Dela

Om oss

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Kontakt

 • Statens fastighetsverk
  S:t Paulsgatan 6, Stockholm
  010 478 70 00
  http://www.sfv.se/
 • Maria Uggla

  Pressekreterare


  010 478 76 00
  073 332 22 14
 • Citat

  För Statens fastighetsverk som har uppdraget att förvalta och utveckla värdefulla kulturmiljöer, är Helgopriset ett viktigt pris eftersom det uppmärksammar den svenska byggnadskonstens utveckling. 2023 års nominerade håller hög klass och lyfter fram skickliga arkitektoniska lösningar
  Ingrid Eiken, generaldirektör vid Statens fastighetsverk
  Det har varit spännande och lärorikt att ta del av alla inlämnade bidrag till Helgopriset. Materialet visar på stor variation från små precisa tillägg till större restaureringar och ombyggnader. Vi har sett en mängd förtjänstfulla förslag i detalj vid våra platsbesök och juryn har haft många och långa diskussioner för att vaska fram de fem nominerade
  Karin Svenonius, kulturarvsspecialist vid Statens fastighetsverk och juryns ordförande
  Tillsammans med Domkyrkan och övriga kyrkobyggnader intill, är Gustavianum en historiskt viktig byggnad. Vi är glada att vi nu fått möjlighet att genomföra en genomgripande renovering av denna byggnad så att den kommer finnas kvar för kommande generationer.
  Ingrid Eiken
  - Vi är glada över att regeringen verkar tagit intryck av vårt budgetunderlag och nu förstärker anslaget. Det är välkommet för att vi på bästa sätt ska kunna ta hand om framför allt våra statliga byggnadsminnen.
  Ingrid Eiken, generaldirektör vid Statens fastighetsverk
  - Det höjda anslaget kommer bland annat kunna användas till att genomföra insatser på Skoklosters slott, renovera ruiner i Visby eller rädda murverk på Varbergs fästning.
  Ingrid Eiken, generaldirektör vid Statens fastighetsverk
  - Statens fastighetsverk ska berätta statens historia. De flesta av våra fastigheter är viktiga och värdefulla för Sverige. Vi ska förvalta dem så att de finns kvar för kommande generationer. Det är alltså långt mycket mer än vanlig fastighetsförvaltning. Fastigheterna är en grundbult i vår gemensamma historia och framtid.
  Ingrid Eiken, generaldirektör vid Statens fastighetsverk
  - Vi välkomnar Regeringskansliet tillbaka till Rosenbad. Vårt mål har varit att anpassa byggnaderna för att kunna möta de krav på funktionalitet, lagkrav och säkerhet som krävs i Regeringskansliet idag och samtidigt värna om Rosenbads kulturhistoriska värden. Dialogen med vår hyresgäst har varit en förutsättning för projektets genomförande.
  Ingrid Eiken, generaldirektör vid Statens fastighetsverk
  - Efter 40 år var Rosenbad i stort behov av upprustning. Byggnadens installationer hade uppnått sin livslängd. I hela projektet har vi strävat efter hållbarhet i alla led. Målet var redan från början att uppnå Miljöbyggnad silver för renoveringsarbetet som startade 2019.
  Peter Wallin, fastighetsdirektör vid Statens fastighetsverk
  - Det känns bra att åter vara på plats i Rosenbad. Byggnaden är nu anpassad till 2020-talets krav samtidigt som arkitekturen från förra sekelskiftet har tagits väl till vara. Nyrenoverade Rosenbad uppfyller våra förväntningar på en modern och funktionell arbetsplats och vi är väldigt nöjda.
  Henrik Holmer, förvaltningschef i Regeringskansliet
  - Vi ser att närhet till vackra naturupplevelser och möjligheten att besöka museer och teatrar har störst betydelse. Många av de attraktiva miljöerna finns i närheten av de över 200 historiska besöksmål som vi är stolta över att förvalta och utveckla.
  Ingrid Eiken, generaldirektör vid Statens fastighetsverk
  - Det finns många spännande historiska besöksmål att uppleva i sommar. Inte minst i Småland, på Öland och Gotland. Från fornborgar på natursköna platser till magiska medeltida kyrkoruiner och mäktiga slott som minner om tider då Sverige var en helt annan plats att leva på.
  Mimmi Mannheimer, affärs- och besöksmålsutvecklare vid Statens fastighetsverk
  - Det finns många spännande skillnader i den svenska befolkningens semesterplaner i sommar. Jag hoppas att vår nya besöksmålskarta kan ge vägledning och hjälp att hitta till alla fantastiska besöksmål.
  Ingrid Eiken, generaldirektör vid Statens fastighetsverk
  Statens fastighetsverk förvaltar många byggnader med rötter i Vasatiden. Flera av dem är besöksmål, men vi vill göra berättelser om våra gemensamt ägda kulturmiljöer tillgängliga för fler. Detta är historiska miljöer men de är lika mycket en del av framtiden, säger Ingrid Eiken generaldirektör vid Statens fastighetsverk.
  Ingrid Eiken
  - Det känns speciellt och väldigt roligt att alla nu kan få uppleva de vackra sidentapeterna. Tack vare ett gediget och tålmodigt arbete under många år har Gustav III:s tapeter fått nytt liv.
  Ingrid Eiken, generaldirektör vid Statens fastighetsverk
  - En analys gjord av tyska textilkonservatorer visar att de ursprungligen klarröda sidentapeterna troligen är importerade från Kina, vilket de handmålade konturlinjerna i silver vittnar om. Det var vanligt att måla så i Kina på 1700-talet,
  Jakob Strömholm, slottsarkitekt på Gripsholms slott
  Fästningsön är en av Göteborgs viktigaste historiska platser som varit med att forma stadens utveckling. Det är en plats som alla ska ha möjlighet att besöka. Och nu öppnar vi på Statens fastighetsverk upp en sådan möjlighet.
  Ingrid Eiken generaldirektör för Statens fastighetsverk
  För att göra upplevelsen komplett kommer vår hyresgäst Älvsborg event erbjuda mat, dryck och aktiviteter som lockar hela familjen.
  Johan Staberg, fastighetschef vid Statens fastighetsverk
  Det har varit ett stort och komplicerat arbete att dra ut nya sjöledningar som är förlagda på botten och går in till fastlandet. I samband med det arbetet har vi också byggt en brygga för hantering av sopor och avfall samt installerat en ny anläggning för fettavskiljning. Nu är arbetet klart och fästningen är redo att ta emot nya hyresgäster och besökare.
  Thomas Andreasson, fastighetsförvaltare vid Statens fastighetsverk
  Vi har ett stort historiskt intresse och vill att det ska prägla verksamheten på Älvsborgs fästning, både vad det gäller maten och aktiviteter, till exempel kanonsalut och Karoliner på ön. Det finns många olika möjligheter på detta fantastiska ställe.
  Emil Karmark, Älvsborg event
  - Operabyggnaden är i akut behov av renovering och det går inte att lappa och laga längre. Det känns därför bra att vi nu går in i en ny fas och kommer vidare.
  Ingrid Eiken, generaldirektör på Statens fastighetsverk
  - Målet är att få en operabyggnad att vara stolt över och som klarar de lagkrav som ställs på fastigheter och på en fungerande arbetsmiljö för våra hyresgäster. Vi ser fram emot att göra detta arbete i nära dialog med Kungliga Operan och Operakällaren. Renoveringen ska möta deras behov så att de långsiktigt kan bedriva sina verksamheter i byggnaden.
  Ingrid Eiken, generaldirektör på Statens fastighetsverk
  - Det här kommer att bli den största och mest komplexa renovering som vi företagit oss. Här finns runt tusen rum fördelat över tolv våningsplan. Operabyggnaden är dessutom ett statligt byggnadsminne och ett viktigt kulturarv som ska kunna fortsätta vara hem för vår nationalscen för opera och balett och leverera scenkonst i världsklass. Projektet kräver noggranna förberedelser och hänsyn måste tas i varje steg.
  Ingrid Eiken, generaldirektör på Statens fastighetsverk
  - För oss, som dagligen förvaltar och utvecklar värdefulla kulturmiljöer, är Helgopriset ett angeläget pris då det uppmärksammar svensk byggnadskonst. Priset sätter ljus på arkitektoniska lösningar som skickligt väver samman historia och nutid.
  Ingrid Eiken, generaldirektör på Statens fastighetsverk.
  - Priset har aldrig legat mer rätt i tiden och det ska bli spännande att se om det avspeglar sig på de bidrag som kommer in. Många olika typer av byggnader och miljöer kan vara med och tävla. Det enda de behöver ha gemensamt är att de bör vara förebilder i konsten att restaurera eller lägga till.
  Karin Svenonius, kulturarvsspecialist på Statens fastighetsverk och juryns ordförande
  - Som Sveriges största förvaltare inom besöksmål har vi, tillsammans med flera av våra hyresgäster, möjlighet att erbjuda udda och minnesvärda vigselplatser. För att underlätta letandet har vi satt ihop en digital kärlekskarta på vilken vi märkt ut ett femtiotal av dessa platser.
