Sitater

I 2023 tok vi viktige skritt for å markedsføre vårt sterke samlede tilbud innen produktutvikling, digitalisering og bærekrafttjenester på en enda bedre måte.
Markus Granlund, CEO hos Semcon
Vi jobber som uavhengig rådgiver for dette banebrytende prosjektet. Vi bidrar med all vår samlede erfaring og ekspertise innenfor feltet og støtter Boliden under byggingen av bærekraftige selvkjørende drifts- og logistikkjeder.
Baard Røsvik, business development manager hos Semcon Norway
Vi er glade og stolte over å bidra med vår ekspertise i dette nordiske samarbeidet, som sikrer at både kunnskapen og produksjonen kan bevares og utvikles i Sverige og Norge.
Robert Eliasson, Area Manager Production Development hos Semcon
Dette prosjektet er et godt eksempel på hvordan vi i Semcon kan bidra med vår erfaring og ekspertise for å realisere en veldig god idè som vil kunne hjelpe mange mennesker. Samtidig viser vi hvordan produktutvikling kan gjøres på en mer bærekraftig måte.
Kristina Schnell, prosjektleder hos Semcon Norge
Hos Semcon samarbeider vi med kunder i mange ulike bransjer som alle trenger å gjennomgå betydelige omstillinger for å tilpasse seg til ambisjonen om 1,5 °C. Vi ønsker å veilede våre kunder på deres reiser mot netto nullutslipp. Og akkurat som våre kunder, ønsker også vi å sikre at hele verdikjeden er tilpasset ambisjonen om 1,5 °C.,  
Markus Granlund, CEO hos Semcon
Semcon har lang erfaring med å utvikle autonome løsninger, fra første idé til en ferdig løsning. Vi har vært med på Yeti Move’s reise fra starten og er stolte over at vi som utviklings- og kompetansepartner har bidratt til å utvikle den software plattformen som gjør autonom drift mulig.
Hans Peter Havdal, leder for Semcon i Norge
Vår del i prosjektet handler om å utvikle en selvkjørende traktor som holder rullebanekantlysene frie for snø. Det kan virke som en bagatell, men hvis 15 prosent av lysene er ute av funksjon, stenges rullebanen. I tillegg til betydelige forsinkelser og kostnader, medfører dette store sikkerhetsrisikoer.
Anne Piegsa, teknisk prosjektleder hos Semcon
Vi har utviklet en teknologi for selvkjørende maskiner under de tøffeste forhold og dette har gitt oss stor kunnskap på området. Med Husqvarna som partner, åpnes nye dører for Yeti Snow Technology for å skalere opp og industrialisere løsningene.
Hans Peter Havdal, divisjonssjef i Semcon
Smart automatisering av flyplasser vil gjøre det mulig å holde flere av de små og mindre trafikkerte flyplassene åpne og samtidig beholde staben, takket være reduserte kostnader og økt sikkerhet.
Anne Piegsa, teknisk prosjektleder hos Semcon
Når majoriteten av alle tekniske utviklere er menn, er det lett å miste noen perspektiver, ikke minst kvinnenes. Dersom man ikke opplever et produkt som problematisk, er sannsynligheten ikke like stor for at det blir endret. For oss på Semcon er det avgjørende at vi forstår flere typer sluttbrukere, slik at vi kan utvikle produkter som gir størst mulig nytte.
Markus Granlund, CEO hos Semcon
Med selvkjørende snøploger kan flyplasser verden rundt effektivisere virksomheten og minske forsinkelsene for de reisende. Dette er et godt eksempel på hvordan selvstyring kan skape både økt lønnsomhet og merverdi for oss mennesker.
Markus Granlund, adm.dir. på Semcon