• news.cision.com/
  • SEMCON/
  • Semcon akselerer sine klimatiltak — forplikter seg til flere initiativer og ambisjonen 1,5 °C

Semcon akselerer sine klimatiltak — forplikter seg til flere initiativer og ambisjonen 1,5 °C

Report this content

Semcon deltar i Exponential Roadmap-initiativet, Science Based Targets-initiativet, Race to Zero-kampanjen og FNs Global Compact. Disse initiativene er alle tilpasset ambisjonen i Paris-avtalen om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 °C, over førindustrielle nivåer.

Ved å delta i disse initiativene vil Semcon integrere tiltak som tilpasser seg ambisjonen om 1,5 °C i selskapets daglige arbeid. Med mer enn 2000 ansatte i sju land med kunder i ulike bransjer, vil dette ha en påvirkning som strekker seg langt utenfor Semcons egne kontorer. Det er gjennom Semcons samarbeid med sine kunder at selskapet ser det største potensialet for å støtte ambisjonen om 1,5 °C.

«Hos Semcon samarbeider vi med kunder i mange ulike bransjer som alle trenger å gjennomgå betydelige omstillinger for å tilpasse seg til ambisjonen om 1,5 °C. Vi ønsker å veilede våre kunder på deres reiser mot netto nullutslipp. Og akkurat som våre kunder, ønsker også vi å sikre at hele verdikjeden er tilpasset ambisjonen om 1,5 °C», sier Markus Granlund, CEO hos Semcon. 

Vennligst se hele pressemeldingen på engelsk for nærmere beskrivelse av Semcons forpliktelser og de fire klimainitiativene. 

Les mer om initiativene:

Exponential Roadmap-initiativet

Science Based Targets-initiativet

FNs klimakonvensjons Race to Zero-kampanje

FNs Global Compact


For mer informasjon, vennligst kontakt:

Per Nilsson, kommunikasjons- og markedssjef, Semcon
Tel.: +46 (0)739 737 200

Email: per.nilsson@semcon.com

Semcon er et internasjonalt teknologiselskap. Vi gjør teknologi om til unike brukeropplevelser ved å kombinere digital kompetanse og ingeniørkompetanse. Med tverrfaglige team tilfører vi nye perspektiver som skaper bærekraftige og konkurransedyktige løsninger for våre kunder. Om du tar sikte på å videreutvikle et nåværende produkt eller en tjeneste, finne opp ny teknologi eller identifisere fremtidige behov, er vårt fokus alltid på menneskers behov og atferd. Slik kan vi utvikle løsninger med de største fordelene for mennesker og vår planet. Ved å kombinere våre 40 år med erfaring fra ingeniørfagene, strategisk innovasjon, digitale tjenester og produktinformasjonsløsninger, driver vi transformasjon innen et bredt spekter av bransjer med mer enn 2 000 dedikerte ansatte med baser i syv forskjellige land. Les mer på semcon.com. 

Abonner

Multimedia

Multimedia

Sitater

Hos Semcon samarbeider vi med kunder i mange ulike bransjer som alle trenger å gjennomgå betydelige omstillinger for å tilpasse seg til ambisjonen om 1,5 °C. Vi ønsker å veilede våre kunder på deres reiser mot netto nullutslipp. Og akkurat som våre kunder, ønsker også vi å sikre at hele verdikjeden er tilpasset ambisjonen om 1,5 °C.,  
Markus Granlund, CEO hos Semcon