Webben förändrar förutsättningar för språklärande

När nu nästan alla kommunicerar via webben ändras förutsättningarna för hur språklärande kan gå till. En avhandling på Göteborgs universitet visar hur webbaserad teknologi, som bloggar och wikis, kan förändra betingelserna för språklärande.

Avhandlingens studier av olika undervisningsupplägg vid Chalmers tekniska högskola visar hur studenter på olika sätt använder webben inom fackspråkundervisning på engelska genom att delta aktivt i samproduktion av text.

– För dagens webbanvändare krävs en relativt liten teknisk kunskap för att vara produktiv på nätet. Det innebär att studenterna erbjuds en lättillgänglig samproduktionsmiljö där de i hög utsträckning kan ägna sig åt att utveckla sin skicklighet i att bli goda skribenter, säger Linda Bradley som undervisar i språk och kommunikation och är knuten till forskningsmiljön LinCS vid Göteborgs universitet.

Hennes studier visar att studenterna producerar med en omfattning och variation som gör att de kan arbeta med språk på många sätt, vad gäller såväl form som innehåll. För språkundervisningen blir användningen av webben något som skiljer sig markant från traditionella undervisningsmiljöer.

Linda Bradley belyser olika aktiviteter som möjliggörs i webbaserade lärandemiljöer, i det här fallet i form av bloggar och wikis, som ursprungligen utvecklats för helt andra sammanhang än utbildning.

– Det får konsekvenser om studenterna samverkar genom enskilda bidrag eller om de samarbetar gemensamt kring en text. På ett innehållsligt plan är det skillnad på om man använder text som diskussionsunderlag eller om man fokuserar på mer språkliga aspekter genom att utveckla text eller ge och ta emot respons på en gemensam eller en enskilt skriven text. De aktiviteter som är möjliga i webbaserade miljöer och hur de utvecklas, bidrar därför på olika sätt till språklärande, säger Linda Bradley.

Hennes avhandling ger också exempel på hur studenterna är engagerade i kulturella utbyten med studenter från andra länder. Den kulturella bakgrunden görs då relevant i interaktionen, vilket visar hur nya möjligheter för lärande kan skapas i möten mellan nationella, språkliga och disciplinära gränser.

Genom att dela erfarenheter med andra ges studenterna även möjlighet att utveckla sin kompetens i att ge och att ta emot kommentarer. Den stora variationen i kommentarerna och de kulturella aspekterna betraktas som resurser av studenterna.

– Resultatet visar att en webbaserad miljö ger möjligheter att förbättra kvaliteten och omedelbarheten av feedback, vilket utgör ett stöd för skrivprocessen, säger Linda Bradley.

Läs avhandlingen: http://hdl.handle.net/2077/32322

För mer information:
Linda Bradley, telefon: 0709-924309, e-post: linda.bradley@chalmers.se
Linda Bradley lägger fram sin avhandling Language larning and technology. Student activities in web-based environments vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet. Linda Bradely är verksam vid Avdelningen för fackspråk och kommunikation vid Institutionen för tillämpad IT, som är delad mellan Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola.

Disputationen sker fredag 19 april, kl 13.15, i sal BE 015, Pedagogen hus B, Läroverksgatan 15.

Torsten Arpi
Informatör
Tel: 031-786 21 61
E-post: torsten.arpi@ped.gu.se

Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook.
Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 37 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.

Om oss

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 38 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.För fler nyheter från Göteborgs universitet, se:Sahlgrenska akademin: http://news.cision.com/se/sahlgrenska-akademin-vid-goteborgs-universitetHandelshögskolan: http://news.cision.com/se/handelshogskolan-vid-goteborgs-universitet

Prenumerera