Universitetshuset i Uppsala färdigrestaurerat - Ökad tillgänglighet och modern teknik möter studenterna vid terminsstarten

I början av 2016 påbörjade Statens fastighetsverk den interiöra restaureringen av Universitetshuset i Uppsala, en så pass omfattande restaurering att verksamheten tillfälligt fick flytta ut. Lagom till att höstterminen startat är ledningen åter på plats och studenterna hälsas varmt välkomna tillbaka. Efter en genomgripande men varsam restaurering möter de en modern undervisningsmiljö med högre tillgänglighet, bättre akustik och inomhusklimat samt en moderniserad inredning med belysning och teknik som lever upp till dagens krav.    

Syftet med projektet har varit att tillgodose hyresgästens önskemål och behov av modernisering. Projektet har bland annat inneburit ett genomgripande byte av el- och datasystem, utbyggnad av ventilationssystem för att skapa ett fullgott inomhusklimat, heltäckande brandskyddslösningar, förbättrad akustik och inte minst flera nya tillgänglighetsanpassningar.

- Tillgängligheten är ett av våra viktigaste myndighetskrav idag. Det är en central men ibland svårknäckt fråga för oss som förvaltar byggnader med höga kulturvärden. Projektet rymmer många olika tillgänglighetsförbättringar. Den största är att vi förbättrat en befintlig ingång till att bli en fullt tillgänglighetsanpassad entré mot Övre Slottsgatan med tillhörande parkering, ramp och en hiss som är lätt att nå, säger Mathias von Schlieben, fastighetschef vid Statens fastighetsverk.

Som en ljusdusch som leder rätt

Genom den nya entrén, vars adress Övre Slottsgatan 7D också blir Universitetshusets nya postadress, kommer man lätt och snabbt upp i huset. Istället för att enbart arbeta med olika typer av hänvisningsskyltar och digitala informationsstationer har husarkitekten interiört här även arbetat mycket med belysningen i taket.

- Jag ville höja rummens dignitet i de råa delarna av bottenvåningen genom att samla installationer på ett dolt sätt och göra en övertydlig markering av vägen mot hissen. Det har jag löst genom att i taket hänga två rektangulära plattor i rostfritt stål och koppar försedda med små LED-lampor. Min tanke är att ledstråket är i luften, i ljuset istället för på golvet. Känslan ska vara lite av en ljusdusch, att du via det varma ljuset ska ledas rätt utan att reflektera över det, säger Mona Lantzourakis, arkitekt vid AIX och husarkitekt för Universitetshuset.

På nedre entréplan finns också fyra nya loger och ett pentry, redo att serva dem som vill samla sig och göra sig iordning inför ett föredrag, en prisceremoni eller en konsert i aulan en våning upp.

Ljusare scengolv gömmer dold teknik

Universitetshusets aula, som man bland annat når via den vackert utformade och utsmyckade trapphallen, är än idag Uppsalas största samlingssal. Även här har restaureringen handlat om förbättrad tillgänglighet samt en ordentlig uppdatering av ljus-, ljud och bildsystem.

- Det som slår en vid en första anblick efter restaureringen är det nya, ljusa scengolvet i trä. Detta har vi höjt upp något för att skapa en större sammanhängande och tillgänglig golvyta samtidigt som det här under blir plats att gömma all den teknik som krävs idag. Tekniken ska finnas men helst inte synas. Något annat som är viktigt för oss är att man ska kunna byta ut tekniken i framtiden utan att behöva göra allt för stora ingrepp, säger Bengt Skoglund, fastighetsförvaltare vid Statens fastighetsverk.

Tillgänglighetsförbättringarna i aulan handlar bland annat om ett nytt lyftbord, att den ursprungliga bänkinredningen försetts med små diskreta LED-lampor samt att trapporna som leder ner till första parkett, fått en matta med kontrasterande färger på trappstegen.

Toppmoderna undervisningssalar

En välkommen förbättring för studenter och föreläsare är moderniseringen av Universitetshusets många undervisningssalar. Dessa har, utöver ny AV-teknik, fått förbättrad akustik genom ny akustikputs och dämpning bakom nya moderna konstverk som utformats för respektive sal. Mycket energi har också lagts på att lösa belysningen, både i tak och för respektive studieplats som försetts med LED-belysning.

Utöver alla stora teknik- och tillgänglighetsfrågor har restaureringen handlat om att iordningsställa ytskikt runt om i byggnaden.

- Vi har bland annat haft tillgång till mycket skickliga målare som bättringsmålat där det funnits behov. Roligt är också att panelen i rektorsrummet återfått sin ursprungsfärg. Här är nyansen på snickerierna åter i terra di Siena och speglarna i fönsternischerna grönsvarta med en guldram runt, säger Bengt Skoglund.

Parallellt med den interiöra restaureringen, som i perioder haft upp till 50-60 yrkesmän igång samtidigt, har den stora fasadrestaureringen pågått.

Fasadrestaureringen på Universitetshuset, en av de större stenfasadrestaureringarna efter Stockholms slott, är nu inne i sitt slutskede. Skälet till restaureringen är att delar av fasadens kalksten vittrat sönder. Det är ett oerhört tungt arbete då en enskild sten som ska bytas, kan väga upp till 250 kilo. Men allt har gått jättebra och snart kan uppsalabor och tillresta se resultatet, då åker den sista delen av byggnadsställningen ned, säger Bengt Skoglund.

För mer information kontakta:

Bengt Skoglund, fastighetsförvaltare Statens fastighetsverk, 010 478 78 02,  bengt.skoglund@sfv.se

Mona Lantzourakis, arkitekt AIX, 08 690 29 49, mona.lantzourakis@aix.se                  

Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 010 478 76 00,  asa.carlberg@sfv.se

Pressbilder: https://news.cision.com/se/statens-fastighetsverk

Det är ditt kulturarv. Genom staten är du, tillsammans med nio miljoner andra som lever i Sverige, delägare i flera slott, parker, teatrar, museer, skogar, renbetesland, gravfält, fästningar, residens och ambassader. Det är på ditt uppdrag, genom Sveriges regering, vi på Statens fastighetsverk hållbart förvaltar och utvecklar dagens och framtidens kulturmiljöer. Vi ser till att fastigheternas själ och karaktär bevaras så att värdet finns kvar också till kommande generationer.

Taggar:

Om oss

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Prenumerera

Citat

- Tillgängligheten är ett av våra viktigaste myndighetskrav idag. Det är en central men ibland svårknäckt fråga för oss som förvaltar byggnader med höga kulturvärden. Projektet rymmer många olika tillgänglighetsförbättringar. Den största är att vi förbättrat en befintlig ingång till att bli en fullt tillgänglighetsanpassad entré mot Övre Slottsgatan med tillhörande parkering, ramp och en hiss som är lätt att nå.
Mathias von Schlieben, fastighetschef vid Statens fastighetsverk
- Jag ville höja rummens dignitet i de råa delarna av bottenvåningen genom att samla installationer på ett dolt sätt och göra en övertydlig markering av vägen mot hissen. Det har jag löst genom att i taket hänga två rektangulära plattor i rostfritt stål och koppar försedda med små LED-lampor. Min tanke är att ledstråket är i luften, i ljuset istället för på golvet. Känslan ska vara lite av en ljusdusch, att du via det varma ljuset ska ledas rätt utan att reflektera över det.
Mona Lantzourakis, arkitekt vid AIX och husarkitekt för Universitetshuset
- Det som slår en vid en första anblick efter restaureringen är det nya, ljusa scengolvet i trä. Detta har vi höjt upp något för att skapa en större sammanhängande och tillgänglig golvyta samtidigt som det här under blir plats att gömma all den teknik som krävs idag. Tekniken ska finnas men helst inte synas. Något annat som är viktigt för oss är att man ska kunna byta ut tekniken i framtiden utan att behöva göra allt för stora ingrepp.
Bengt Skoglund, fastighetsförvaltare vid Statens fastighetsverk
- Vi har bland annat haft tillgång till mycket skickliga målare som bättringsmålat där det funnits behov. Roligt är också att panelen i rektorsrummet återfått sin ursprungsfärg. Här är nyansen på snickerierna åter i terra di Siena och speglarna i fönsternischerna grönsvarta med en guldram runt.
Bengt Skoglund, fastighetsförvaltare vid Statens fastighetsverk
- Fasadrestaureringen på Universitetshuset, en av de större stenfasadrestaureringarna efter Stockholms slott, är nu inne i sitt slutskede. Skälet till restaureringen är att delar av fasadens kalksten vittrar sönder. Det är ett oerhört tungt arbete då en enskild sten som ska bytas, kan väga upp till 250 kilo. Men allt har gått jättebra och snart kan uppsalabor och tillresta se resultatet, då åker den sista delen av byggnadsställningen ned.
Bengt Skoglund, fastighetsförvaltare vid Statens fastighetsverk