Om oss

Rabbalshede Kraft AB (publ) projekterar och etablerar landbaserade vindparker som drivs i egen regi, i samarbete med andra aktörer eller till försäljning där bolaget kan erbjuda operativa tjänster. Sedan Rabbalshede Kraft bildades 2005 har 95 vindkraftverk driftsatts varav 71vindkraftverk inom åtta vindparker förvaltas i egen regi. Den producerade elen från bolagets vindparker i drift säljs på den öppna elmarknaden Nord Pool. Produktion och försäljning av förnybar el, byggnation av nya vindparker tillsammans med en omfattande projektportfölj utgör grunden för tillväxt. Följ Bolagets utveckling på www.rabbalshedekraft.se