Dela

Om oss

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Kontakt

 • Statens fastighetsverk
  S:t Paulsgatan 6, Stockholm
  010 478 70 00
  http://www.sfv.se/
 • Maria Uggla

  Pressekreterare


  010 478 76 00
  073 332 22 14
 • Citat

  - Vi är glada över att få välkomna våra hyresgäster Statens konstråd och Nordens välfärdscenter till Kasern II. Byggnadens yttre och inre har återuppbyggts med traditionella metoder och material och tas nu åter i bruk.
  Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör vid Statens fastighetsverk
  - Vi har strävat efter att återskapa rumsindelningen genom att gå tillbaka till stora öppna rum likt de tidigare logementsalarna. Stor vikt har lagts vid att ta tillvara på Kasern II:s kulturhistoriska värden och byggnadens tongivande byggnadsperioder. Något som bland annat återspeglas i färgsättningen.
  Erika Haglund Engdahl, projektledare för den invändiga renoveringen av Kasern II
  - Vi hoppas att besöksmålskartan ska locka våra besökare att vilja utforska sin historia och upptäcka fler av alla statliga byggnadsminnen som förvaltas av Statens fastighetsverk. Kartan är en del av vårt arbete med att skapa ökad insikt, kunskap och intresse för våra fastigheter, deras historia och betydelse för oss alla.
  Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör för Statens fastighetsverk
  - På webbplatsen finner man även länkar till våra hyresgäster som med sina olika verksamheter och sitt värdskap fyller besöksmålen med upplevelser och förmedlar deras historier. Vi hoppas att kartan, som är ett önskemål från våra hyresgäster, ska inspirera dem till att samarbeta ännu mer för att locka fler att utforska vårt kulturarv.
  Claes Brunius, affärsutvecklare på Statens fastighetsverk
  - De två vackra byggnaderna är statligt byggnadsminne och erbjuder stora möjligheter. Redan nu är intresset stort för vad Göta hovrätts gamla lokaler ska användas till, vilket känns roligt för oss som förvaltar de två husen.
  Jeanette Pihl, projektägare Statens fastighetsverk
  - Vi märker att byggnaderna lockar. De ligger centralt med goda kommunikationer intill Länsmuseet och är omgivna av en fantastisk parkmiljö. Vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete med våra framtida hyresgäster, precis som vi har haft med domstolsverket.
  Jeanette Pihl, projektägare Statens fastighetsverk
  - Det har blivit tradition att trädgårdsmästarna ska finnas i byggnaden. Diskussionerna om renovering och om- och tillbyggnad av Trädgårdsvillan har pågått i många år. Nu får vi äntligen möjlighet att samla all trädgårdspersonal, som är utspridd på olika ställen, på en och samma plats och alla får en fast punkt.
  Mats Block, trädgårdsdirektör vid Uppsala linneanska trädgårdar i Uppsala
  - Fönster och plåttak ska renoveras, fasaden ses över och grunden dräneras. Invändigt uppgraderas samtliga tekniska installationer, så att verksamheten får en god innemiljö vad gäller bland annat luftkvalitet och belysning. En ytskiktsrenovering genomförs, med fokus på att behålla och återställa så mycket som möjligt av den gamla charmen och de gedigna materialen. Villan ska också brandsäkras och göras mer tillgänglig genom att en hiss installeras.
  Helena Bessfelt, projektledare vid Statens fastighetsverk
  - Vi är glada över att arbetet kan komma igång och att Trädgårdsvillan blir en modern och ändamålsenlig arbetsplats som även i fortsättningen kan användas av Botaniska trädgårdens trädgårdspersonal.
  Mathias von Schlieben, fastighetschef vid Statens fastighetsverk
  Det här är så kul att göra och jag vet att det är uppskattat. Tanken är att bjuda folk på annorlunda berättelser. Jag är väldigt nöjd med filmerna och hoppas att de som ser programmen ska få en wow-känsla och sedan vilja veta mer.
  Melker Becker, programledare för Hemliga rum 2022
  Vi vill visa variationen bland våra fastigheter, från norr till söder. Genom att berätta om människorna som bodde och verkade där, skapar vi förståelse för platserna och sätter in dem i ett större sammanhang.
  Ulrika Kjellin, projektledare för Hemliga rum på Statens fastighetsverk
  - Det känns väldigt bra att vi nu får möjlighet att renovera och modernisera den välkända och iögonfallande tegelbyggnaden i Lundagård. Renoveringen är efterlängtad och jag ser fram emot att få välkomna Lunds universitet tillbaka efter sommaren 2023.
  Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör för Statens fastighetsverk
  - Eftersom huset är uppfört på 1580-talet har vi ett stort kulturhistoriskt värde att värna. Vi kommer bland annat att återskapa några av husets salar och anpassa dem till en gemensam arbetsyta. Därtill ska vi addera helt nya årsringar, till exempel ett trapphus med hiss samt en ny entré mot Universitetsplatsen.
  Stefan Larsson, projektledare på Statens fastighetsverk
  - Kungshuset är en viktig byggnad för hela upplevelsen av Lundagård och Universitetsplatsen. Med detta besked kommer vi ett steg närmare att kunna fylla huset med liv och rörelse igen och moderniseringen gör att det vackra och historiska huset blir tillgängligt för många fler.
  Erik Renström, rektor Lunds universitet
  - Vi har länge inväntat ett formellt beslut och gläder oss nu åt att projektet, som har initierats av Lunds universitet och Botaniska trädgården, kommer igång. Kottepalmerna och övriga växter i Palmhuset behöver mer plats och glas och tekniska system behöver ses över och bytas ut.
  Maria Nordh, fastighetschef på Statens fastighetsverk
  - Självklart är vi väldigt glada och tacksamma över att donatorer och stiftelser har gjort detta möjligt. I och med ombyggnaden får vi en ändamålsenlig utställningslokal, och våra växter får ett nytt, rymligt växthus. Det är positivt både för besökarna, för växterna och för personalens arbetsmiljö.
  Bente Eriksen, föreståndare för Botaniska trädgården vid Lunds universitet
  - Det har varit en lång resa där vi nu kan skönja en välkommen avslutning. Redan under inledningen av 2000-talet lyftes ärendet av dåvarande föreståndaren för Botaniska trädgården. Vad vi nu ser växa fram är ett resultat av alla inblandades insatser genom åren. Ett med idoghet präglat arbete bär nu frukt.
  Per Helander, lokalplanerare vid Lunds universitet
  - Vi strävar efter att bibehålla karaktären och gå tillbaka mer till det ursprungliga. Det finns en potential att göra anläggningen till ett ännu mer attraktivt besöksmål. Husen ska fortsatt efter ny- och ombyggnad ha en viktig roll som fondbyggnader i trädgården, dels i förhållande till den centrala rundeln, dels till spegeldammen.
  Rebecka Kessler, projektledare på Statens fastighetsverk
  Jag är glad över att vi nu kan överlämna detta gedigna hus till vår hyresgäst UD. Det känns extra roligt att vi byggt ett helt nytt kansli med en tydlig miljöprofil baserad på det amerikanska miljöcertifieringssystemet LEED.
  Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör för Statens fastighetsverk
  Tomten är relativt stor, vilket är unikt i en stad som Mexiko City. Nu utnyttjar vi tomten till fullo genom att placera det nya kansliet i den bortre delen där det smälter väl in i den frodiga grönskan.
  Anders Ingmo, förvaltare på Statens fastighetsverk
  - Fasaden har fått en varmrosa färg. Den gamla färgen blev med tiden smutsig men har nu återfått sin forna glans.
  Magnus Roos, projektledare på Statens fastighetsverk
  Vi har våra polska och danska stenhuggare att tacka för att tidsplanen kunnat hållas trots pandemin. Tidigare arbetade de tio dagar i Stockholm och var hemma i fyra dagar, men under pandemin gjorde karantänsreglerna att de stannade i Stockholm och arbetade under tiden. De har verkligen ställt upp!
  Magnus Roos, projektledare på Statens fastighetsverk
  Vårt mål är att öppna och tillgängliggöra Dramatenhuset ännu mer med detta arbete. Det skall vara möjligt för många fler – oavsett vilka fysiska förutsättningar du har – att både besöka Dramaten som publik samt att arbeta med att skapa scenkonst på nationalscenen.
  Mattias Andersson, teaterchef och konstnärlig ledare
  Thaliahuset är ett kulturhistorisk viktigt, vackert och inspirerande teaterhus, men i vissa delar svårt att nå. Somligt har renoverats och förbättrats under åren men tillgängligheten på helheten har varit eftersatt. Att vi nu tar ett stort steg framåt är verkligen på tiden och något vi är glada över.
  Maria Groop Russel, Dramatens VD
  Allt arbete i tillgänglighetsprojektet på Dramaten görs med hänsyn till de kulturhistoriska värdena. Ibland har det varit komplicerat rent byggnadstekniskt, men tillsammans med våra duktiga hantverkare, arkitekter, byggnadsantikvarier och konsulter har vi hittat bra lösningar. Den största utmaningen var när vi tog hål i den tjocka tegelväggen mellan hissen och salongen och våra hantverkare verkligen visade upp sin yrkesskicklighet och osannolika precisionsförmåga.
  Johan Wisth, teknisk förvaltare på Statens fastighetsverk
  Att arbeta för tillgänglighet i våra fastigheter är prioriterat. Många gånger är det en utmaning att hitta bra lösningar som fungerar för alla och som samtidigt tar hänsyn till de kulturhistoriska värdena. Jag gläder mig åt att projektet på Dramaten har kommit så långt och att vi nu fortsätter tillgänglighetsarbetet tillsammans.
  Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör för Statens fastighetsverk
  - Det är naturligtvis tråkigt då sfinxerna är starka symboler för Universitetshuset. Samtidigt måste vi sätta säkerheten först. Sfinxerna, som är 2,2 meter höga, två meter breda och en meter djupa, väger 3,5 ton styck. Vi kan inte riskera att någon förbipasserande kommer till skada om betongdelar faller ned.
  Maria Nordh, fastighetschef vid Statens fastighetsverk
  - Inom kort kommer vi att påbörja arbetet med att ta ner sfinxerna från taket. Därefter sätter vi igång med gjutningen. Målet är att de fyra nya sfinxerna ska sitta på plats på taket igen under 2022.
  Maria Nordh, fastighetschef vid Statens fastighetsverk
  - Vi har även tidigare arbetat med radonsänkande åtgärder på slottet men i år har arbetet intensifierats. Bland annat har vi tätat sprickor i grunden, ersatt äldre radonfläktar med nya med större kapacitet, satt in fler radonfläktar med fler sugpunkter, bytt ut golv så att de nu ventileras med radonsäker duk och tätning, ökat tilluften via fönster samt kompletterat med fler tilluftskanaler.
  Greger Bülow, fastighetsförvaltare vid Statens fastighetsverk
  - Årets mätningar visar att de omfattande insatser som genomförts haft en god effekt då vi i många mätpunkter har en avsevärd sänkning av radonvärdena. Dock ser vi att vissa noder ännu inte har kommit ned till de värden vi jobbar mot. Här kommer vi att fortsätta arbetet med vår åtgärdsplan och kompletterande mätningar tills vi når ett fullgott resultat.
  Mathias von Schlieben, fastighetschef vid Statens fastighetsverk
  - Trots att den tillfälliga byggnaden varit en tillgång har den inte svarat upp vare sig mot besökarnas eller verksamhetens behov. Att vi nu lämnar in en bygglovsansökan gällande en funktionell permanent besökspaviljong känns därför bra och efterlängtat. Den nya paviljongen kommer att bli ett viktigt tillskott till trädgården och stärka besöksmålet.
  Mathias von Schlieben, fastighetschef vid Statens fastighetsverk
  - Den byggnad vi nu söker bygglov för är lågmäld i sitt uttryck och förhåller sig fint till den kulturhistoriska miljö som Linnéträdgården utgör. Samtidigt är det också, då man bygger nytt i den här typen av miljöer, viktigt att visa att det är en byggnad från vår tid - att den nya paviljongen blir en berättande årsring från 2000-talet precis som orangeriet är en årsring från tidigt 1800-tal och bostadshuset en från mitten av 1700-talet.
  Malin Lindström, kulturmiljöspecialist vid Statens fastighetsverk
  - Utöver att det finns ett stort intresse för Linné och hans verk upptäcker allt fler hur viktigt och roligt det är att odla och hur bra de mår av att vistas i gröna miljöer. Linnéträdgården är utan tvekan en av Sveriges mest intressanta trädgårdar och en stor inspirationskälla för många. Med en ordentlig och funktionell besökspaviljong kan vi nu ge våra besökare ett värdigt välkomnande samtidigt som vår personal får det utrymme de behöver.
  Lotta Saetre, kommunikatör vid Uppsala universitet
  - Skansen Kronan är en viktig byggnad för Göteborg. Dess omgivningar på Skansberget med sin vackra utsikt lockar många göteborgare året runt. Tillgängligheten till skansen har dock begränsats då det från 1990-talet fram tills nu bara funnits en utanpåliggande plattformshiss, en hiss som under senare år bara fått användas för varor. Att vi nu - tillsammans med vår slottsarkitekt Mikael Nädele - lyckats hitta en dold hisslösning som tillgodoser moderna krav på tillgänglighet och arbetsmiljö men också bibehåller kulturvärdet känns väldigt bra.
  Maria Hallberg, fastighetschef vid Statens fastighetsverk
  Hur vi och våra samarbetspartners än vände och vred på frågan kom vi fram till att en ny invändig hiss skulle ha för stor visuell och praktisk påverkan på den för besöksmålet så viktiga rumsligheten. Lösningen blev istället att förlägga hissen i den 4-5 meter tjocka yttermuren. En variant som tidigare testats i Göteborgs äldsta byggnad, Kronhuset från 1640-talet.
  Dan Andersson, teknisk förvaltare vid Statens fastighetsverk
  - I ett schakt i muren monteras en stålkonstruktion som tar murverkets plats och ger rum för hisskonstruktionen. Utvändigt påverkas muren inte annat än i markplan där vi behöver lägga till en ny tillgänglig entréport. I detta läge är hissen genomgångsbar vilket gör att öppningen även fungerar som ytterligare en utrymningsväg.
  Dan Andersson, teknisk förvaltare vid Statens fastighetsverk
  - Huset stod klart 1916 och har ett stort renoveringsbehov eftersom ingen mer omfattande upprustning har gjorts sedan dess. Redan för hundra år sedan talade man om att man var trångbodda. Nu känns det bra att kunna skapa en bättre arbetsmiljö med mer väldisponerade lokaler, byta uttjänt teknik och göra huset mer tillgängligt.
  Charlotta Andersson Lund, Statens fastighetsverk, projektägare för renoveringen
  - Renoveringen av Botanhuset välkomnas stort av oss som arbetar där! Och detta gör vi utifrån två aspekter. Den ena aspekten är att vi äntligen får en bra arbetsmiljö. Den andra aspekten att växtsamlingarna, som har väldigt ont om utrymme, nu får en mycket bättre förvaring. Möjligheterna att förvalta växtsamlingarna för framtiden ökar avsevärt. Det är med hjälp av denna viktiga samling som vi bedriver forskning i världsklass. Forskningen går ut på att studera växt- och svampvärldens mångfald och släktskapssamband för att förstå hur allt hänger ihop i naturen.
  Mia Ehn, tillförordnad enhetschef vid Naturhistoriska riksmuseet
  - Arbetsmiljön och säkerheten är väldigt viktig precis som i alla SFV:s pågående projekt. Vi måste därför ha en särskild pandemianpassad krisplan och tydliga regler och rutiner för hur projektet ska drivas.
  Charlotta Andersson Lund, Statens fastighetsverk, projektägare för renoveringen
  - Det handlar om att hitta en bra balans mellan bevarande och funktionalitet. Nu ska det pampiga trapphuset med trappsteg i kalksten få en rejäl ansiktslyftning. Eftersom vi ska flytta hissen för att göra byggnaden mer tillgänglig och bygga ett stort fläktrum behöver vi riva och utföra en hel del komplexa konstruktioner. Vi kommer också att byta ut skåp på ett varsamt sätt och sätta in nya, mer funktionella.
