Detalj på nyrestaurerat fönster, Manillaskolans kyrksal. Foto: Urban Jörén


Fotograf: Urban Jörén

Samtliga fönster i Manillaskolans kyrksal är rikt dekorerade både vad gäller mönster och färger på glaset.

Lågupplöst

Medelupplösning

Originalupplösning

Om oss

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Prenumerera