Semcon styrker posisjonen sin på det norske markedet

Report this content

Semcon styrker tilstedeværelsen i Norge ved å øke eierandelen til 97 prosent i teknologiselskapet Kongsberg Devotek AS. Dette innebærer at Devotek vil være fullstendig integrert i Semcons struktur, med fokus på å ta ytterligere markedsandeler på det norske markedet.

Gjennom en rettet emisjon på 5 MNOK øker Semcon eierandelen sin til 97 prosent av aksjene i selskapet. Inntil nylig eide Semcon 30 prosent av aksjene i selskapet. Denne satsingen er en del av Semcons strategiske ekspansjon på det norske markedet. Devoteks tilbud og leveransemodell passer godt inn i Semcons struktur.

– Dette legger til rette for at vi kan ta de neste viktige stegene på det norske markedet. Devotek har spesialkompetanse innen våre prioriterte teknologiområder, og et godt tilbud innen kompleks produktutvikling. Det passer bra inn i Semcons globale leveransemodell. Med våre kunnskaper og prosesser kan vi skape synergier som legger til rette for økte markedsandeler på det nordiske markedet, sier Olof Christensson, forretningsområdesjef i Engineering Services Nordic. 

Devotek tilbyr teknologisk kompetanse i prosjektform, og retter seg først og fremst mot kunder innen olje og gass, maritim, transport og landbasert industri. Selskapet omsatte for 114 MNOK i 2014 og har 75 medarbeidere med hovedkontor på Kongsberg.

– Det er gledelig at vi nå blir en integrert del av Semcon. Det innebærer at vi får en sterk eier, og kan dra nytte av Semcons globale kunder og leveringskapasitet, sier Frode Island Bergan, adm.dir. i Kongsberg Devotek.

Semcon har tidligere hatt tilstedeværelse i Norge gjennom forretningsområdet Product Information samt at Semcons andre virksomheter i blant annet Sverige, Storbritannia og India har jobbet mot norske industrikunder. Gjennom Devotek får Semcon en tydeligere plattform, og det ses på som en forutsetning for videre vekst på et marked med stort potensiale.  

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte:
Olof Christensson, forretningsområdesjef Engineering Services Nordic, Semcon
Tlf: + 46 (0)705-133 608, e-post: olof.christensson@semcon.com

Per Nilsson, kommunikasjons- og markedssjef, Semcon
Tlf: + 46 (0)739-737 200, e-post: per.nilsson@semcon.com

Semcon er et internasjonalt teknologiselskap som arbeider innenfor ingeniørtjenester og produktinformasjon. Vi har cirka 3000 medarbeidere med lang erfaring fra ulike bransjer. Vi utvikler teknologi, produkter, anlegg og informasjonsløsninger i hele utviklingskjeden og tilbyr også en rekke tjenester og produkter innen blant annet kvalitet, opplæring og metodikkutvikling. Semcon øker kundenes salg og konkurransedyktighet gjennom innovative løsninger og genuin ingeniørkunst. Virksomheten omfatter fire forretningsområder: Engineering Services Nordic, Engineering Services Germany, Engineering Services International og Product Information. Konsernet hadde en omsetning på 2,7 milliarder kroner i 2014 og er etablert på over 40 steder i Sverige, Tyskland, Storbritannia, Brasil, Ungarn, India, Kina, Spania og Norge.

Tags:

Abonner

Dokumenter og linker