  Mikael Lindberg, Statens fastighetsverk, projektledare för renoveringen av Botanhuset
  - Uppsala slott, som redan i dag hyser konstmuseet, är en av Uppsalas främsta symbolbyggnader och har som sådan stor potential att vidareutvecklas, både vad gäller byggnaden och grönområdet runt slottet. Vi har under många år arbetat med idéer gällande ett utvecklat konstmuseum. Genom förstudien kan vi nu visa upp hur fint resultatet skulle kunna bli.
  Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör vid Statens fastighetsverk
  SFV är landets största hyresvärd av besöksmål med stor erfarenhet av besöksmålsutveckling. Symboliken i platsen, integrationen mellan det historiska arvet och en nyskapande utveckling kan bli så bra att det också skulle locka en internationell publik.
  Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör vid Statens fastighetsverk
  - Mellan museets två huvudavdelningar skapas ett användbart rum med ett generöst fönsterparti från golv till tak. Här kommer man att kunna erbjuda utställningar men också andra typer av arrangemang eller evenemang. Denna rumslänk har utblickar mot såväl norr som söder. Mot norr ser du borggården, Gunillaklockan och Domkyrkans torn medan du om du blickar mot söder ser Slottsparken och Kung Jans väg.
  Mathias von Schlieben, fastighetschef vid Statens fastighetsverk
  - Trappan blir ett viktigt nav. Utöver sin självklara användning som trappa är tanken att den också ska kunna användas som en läktare från vilken du ska kunna ta del av föredrag, konserter eller olika typer av konstupplevelser. En annan plats jag särskilt vill höja i vårt förslag är museets tornrum. Här skulle Uppsala kunna få ett unikt publikt rum av internationell klass.
  Mathias von Schlieben, fastighetschef vid Statens fastighetsverk
  - Att bevara och utveckla byggnader med högt kulturhistoriskt värde är något Statens fastighetsverk har stor erfarenhet av. Renoveringen och ombyggnaden av Nationalmuseum är ett bra exempel, Borgholms slottsruin och Kalmar slott ytterligare två. I Uppsala blev vi klara med renoveringen och ombyggnaden av Carolina Rediviva 2019 och en omfattande renovering av Gustavianum är påbörjad. Att få gå vidare med Uppsala slott ligger helt i linje med vad vi önskar göra. Vi har inom SFV den bästa kompetensen för att skapa nytt på historisk grund. Uppsala konstmuseum i Uppsala slott skulle kunna bli en ny nationell tillgång med internationell betydelse.
  Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör vid Statens fastighetsverk
  - För att tillvarata Universitetshusets unika värden och samtidigt utveckla det så att det även framgent upplevs som universitetets hjärta, krävs en genomgripande renovering. Vi ser fram emot att nu gå vidare med en fördjupad förstudie och att tillsammans med Lunds universitet söka de lösningar som är genomförbara och som krävs för att ta universitetsbyggnaden in i framtiden.
  Cecilia Brännvall, projektägare vid Statens fastighetsverk
  - Exakt hur Universitetshuset ska renoveras och utvecklas får vi återkomma till, det ska förstudiearbetet visa. Vårt mål med omvandlingen är dock att Universitetshuset ska öppnas upp och bli ett än mer levande hus. Ett självklart nav för studenter och för besökare som vill veta mer om Lunds universitet, dess forskning, utbildning men också om dess rika historia.
  Bo Ahrén, vicerektor och tillika ordförande i projektets styrgrupp
  Fynden som nu gjorts kan tillhöra byggnadsdelar i den sedan länge rivna borganläggningen som innehöll ärkebiskopsresidenset.
  Stefan Larsson, projektledare på Statens fastighetsverk
  - De golv och murar som framkommit i samband med schaktningsövervakningen är unika, eftersom det är ovanligt att så intakta medeltida lämningar finns bevarade i en stående senare tillkommen byggnad.
  Aja Guldåker, Kulturens arkeologer, projektledare för utgrävningarna av Kungshuset
  - När vi utförde provborrningarna var det plötsligt något som tog stopp. Samma sak inträffade på tre ställen på ungefär 2,7 meters djup under vallytan. För att förstå vad det kunde vara gjordes provtagningar av en typ som kallas för mullvad. Borrkärnan som vi då fick upp visade att stoppet orsakats av ett tegelvalv.
  Ulrika Gräns, teknisk förvaltare vid Statens fastighetsverk
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp