Mont fyrkur2


Fyren Gävle insegling nr 4, i vardagstal kallad Fyran, har återuppstått. Bergknallen där fyren tidigare stod är bortsprängd för att skapa möjlighet att ta in större fartyg till Gävles hamn – men fyrkuren från Fyran togs till vara. Nu har kuren fått ett nytt liv på ett av de nya fyrfundamenten i Holmuddsrännan.

Lågupplöst

Medelupplösning

Originalupplösning

Om oss

Sjöfartsverket är en statlig myndighet som har till uppgift att tillhandahålla resurser för hög säkerhet och god framkomlighet. Sjöfartsverkets verksamhetsområden är farleder, isbrytning, sjökartläggning, lotsning, sjötrafikinformation, sjömansservice och sjö- och flygräddning.

Prenumerera