Den nye dynamisk-mekaniske analysatoren DMA/SDTA 1+: Nøyaktig måleteknologi med suveren ytelse

Report this content

METTLER TOLEDO har gleden av å annonsere sin nye dynamisk-mekaniske analysator som leverer enestående nøyaktighet. Med den nye DMA/SDTA 1+ går det raskt og enkelt å utføre målinger. Den muliggjør bedre prøveklargjøring, en anvendt kraft på opptil 40 N og en maksimal svingningsfrekvens på 1000 Hz.

METTLER TOLEDO har lansert en ny dynamisk-mekanisk analysator som brukes til å bestemme de viskoelastiske egenskapene til et materiale som en funksjon av temperatur, tid og frekvens mens materialet utsettes for svingningsbelastning. DMA/SDTA 1+ fra METTLER TOLEDO dekker et stort stivhets- og frekvensområde og utgjør dermed den perfekte løsningen der det er nødvendig med maksimal nøyaktighet.

DMA/SDTA 1+ leverer resultater av toppkvalitet for modulusverdier og skiller seg på mange måter fra konvensjonelle DMA-instrumenter ved at den måler både kraft og forskyvning. En avansert, automatisk vekslingsmodus styrer målingen og veksler automatisk fra kraftkontrollert til forskyvningskontrollert. Dette er spesielt viktig ved stive prøver (kraftkontrollert analyse) som blir myke ved oppvarming (forskyvningskontrollert).

Frekvensområdet for svingningsbelastning har blitt utvidet til 1000 Hz-området. I skjæringsmodus er det seks frekvensdekader tilgjengelig. Området over 1 Hz er spesielt viktig siden det innebærer at målingstidene kan holdes på et minimum.

Det ble viktig å få utviklet et system som muliggjør nøyaktig temperaturkontroll og justering. Til dette formålet ble det introdusert en ekstra sensor som måler prøvetemperaturer svært nær prøven. Dette gjør det mulig med kalibreringer som er basert på smeltepunktene til rene stoffer. I tillegg gjør temperatursensoren det mulig å måle termiske effekter samtidig med SDTA – noe som er nyttig for overvåkning av herdingsreaksjoner.

METTLER TOLEDO introduserte et unikt prøveholdersystem i DMA/SDTA, som gjør det mulig å foreta prøveklargjøring og montering eksternt, slik at prøven kan settes raskt inn i instrumentet. Dette konseptet gjør det også mulig for brukeren å veksle mellom deformasjonsmoduser uten å foreta tilpasninger. Brukerne kan også uhindret klargjøre prøver mens en måling pågår. Dette gir udiskutable fordeler med hensyn til nøyaktighet og effektivt tidsbruk.

Helt til slutt - den berøringssensitive fargeterminalen på DMA/SDTA 1+ viser informasjon klart og nøyaktig og er lett synlig på avstand. Den overvåker sinuseksitasjonsfunksjonen. Dette er uhyre viktig i starten av målingen, fordi formen på kurven, som vises på terminalen, viser om prøven har blitt satt riktig inn i prøveholderen.

For spørsmål , vennligst ta kontakt:

Carl-Henrik Edfors
46 8 702 50 42
carl-henrik.edfors@mt.com

METTLER TOLEDO er en ledende, global produsent av presisjonsinstrumenter. Bedriften er verdens største produsent og markedsfører av veieinstrumenter til bruk i laboratorier, industri og matvareproduksjon. Bedriften er også blant lederne på markedet for flere relaterte analyseinstrumenter og automatiserte kjemisystemer som brukes til forskning og utvikling av legemidler og kjemiske sammensetninger. I tillegg er bedriften verdens største produsent og markedsfører av metalldeteksjonssystemer som brukes til produksjon og emballasje. Ytterligere informasjon om METTLER TOLEDO finnes på www.mt.com

Tags:

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker