Temadag om film och demokrati under Almedalsveckan

Kan kameran och bilden bli ett lika självklart kommunikationsmedel som pennan och pappret? Måndag 2 juli håller Akademin Valand och föreningen Forum för visuell praktik en temadag om film och demokrati på Biograf Borgen i Visby.

Kameran har mer och mer kommit att bli ett självklart verktyg för daglig kommunikation. Vi tar i allt större utsträckning till oss världen genom bilder. Många av oss använder också kameran själva varje dag för att spara ögonblick och dela med oss på sociala medier.

– Förmågan att använda sig av och kunna förhålla sig kritiskt till bilder är central idag. Jag skulle säga att det är lika viktigt som att vara läs- och skrivkunnig för att fullt ut kunna delta i samhället, säger Klara Björk som är enhetschef för filmisk gestaltning på Akademin Valand vid Göteborgs universitet.

Det är också viktigt att kunna bemöta detta överflöd av bilder med kritiskt tänkande. Den som håller i en kamera visar ett urval av verkligheten, vilka avsikter finns bakom bilden?

Filmutbildningen på Akademin Valand har sedan år 2011 drivit projektet Barnfilmskolan som fokuserar på kameran som lärandeverktyg redan från förskoleåldern. Tanken är att genom att börja i tid ge barn en grundläggande bildning i hur de hanterar det visuella.

– Genom att själv hålla i en kamera och träna på dessa avvägningar tror vi att barnen blir bättre rustade för att ta emot bilder. Och kanske väcka ett intresse för att använda kameran för att synliggöra den egna bilden av världen. Det behövs alltid fler bilder ur olika perspektiv, säger Klara Björk.

Temadagen under Almedalsveckan innehåller filmvisning, utställning, workshops, samtal och föreläsningar. Under dagen kommer det även finnas chans för besökarna att testa praktiska övningar och få med sig verktyg som kan användas ute i egen verksamhet. Det hålls också en lansering av en ny folder med övningar i serien Kamerans ABC som riktar sig från 7 år och uppåt. 

Mer information:
Läs mer om Forum för visuell praktik.
Läs mer om eventet.

Detta händer bland annat under dagen: 

Läs även mer om vårt seminarium om Kulturskoleklivet som hålls den 3 juli:

10.45–11.45: Kulturskoleklivet - vart är vi på väg?

Cecilia Köljing
Kommunikatör
Akademin Valand vid Göteborgs universitet
Telefon: 070–141 21 64
E-post: cecilia.koljing@akademinvaland.gu.se

Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook. Adda oss på Snapchat (Göteborgs universitet). Följ oss på Instagram.
Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 37 800 studenter och 6 200 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.

Om oss

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 38 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.För fler nyheter från Göteborgs universitet, se:Sahlgrenska akademin: http://news.cision.com/se/sahlgrenska-akademin-vid-goteborgs-universitetHandelshögskolan: http://news.cision.com/se/handelshogskolan-vid-goteborgs-universitet

Prenumerera