Om oss

Rabbalshede Kraft AB (publ) projekterar och etablerar landbaserade vindparker för försäljning av elenergi och för försäljning av hela vindparker eller enskilda vindkraftverk. Bolaget erbjuder också servicetjänster inom drift och förvaltning samt på uppdrag upphandlar och leder byggnation av vindparker. Den producerade elenergin från egna vindparker säljs på den öppna elmarknaden Nord Pool. Sedan bolaget grundades 2005 fram till december 2015 har cirka tre miljarder kronor investerats i egna driftsatta vindparker som tillsammans producerar cirka 0,5 TWh el per år. Följ Bolagets utveckling på www.rabbalshedekraft.se