Det nya dynamiska och mekaniska analysverktyget DMA/SDTA 1+: Exakt mätteknik för högsta prestanda

METTLER TOLEDO lanserar sitt nya dynamiska och mekaniska analysverktyg som ger enastående precision.  Med nya DMA/SDTA 1+ går det snabbt och okomplicerat att utföra mätningar, vilket möjliggör bättre provförberedning, en applicerad kraft på upp till 40 N och ett maximalt svängningsfrekvensvärde på 1 000 Hz.

METTLER TOLEDO har lanserat ett nytt dynamiskt och mekaniskt analysverktyg, som används för att fastställa de viskoelastiska egenskaperna hos ett material som en funktion av temperatur, tid och frekvens när materialet utsätts för oscillerande stress. DMA/SDTA 1+ från METTLER TOLEDO har ett brett styvhets- och frekvensintervall och är därmed den perfekta lösningen där maximal precision är ett måste.

DMA/SDTA 1+ ger högkvalitativa resultat för modulvärden och skiljer sig i många avseenden avsevärt från traditionella DMA-instrument genom att det mäter både kraft och förskjutning. Ett avancerat läge för automatisk omkoppling styr mätningen och byter automatiskt från kraftstyrd till förskjutningsstyrd mätning. Det här har särskilt stor betydelse för styva prover (kraftstyrd analys) som blir mjuka vid uppvärmning (förskjutningsstyrd).

Frekvensintervallet för den oscillerande stressen har utökats till intervallet 1 000 Hz. I skjuvläge finns det sex frekvensdekader. Området ovanför 1 Hz är särskilt viktigt eftersom det innebär att mättiderna kan minimeras.

Särskild omsorg har lagts på att utveckla ett system som möjliggör exakt kontroll och justering av temperatur. Därför infördes en extra sensor, som mäter provtemperaturen mycket nära provet. Det här möjliggör kalibreringar som baseras på smältpunkterna hos rena substanser. Temperatursensorn gör det också möjligt att mäta termiska effekter simultant med SDTA, vilket är praktiskt vid övervakning av härdningsreaktioner.

METTLER TOLEDO har även lanserat ett unikt provhållarsystem i DMA/SDTA. Systemet gör det möjligt att förbereda och montera prover externt, så att proverna sedan snabbt kan infogas i instrumentet. Konceptet gör det också möjligt för användaren att växla från ett deformationsläge till ett annat utan att justeringar krävs, och användarna kan även förbereda prover obehindrat under en pågående mätning. Fördelarna i form av precision och tidseffektivitet är odiskutabla.

Slutligen ger pekskärmen i färg på DMA/SDTA 1+ tydlig och exakt information, och kan enkelt avläsas på avstånd. Den övervakar den sinusformade magnetiseringsfunktionen. Det här är extremt viktigt i det inledande skedet av en mätning, eftersom kurvans form som visas på terminalen indikerar om provet har monterats korrekt i provhållaren.

För frågor, vänligen kontakta:

Carl-Henrik Edfors
46 8 702 50 42
carl-henrik.edfors@mt.com

METTLER TOLEDO är en ledande global tillverkare av precisionsinstrument. Företaget är världens största tillverkare och marknadsförare av vägningsinstrument för användning inom laboratorie-, industri- och livsmedelstillämpningar. Företaget är även bland marknadens tre främsta inom tillverkning av flera relaterade analysinstrument och är en ledande leverantör av system för automatiserad kemi, som används för forskning och utveckling av läkemedel och kemiska preparat. Dessutom är företaget världens största tillverkare och marknadsförare av metalldetekteringssystem för användning inom produktion och förpackning. Mer information om METTLER TOLEDO finns på www.mt.com

Taggar:

Om oss

METTLER TOLEDO säljer vågar och vägningssystem samt analys- och processinstrument för tillverkningsindustri och laboratorier. Företaget är representerat i ca 100 länder och har tillverkning på 15 platser runt om i världen, bl a i Schweiz, Tyskland, England, USA, Kina och Norge.Koncernen, med huvudkontor i Schweiz, är noterat på New York Stock Exchange. Totalt har koncernen ca 14.200 anställda och omsatte 2016 for 2.508 miljarder USD. METTLER TOLEDO Norden är en marknads-, sälj- och serviceorganisation med huvudkontor i Stockholm, men har också kontor i Oslo och Köbenhamn. I Finland och Baltikum, så är METTLER TOLEDO representerat av återförsäljare. I Skandinavien har vi ca.165 anställda med en årlig omsättning på ca.400 miljoner kr.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar