Semcon stärker sin position på den norska marknaden

Semcon stärker sin närvaro i Norge genom att öka sin ägarandel till 97 procent i teknikbolaget Kongsberg Devotek AS. Detta innebär att Devotek kommer att integreras fullt ut i Semcons struktur med fokus på att ta ytterligare marknadsandelar på den norska marknaden.

Genom en riktad nyemission om 5 MNOK ökar Semcon sin ägarandel till 97 procent av aktierna i bolaget. Semcon ägde sedan tidigare 30 procent av aktierna i bolaget. Satsningen är ett led i Semcons strategiska expansion på den norska marknaden, där Devoteks erbjudande och leveransmodell passar väl in i Semcons struktur.

– Detta innebär att vi kan ta nästa viktiga steg på den norska marknaden. I Devotek finns specialistkompetens inom våra prioriterade teknikområden och ett vasst erbjudande inom komplex produktutveckling, vilket passar bra in i Semcons globala leveransmodell. Med vårt kunnande och processer kan vi skapa synergier som möjliggör förutsättningar för ökade marknadsandelar på den nordiska marknaden, säger Olof Christensson, Affärsområdeschef Engineering Services Nordic.

Devotek erbjuder teknisk kompetens i projektform och vänder sig främst till kunder inom bland annat olja och gas, maritim, fordon samt övrig industri. Bolaget omsatte 114 MNOK 2014 och har 75 medarbetare med huvudkontor i Kongsberg, Norge.

– Det är glädjande att vi nu blir en integrerad del av Semcon. Det innebär att vi får en stark ägare och kan dra nytta av Semcons globala kunder och leveranskapacitet, säger Frode Island Bergan, vd Kongsberg Devotek.

Semcon har sedan tidigare närvaro i Norge genom affärsområdet Product Information samt att Semcons övriga verksamheter i bland annat Sverige, Storbritannien och Indien har bistått norska industrikunder. Genom Devotek får Semcon en tydligare plattform, vilket ses som en förutsättning för fortsatt expansion på en marknad med stor potential. 

För mer information, kontakta:
Olof Christensson, Affärsområdeschef Engineering Services Nordic, Semcon
Tfn: 0705-133 608, e-post: olof.christensson@semcon.com

Per Nilsson, Kommunikations- och Marknadschef, Semcon
Tfn: 0739-737 200, e-post: per.nilsson@semcon.com

Semcon är ett internationellt teknikföretag inom ingenjörstjänster och produktinformation. Vi har cirka 3 000 medarbetare med djup erfarenhet från många olika branscher. Vi utvecklar teknik, produkter, anläggningar och informationslösningar utmed hela utvecklingskedjan och erbjuder även en mängd tjänster och produkter inom bland annat kvalitet, utbildning och metodikutveckling. Semcon ökar kundernas försäljning och konkurrenskraft genom innovativa lösningar, design och genuin ingenjörskonst. Verksamheten bedrivs i fyra affärsområden: Engineering Services Nordic, Engineering Services Germany, Engineering Services International och Product Information. Koncernen hade en omsättning på 2,7 miljarder kronor under 2014 och har verksamhet på fler än 40 orter i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Brasilien, Ungern, Indien, Kina, Indien, Spanien och Norge.

Taggar:

Om oss

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2000 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2016 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com

Prenumerera

Dokument & länkar