:Sahlgrenska akademin: http://news.cision.com/se/sahlgrenska-akademin-vid-goteborgs-universitetHandelshögskolan: http://news.cision.com/se/handelshogskolan-vid-goteborgs-universitet

Prenumerera

Media

Media

Citat

En metod för att automatiskt kunna fånga skillnaden i språklig komplexitet mellan olika färdighetsnivåer gör det enklare att ge eleverna en optimal utmaning som lättare och snabbare kan öka deras kompetens.
Ildikó Pilán, doktorand vid Göteborgs universitet