Fasadrestaureringen på Universitetshuset är snart helt klar.


Fotograf: Jeanette Hägglund

Skälet till restaureringen är att delar av fasadens kalksten vittrat sönder.

Lågupplöst

Medelupplösning

Originalupplösning

Om oss

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Prenumerera