Svenska institutet i Paris öppnar upp nyrenoverade gästlägenheter

Sex nyrenoverade gästlägenheter i 1500-talsbyggnaden, Hôtel de Marle, i Paris, som Svenska institutet hyr av Statens fastighetsverk, nyinvigs den 7 september. Lägenheterna som fungerar som gästbostäder har inretts med svensk design och hantverk från en rad namnkunniga svenska företag.  

-       Det är roligt att svensk design och hantverksskicklighet profileras. Svenska institutet fyller en viktig funktion och främjar det kulturella utbytet mellan Sverige och Frankrike. Jag gläder mig åt att Statens fastighetsverk kan bidra till detta och att renoveringen av den anrika 1500-talsbyggnaden nu är klar, säger Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör för Statens fastighetsverk.

Renoverings- och ombyggnadsarbetena i Svenska institutet har utförts i etapper och startade under sommaren 2016.

-       I ett så gammalt hus som Hôtel de Marle finns alltid något att åtgärda. I de sex gästlägenheterna har bland annat el- och ytskiktsarbeten genomförts. Statens fastighetsverk har också, i samråd med Svenska institutet, BAU arkitekter och Septembre architecture byggt om för att tillgänglighetsanpassa byggnaden, berättar Anders Ingmo, fastighetsförvaltare vid Statens fastighetsverk och ansvarig för renoveringen.

Den utvändiga rampen, som just färdigställts, förbinder fastighetens nedre plan med trädgården. Rampen ger inte bara ökad tillgänglighet för rörelsehindrade och besökare med barnvagn utan kan även fungera som scen och skapar nya möjligheter i trädgården när det gäller sittmöjligheter.

Samtidigt har även de publika toaletterna i källarplanet och personalköket byggts om. Köket är större jämfört med tidigare och har fått helt ny inredning. Även dörrar till utställningssalar, gästlägenheterna, chefsbostaden och kontoren har bytts till nya brandklassade. Receptionen har flyttats och kaféet, Café Suédois, har flyttat från den södra flygeln till den norra.

Utställning pågår under fem år

I de nyrenoverade sex gästlägenheterna, som inretts av namnkunniga svenska företag och designers, bor varje år hundratalet svenska forskare, kulturarbetare och konstnärer. För att visa upp vad Sverige har att erbjuda i form av design och hantverksskicklighet öppnas utställningen Hem x 6 i gästlägenheterna för allmänheten den 8 september. Utställningen pågår till 13 oktober och öppnas därefter under september varje år i fem år.

Svenska institutet i Paris har gjort det konstnärliga urvalet av företag som deltar i utställningen. Huvudutställare är: Carl Malmsten AB, Thomas Eriksson Arkitekter, Svenskt Tenn, Gärsnäs, DUX, Beckmans College of Design Stockholm och Paris College of Art. Dessutom har Kasthall specialvävt mattor till alla rum efter formgivarnas önskemål.

För mer information kontakta:

Anders Ingmo, fastighetsförvaltare Statens fastighetsverk, 010 478 71 90, anders.ingmo@sfv.se

Maria Uggla, presskontakt Statens fastighetsverk, 010 478 72 47, maria.uggla@sfv.se

Pressbilder: https://news.cision.com/se/statens-fastighetsverk

Det är ditt kulturarv. Genom staten är du, tillsammans med tio miljoner andra som lever i Sverige, delägare i flera slott, parker, teatrar, museer, skogar, renbetesland, gravfält, fästningar, residens och ambassader. Det är på ditt uppdrag, genom Sveriges regering, vi på Statens fastighetsverk hållbart förvaltar och utvecklar dagens och framtidens kulturmiljöer. Vi ser till att fastigheternas själ och karaktär bevaras så att värdet finns kvar också till kommande generationer.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

- Det är roligt att svensk design och hantverksskicklighet profileras. Svenska institutet fyller en viktig funktion och främjar det kulturella utbytet mellan Sverige och Frankrike. Jag gläder mig åt att Statens fastighetsverk kan bidra till detta och att renoveringen av den anrika 1500-talsbyggnaden nu är klar.
Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör för Statens fastighetsverk
- I ett så gammalt hus som Hotel de Marle finns alltid något att åtgärda. I de sex gästlägenheterna har bland annat el- och ytskiktsarbeten genomförts. Statens fastighetsverk har också, i samråd med Svenska institutet, BAU arkitekter och Septembre architecture byggt om för att tillgänglighetsanpassa byggnaden.
Anders Ingmo, fastighetsförvaltare vid Statens fastighetsverk