MONALISA


E-navigationsprojektet MONALISA 2.0 leds av Sjöfartsverket och ett av målen är att ta fram ett helt nytt koncept för effektivare och säkrare sjöfart. Dagens system för övervakning av sjöfarten medger bara att man kan avläsa ett fartygs kurs och fart i realtid men inte dess färdplan. När det nu blir möjligt för fartygen att dela med sig av sina färdplaner kan komplexa trafiksituationer förutses och fartygen kan få hjälp från en landcentral att lösa situationen innan den uppstår.

Lågupplöst

Medelupplösning

Originalupplösning

Om oss

Sjöfartsverket är en statlig myndighet som har till uppgift att tillhandahålla resurser för hög säkerhet och god framkomlighet. Sjöfartsverkets verksamhetsområden är farleder, isbrytning, sjökartläggning, lotsning, sjötrafikinformation, sjömansservice och sjö- och flygräddning.

Prenumerera

Relaterade releaser

MONALISA 2.0 tar sjöfarten in i framtiden