  Thomas Johansson, kommunikationsdirektör vid Statens fastighetsverk
  - Godnatt är en mycket speciell och vacker plats. Vi vågar därför lova att det kommer att bli fem minnesvärda vigslar här. Tyvärr har vi vanligtvis inte möjlighet att hålla fästningen öppen, men på pingstafton gör vi ett undantag och öppnar fästningstornet för fem brudpar och deras gäster.
  Thomas Johansson, kommunikationsdirektör vid Statens fastighetsverk
  - Vi är glada över att få välkomna våra hyresgäster Statens konstråd och Nordens välfärdscenter till Kasern II. Byggnadens yttre och inre har återuppbyggts med traditionella metoder och material och tas nu åter i bruk.
  Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör vid Statens fastighetsverk
  - Vi har strävat efter att återskapa rumsindelningen genom att gå tillbaka till stora öppna rum likt de tidigare logementsalarna. Stor vikt har lagts vid att ta tillvara på Kasern II:s kulturhistoriska värden och byggnadens tongivande byggnadsperioder. Något som bland annat återspeglas i färgsättningen.
  Erika Haglund Engdahl, projektledare för den invändiga renoveringen av Kasern II
  - Vi hoppas att besöksmålskartan ska locka våra besökare att vilja utforska sin historia och upptäcka fler av alla statliga byggnadsminnen som förvaltas av Statens fastighetsverk. Kartan är en del av vårt arbete med att skapa ökad insikt, kunskap och intresse för våra fastigheter, deras historia och betydelse för oss alla.
  Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör för Statens fastighetsverk
  - På webbplatsen finner man även länkar till våra hyresgäster som med sina olika verksamheter och sitt värdskap fyller besöksmålen med upplevelser och förmedlar deras historier. Vi hoppas att kartan, som är ett önskemål från våra hyresgäster, ska inspirera dem till att samarbeta ännu mer för att locka fler att utforska vårt kulturarv.
  Claes Brunius, affärsutvecklare på Statens fastighetsverk
  - De två vackra byggnaderna är statligt byggnadsminne och erbjuder stora möjligheter. Redan nu är intresset stort för vad Göta hovrätts gamla lokaler ska användas till, vilket känns roligt för oss som förvaltar de två husen.
  Jeanette Pihl, projektägare Statens fastighetsverk
  - Vi märker att byggnaderna lockar. De ligger centralt med goda kommunikationer intill Länsmuseet och är omgivna av en fantastisk parkmiljö. Vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete med våra framtida hyresgäster, precis som vi har haft med domstolsverket.
  Jeanette Pihl, projektägare Statens fastighetsverk
  - Det har blivit tradition att trädgårdsmästarna ska finnas i byggnaden. Diskussionerna om renovering och om- och tillbyggnad av Trädgårdsvillan har pågått i många år. Nu får vi äntligen möjlighet att samla all trädgårdspersonal, som är utspridd på olika ställen, på en och samma plats och alla får en fast punkt.
  Mats Block, trädgårdsdirektör vid Uppsala linneanska trädgårdar i Uppsala
  - Fönster och plåttak ska renoveras, fasaden ses över och grunden dräneras. Invändigt uppgraderas samtliga tekniska installationer, så att verksamheten får en god innemiljö vad gäller bland annat luftkvalitet och belysning. En ytskiktsrenovering genomförs, med fokus på att behålla och återställa så mycket som möjligt av den gamla charmen och de gedigna materialen. Villan ska också brandsäkras och göras mer tillgänglig genom att en hiss installeras.
  Helena Bessfelt, projektledare vid Statens fastighetsverk
  - Vi är glada över att arbetet kan komma igång och att Trädgårdsvillan blir en modern och ändamålsenlig arbetsplats som även i fortsättningen kan användas av Botaniska trädgårdens trädgårdspersonal.
  Mathias von Schlieben, fastighetschef vid Statens fastighetsverk
  Det här är så kul att göra och jag vet att det är uppskattat. Tanken är att bjuda folk på annorlunda berättelser. Jag är väldigt nöjd med filmerna och hoppas att de som ser programmen ska få en wow-känsla och sedan vilja veta mer.
  Melker Becker, programledare för Hemliga rum 2022
  Vi vill visa variationen bland våra fastigheter, från norr till söder. Genom att berätta om människorna som bodde och verkade där, skapar vi förståelse för platserna och sätter in dem i ett större sammanhang.
  Ulrika Kjellin, projektledare för Hemliga rum på Statens fastighetsverk
  - Det känns väldigt bra att vi nu får möjlighet att renovera och modernisera den välkända och iögonfallande tegelbyggnaden i Lundagård. Renoveringen är efterlängtad och jag ser fram emot att få välkomna Lunds universitet tillbaka efter sommaren 2023.
  Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör för Statens fastighetsverk
  - Eftersom huset är uppfört på 1580-talet har vi ett stort kulturhistoriskt värde att värna. Vi kommer bland annat att återskapa några av husets salar och anpassa dem till en gemensam arbetsyta. Därtill ska vi addera helt nya årsringar, till exempel ett trapphus med hiss samt en ny entré mot Universitetsplatsen.
  Stefan Larsson, projektledare på Statens fastighetsverk
  - Kungshuset är en viktig byggnad för hela upplevelsen av Lundagård och Universitetsplatsen. Med detta besked kommer vi ett steg närmare att kunna fylla huset med liv och rörelse igen och moderniseringen gör att det vackra och historiska huset blir tillgängligt för många fler.
  Erik Renström, rektor Lunds universitet
  - Vi har länge inväntat ett formellt beslut och gläder oss nu åt att projektet, som har initierats av Lunds universitet och Botaniska trädgården, kommer igång. Kottepalmerna och övriga växter i Palmhuset behöver mer plats och glas och tekniska system behöver ses över och bytas ut.
  Maria Nordh, fastighetschef på Statens fastighetsverk
  - Självklart är vi väldigt glada och tacksamma över att donatorer och stiftelser har gjort detta möjligt. I och med ombyggnaden får vi en ändamålsenlig utställningslokal, och våra växter får ett nytt, rymligt växthus. Det är positivt både för besökarna, för växterna och för personalens arbetsmiljö.
  Bente Eriksen, föreståndare för Botaniska trädgården vid Lunds universitet
  - Det har varit en lång resa där vi nu kan skönja en välkommen avslutning. Redan under inledningen av 2000-talet lyftes ärendet av dåvarande föreståndaren för Botaniska trädgården. Vad vi nu ser växa fram är ett resultat av alla inblandades insatser genom åren. Ett med idoghet präglat arbete bär nu frukt.
  Per Helander, lokalplanerare vid Lunds universitet
  - Vi strävar efter att bibehålla karaktären och gå tillbaka mer till det ursprungliga. Det finns en potential att göra anläggningen till ett ännu mer attraktivt besöksmål. Husen ska fortsatt efter ny- och ombyggnad ha en viktig roll som fondbyggnader i trädgården, dels i förhållande till den centrala rundeln, dels till spegeldammen.
  Rebecka Kessler, projektledare på Statens fastighetsverk
  Jag är glad över att vi nu kan överlämna detta gedigna hus till vår hyresgäst UD. Det känns extra roligt att vi byggt ett helt nytt kansli med en tydlig miljöprofil baserad på det amerikanska miljöcertifieringssystemet LEED.
  Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör för Statens fastighetsverk
  Tomten är relativt stor, vilket är unikt i en stad som Mexiko City. Nu utnyttjar vi tomten till fullo genom att placera det nya kansliet i den bortre delen där det smälter väl in i den frodiga grönskan.
  Anders Ingmo, förvaltare på Statens fastighetsverk
  - Fasaden har fått en varmrosa färg. Den gamla färgen blev med tiden smutsig men har nu återfått sin forna glans.
  Magnus Roos, projektledare på Statens fastighetsverk
  Vi har våra polska och danska stenhuggare att tacka för att tidsplanen kunnat hållas trots pandemin. Tidigare arbetade de tio dagar i Stockholm och var hemma i fyra dagar, men under pandemin gjorde karantänsreglerna att de stannade i Stockholm och arbetade under tiden. De har verkligen ställt upp!
  Magnus Roos, projektledare på Statens fastighetsverk
  Vårt mål är att öppna och tillgängliggöra Dramatenhuset ännu mer med detta arbete. Det skall vara möjligt för många fler – oavsett vilka fysiska förutsättningar du har – att både besöka Dramaten som publik samt att arbeta med att skapa scenkonst på nationalscenen.
  Mattias Andersson, teaterchef och konstnärlig ledare
  Thaliahuset är ett kulturhistorisk viktigt, vackert och inspirerande teaterhus, men i vissa delar svårt att nå. Somligt har renoverats och förbättrats under åren men tillgängligheten på helheten har varit eftersatt. Att vi nu tar ett stort steg framåt är verkligen på tiden och något vi är glada över.
  Maria Groop Russel, Dramatens VD
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp