Dela

Om oss

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Kontakt

 • Statens fastighetsverk
  S:t Paulsgatan 6, Stockholm
  010 478 70 00
  http://www.sfv.se/
 • Åsa Carlberg

  Pressekreterare


  010 478 76 00
  070 333 71 87
 • Citat

  - Nu är vi i mål med en lösning där vi har omdisponerat lokalerna för att tillgodose verksamhetens behov samtidigt som vi har tagit stor hänsyn till den gamla byggnadens unika karaktär. Tillgängligheten har ökat liksom möjligheterna att i ännu högre grad än tidigare använda den speciella och vackra byggnaden som plats för möten och samtal.
  Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör vid Statens fastighetsverk
  - Kaféet är tänkt att fungera som ett stort grupprum där man ska kunna arbeta och prata tillsammans men samtidigt ha möjlighet att sitta själv och läsa. Våra förhoppningar är att vi tillgodosett studenternas önskemål och samtidigt ökat tillgängligheten för alla besökare.
  Bengt Skoglund, fastighetsförvaltare vid Statens fastighetsverk
  - Ombyggnaden har anpassat Carolina för det moderna universitetets behov och skapat en naturlig mötesplats. Jag är övertygad om att ju mer digitala vi blir desto viktigare blir det fysiska mötet.
  Lars Burman, överbibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek
  - Utvecklingsplanen som slöts 2009, med gemensamma strategier och ekonomiska medel därtill, har varit avgörande för den utveckling som varit. Det känns därför betryggande men också väldigt roligt att idag få underteckna en tioårig fortsättning. Utvecklingsplanen är ett bra redskap för att säkerställa ett hållbart lokalt engagemang kring våra kulturfastigheter, dess bevarande och utveckling.
  Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör vid Statens fastighetsverk
  - Genom att vi idag skrivit under en ny tioårig utvecklingsplan kan vi strategiskt och praktiskt fortsätta arbetet med att stärka Kalmar slott som nav och motor i länets kulturturism. Det här är ett arbete som såklart gagnar våra besökare men också kulturnäringen eftersom effekterna som utvecklingen av Kalmar slott ger, även får positiva ekonomiska effekter på andra lokala och regionala aktörer.
  Johan Persson, kommunstyrelsens ordförande
  - Vår tidigare utvecklingsplan för Borgholms slottsruin, med gemensamma mål och konkreta insatser, har varit avgörande för den positiva utvecklingen. Det känns därför både självklart och roligt att idag få underteckna en ny femårig utvecklingsplan. Utöver att säkerställa ett hållbart lokalt engagemang kring våra kulturfastigheter, dess bevarande och utveckling blir planen ett användbart redskap i vårt gemensamma utvecklingsarbete.
  Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör vid Statens fastighetsverk
  - Dagens undertecknande av en ny femårig gemensam utvecklingsplan för Borgholms slottsruin innebär att vi kan fortsätta arbetet med att stärka slottsruinens ställning som en attraktiv och spännande historisk miljö med hög tillgänglighet. Det här är ett arbete som gagnar våra besökare och närboende men också öns besöksnäring eftersom utvecklingen av Borgholm slottsruin är viktig för Öland som destination.
  Ilko Corkovic, kommunstyrelsens ordförande
  - När Statens fastighetsverk och Kalmar kommun inledde sin satsning 2009 var vi övertygade om att ett gemensamt målarbete var rätt väg att gå. Att vi skulle överträffa våra högt ställda mål och 2018 kunna räkna in över 150 000 intäktsskapande besökare på slottet hade vi dock inte vågat hoppas på. Det känns därför både självklart och roligt att nu ta nästa gemensamma steg.
  Jan Olov Westerberg, fastighetsdirektör vid Statens fastighetsverk
  - Idag erbjuds besökarna en vacker historisk miljö fylld med upplevelser för barn och vuxna. Antalet intäktsskapande besökare har ökat med 47 procent sedan 2011. För att fortsätta den positiva utvecklingen och göra ett starkt besöksmål ännu starkare skriver vi nu gemensamt under utvecklingsplanen ”Borgholms slott mot högre höjder”.
  Jan Olov Westerberg, fastighetsdirektör vid Statens fastighetsverk
  - Utvecklingsplanen ligger i linje med kommunens intentioner om att ytterligare stärka kommunens och Ölands ställning som attraktiv destination. Det är positivt att vårt goda samarbete med Statens fastighetsverk kring utveckling av slottet fortsätter.
  Jens Odevall, kommunchef i Borgholms kommun
  - I den nya arkitekturpolitiken för Sverige ska staten som byggherre vara ett kvalitetsmässigt föredöme. Att Statens fastighetsverk även i år nomineras till Kasper Salin-priset ser jag som en glädjande bekräftelse på att vi lyckats.
  Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör vid Statens fastighetsverk
  - För oss som arbetat med projektet är det både stort och roligt att vi nomineras till detta fina arkitekturpris. Att använda, återanvända och utveckla vårt kulturarv är en central fråga för ett hållbart samhälle. Det är också viktigt att lyfta vilken kvalificerad arkitekturuppgift det är att både tolka befintlig bebyggelse och att lägga till ett nytt tidslager av samma kvalitet som de äldre.
  Torun Hammar, projektägarföreträdare vid Statens fastighetsverk
  - Målet är att återställa Kasern II med traditionella material och metoder och att återskapa byggnadens yttre. Vi följer ambitionerna i vårdprogrammet för byggnaden som godkänts av Riksantikvarieämbetet.
  Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör Statens fastighetsverk
  - Malingsbo herrgård med omgivande bruksmiljö är en mycket vacker plats, uppskattad av många. Vi är därför väldigt glada över de nya ägarna, Lotta von Schéele och Leif Hernborg, som utöver gedigen erfarenhet av att arbeta med kulturhistorisk bebyggelse, bygg- och projektledning, har visioner för fortsatt publik verksamhet dit alla är välkomna.
  Mikael Holmgren, specialist fastighetsrätt vid Statens fastighetsverk
  - Det långsiktiga målet är att hitta en verksamhet som kan berika platsen och som också berikas av att finnas just här – i dessa vackra byggnader, med en vilande barockträdgård under gräsmattorna. Kanske blir det en filial till ett utbildningssäte, kanske en plats för retreater eller ett centrum för konstnärer och hantverkare? Den som har en idé är välkommen att höra av sig. På kort sikt hyr vi ut hus för hus. Nu planerar vi tillsammans med lokala aktörer att redan 2019 stå värd för både musikfestival, konstutställning och guidade visningar.
  Lotta von Schéele, delägare Malingsbo Fastighets AB
  - Så långt det går kommer vi att fortsätta att nyttja lokala entreprenörer och hantverkare som redan idag är engagerade i Malingsbo. Eftersom vi under lång tid har byggt upp ett nätverk av kunniga projektörer och sakkunniga inom byggnadsvård och restaurering, kommer vi naturligtvis även att vända oss till dem. Vi är mycket glada över köpet och ser fram emot att få komma igång.
  Lotta von Schéele, delägare Malingsbo Fastighets AB
  - Helgopriset ges för att i arkitekt Helgo Zettervalls namn belöna skickliga restaureringar, kompletteringar, ombyggnader eller tillbyggnader av äldre byggnadsverk. Caroline Losman och Mikael Nädele har i arbetet med Göteborgs rådhus hittat en perfekt balans för att lösa funktion och moderna krav samtidigt som den arkitektoniska helheten är bevarad.
  Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör vid Statens fastighetsverk
  - Göteborgs rådhus har genom ombyggnaden fått nytt liv och en ny användning, samtidigt som byggnadens äldre kvaliteter finns kvar. Parallellt med att möta verksamhetens behov av funktion har arkitekterna låtit varje rum, med sina unika förutsättningar, styra tillvägagångssättet i renoveringen. Något som avspeglar sig i resultatet. Losman och Nädele är mycket värdiga vinnare av årets Helgopris.
  Anders Bodin, kulturarvsspecialist vid Statens fastighetsverk, tillika juryordförande
  - Balansen mellan att värna ett 150 år gammalt kulturarv och att utveckla byggnaden för att klara nya krav har varit vår främsta utmaning.
  Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör vid Statens fastighetsverk
  - Komplexiteten har varit slående under hela projektet. Över tre tusen personer och femtio yrkesgrupper har arbetat med renoveringen för att skapa en väl fungerande museibyggnad som kan möta besöksintresset under många år framåt. Inkörning av teknik och installationer kommer att ta tid och är möjliga att göra först när publiken rör sig i huset så nu ser vi fram emot att Nationalmuseum slår upp portarna för alla.
  Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör vid Statens fastighetsverk
  - Utöver att vara vackra och släppa in ljus har glastaken även en viktig akustisk funktion. De 140 glaspyramiderna är specialutvecklade för att slå sönder ljudet. Ljudvågorna studsar mot taket och tas sedan emot av innerväggarnas akustikputs. Tillsammans ger det ett mjukare ljud utan efterklang.
  Cecilia Brännvall, projektchef vid Statens fastighetsverk
  - I slutet av renoveringen var ett stort antal konservatorsarbeten igång runt om i byggnaden. Utöver alla färgundersökningar som gjorts för att få rätt kulörer på tak och väggar har bland annat det vackra taket i museets nedre och övre trapphall konserverats. Detta arbete gör att detaljerna framträder på ett helt nytt sätt.
  Cecilia Brännvall, projektchef vid Statens fastighetsverk
  - Teknikmässigt går det inte att jämföra med hur det såg ut tidigare. Hela Nationalmuseum är nu uppdelat i olika klimatzoner vilket möjliggör att ha en utställning som håller ett visst klimat i en sal och en annan utställning, som kräver ett helt annat klimat i nästa.
  Svante Nilsson, teknisk förvaltare vid Statens fastighetsverk
  - För Statens fastighetsverk som i sitt uppdrag bland annat har att förvalta och utveckla värdefulla kulturmiljöer är Helgopriset ett viktigt pris eftersom det uppmärksammar den svenska byggnadskonstens utveckling. Priset sätter ljus på skickliga arkitektoniska lösningar som på ett subtilt sätt väver samman historia med nutid.
  Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör vid Statens fastighetsverk
  - Det har varit väldigt spännande att studera de inkomna bidragen, först det material som skickats in och därefter i detalj under de resor vi gjort till utvalda platser i Sverige. Över lag har kvaliteten varit väldigt hög vilket lett till många och långa diskussioner innan juryn kunde enas om vilka fem som skulle nomineras.
  Anders Bodin, kulturarvsspecialist vid Statens fastighetsverk, tillika juryordförande
  - Utöver att vara funktionellt och fullt utvecklat ska verket också öppna en dialog till vårt historiska arv vilket gör Helgopriset till något extra. Detta är arkitekturens ”Master class”.
  Anders Bodin, kulturarvsspecialist vid Statens fastighetsverk, tillika juryordförande
  Efter många diskussioner om för- och nackdelar enades vi om att vi skulle sätta upp en provyta på en liten del av Norra längans tak. Dels för att se hur solcellspanelen skulle se ut på plats men också för att se vilken effekt som skulle kunna uppnås.
  Lotta Günther, fastighetschef vid Statens fastighetsverk
  - Eftersom slottet har ett pulpettak med flack lutning kommer solcellspanelerna inte att synas, varken från borggården eller från något annat håll. Enda gången du har chans att se solcellspanelerna är från luften, om du flyger in över Stockholm vid landning till exempel. Det ser vi å andra sidan som positivt, att Stockholms slotts tak nu får stå symbol för hur viktigt hållbarhet är för Sverige.
  Erik Kampmann, slottsfogde och chef för Stockholms slottsförvaltning
  - Anläggningen kommer att generera en årlig effekt på cirka 170 MWh vilket motsvarar minst tolv procent av slottets totala elförbrukning. Enligt Energimyndigheten är all soleffekt över tio procent bra och väl värt att investera i ur ett samhällsperspektiv.
  Lotta Günther, fastighetschef vid Statens fastighetsverk
  - För oss på Statens fastighetsverk, som har i uppdrag att förvalta och utveckla stora delar av det svenska kulturarvet, är Helgopriset ett viktigt pris eftersom det uppmärksammar den svenska byggnadskonstens utveckling. Nivån på de bidrag som lämnas in brukar vara hög så det är ett spännande juryarbete som väntar.
  Anders Bodin, kulturarvsspecialist vid Statens fastighetsverk och juryns ordförande
  - Det roligaste med Helgopriset är att det är så många olika typer av byggnader och miljöer som kan vara med och tävla. Det är heller inte bara de inblandade själva, arkitekter eller beställare, som kan påverka vem som står som vinnare. Vem som helst som imponerats av ett nyligen genomfört modernt tillägg till ett äldre byggnadsverk och vill tipsa oss är välkommen.
  Anders Bodin, kulturarvsspecialist vid Statens fastighetsverk och juryns ordförande
  - Jag känner mig hedrad över förtroendet att få leda Statens fastighetsverk. Det är en myndighet med ett unikt uppdrag och som berör många människor både nu och i framtiden. Att förvalta, bevara och utveckla kulturhistoriska byggnader och miljöer samtidigt som vi ska klara avkastningskrav och vara affärsmässiga ger uppdraget en extra dimension som är lockande.
  Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör vid Statens fastighetsverk
  - Det känns väldigt roligt att vara på plats på Statens fastighetsverk, i mitt tycke en av Sveriges viktigaste myndigheter! Jag vet sedan tidigare att här finns ett starkt engagemang, massor av erfarenheter och kompetens. Tillsammans med mina nya kollegor på Statens fastighetsverk ser jag fram emot att fortsätta att utveckla verksamheten på ett hållbart, resurseffektivt och förtroendegivande sätt.
  Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör vid Statens fastighetsverk
  Att samla kansli och residens på samma fastighet innebär administrativa och logistiska fördelar för ambassaden men också att residenset kan användas på ett effektivare sätt då outnyttjade delar av källaren kan bli en del av det nya kansliet. Det gör att den nya kanslibyggnaden kan byggas mindre än den som finns idag och att totalhyran blir lägre.
  Michael Blomqvist, fastighetschef vid Statens fastighetsverk
  Byggnaden ska bli jordbävningssäker så stommen byggs av en kombination av stål och platsgjuten betong. Fasaden muras och putsas. Hela byggnaden är ganska enkel i sin design och konstruktion, inte minst vad gäller installationer, eftersom klimatet i Mexiko City är väldigt behagligt.
  Lennart Karlsson, fastighetsförvaltare vid Statens fastighetsverk
  Hållbart byggande är helt centralt för framtida byggande. Om allt går som planerat kommer vår ambassad bli den första svenska LEED-certifierade ambassaden i världen.
  Michael Blomqvist, fastighetschef vid Statens fastighetsverk
  - Det är en stor ära för oss att vinna årets Kasper Salin-pris. Vårt mål med om- och tillbyggnaden har varit att ge Skissernas Museum en tydligare plats i staden. Vinsten och juryns motivering bevisar att vi lyckats. Jag är glad och stolt.
  Maria Nordh, fastighetschef vid Statens fastighetsverk
  - Det har varit ett otroligt givande samarbete från början till slut. Den kontinuerliga dialogen mellan alla inbladade och arkitekternas förståelse för sammanhanget har varit en enorm styrka. Vi är otroligt glada för denna skarpa om- och tillbyggnad som fullkomligt förändrat besöksupplevelsen. Jag vill rikta mitt varmaste tack till våra donatorer.
  Patrick Amsellem, museichef Skissernas Museum
  - Nya Skissernas Museum är både en upplevelse och en funktion. Om- och tillbyggnaden har löst museets behov men byggnaden som den nu är utformad är också en upplevelse i sig.
  Jonas Elding, arkitekt Elding Oscarson
  - Det är ett hårt fysiskt arbete, speciellt om det regnat och jorden är lerig och tung. För att utförandet ska få den höga kvalitet som Lea Porsager och hennes medarbetare önskar har jordvallarna i det närmaste skulpterats fram.
  Maria Lundkvist, projektledare vid Statens fastighetsverk
  - Än dröjer det förstås tills blommorna spirar men redan nu, trots grävmaskiner och lera, kan man ana att det kommer att bli en vacker och värdig minnesplats.
  Maria Lundkvist, projektledare vid Statens fastighetsverk
  - Minnesvården berättar om de energier som uppstår när naturens krafter sätts i rörelse och samtidigt naturens och mänsklighetens förmåga att återställa och läka sår efter plötsliga händelser.
  Lotta Mossum, curator på Statens konstråd
  - Verket berättar om det ständiga och eviga samspelet mellan människa och natur. Det är i allra högsta grad levande, det förändras med årstiderna och bildar flera olika rum för både stillhet och rörelse. Minnesvården är till för dem som drabbades av flodvågskatastrofen. Här ges de möjlighet att vara tillsammans med sina nära i en rofylld och vacker miljö .
  Lotta Mossum, curator på Statens konstråd
  - Att förvandla Friedrich August Stülers byggnad från 1866 till ett fullt modernt, säkert och besöksvänligt museum samtidigt som höga kulturvärden bevaras, är en komplex uppgift. Fortfarande återstår en del arbete men vi är tillräckligt klara för att man på de flesta ställen kan börja se det fina resultatet.
  Cecilia Brännvall, projektchef vid Statens fastighetsverk
  - Senast ville vi berätta om den komplexa uppgift som låg framför oss. Gensvaret från allmänheten var så positivt att vi fick lova att bjuda in igen när renoveringen var klar. Nu, då arbetet gått in i slutfasen, är det dags för oss att infria vårt löfte.
  Hanna Lindstedt-Hallsten, kommunikationschef vid Statens fastighetsverk
  - Utöver vår egen projektledning och experter finns byggare och arkitekter på plats för att till exempel berätta hur de lyckats gömma tusentals meter ventilationsrör och installationer i väggar, tak och golv så att det är osynligt för ögat. Vi vågar lova att det blir en spännande och innehållsrik dag och hälsar alla varmt välkomna.
  Hanna Lindstedt-Hallsten, kommunikationschef vid Statens fastighetsverk
  Vi är mycket nöjda med det slutgiltiga valet. Ahrbom och Partner, med sin gedigna erfarenhet av att arbeta med kulturhistoriska byggnader i förändring, har tillsammans med det danska kontoret Lundgaard Tranberg Arkitekter möjlighet att skapa något riktigt bra. Båda kontoren har i tidigare projekt lyckats väl med synliga tillägg i känsliga miljöer.
  Vanja Knocke, projektledare vid Statens fastighetsverk
  - Vi är glada för ett erfaret expertteam av arkitekter som nu ska ge oss förslag på operahusets utveckling. Samtidigt hoppas vi att man ska ha modet att våga tänka nytt i en spännande kombination av kulturhistorisk byggnad och innovation. Med en tillbyggnad av operahuset mot Kungsträdgården skulle den historiska byggnaden kunna möta arkitektur av idag och på så sätt gå i samklang med den konstnärliga verksamheten som är i en ständig utveckling. Projektets mål är ju att skapa en Ny Opera i Operan. Det finns många goda exempel runt om i världen på omdaning av ett kulturhistoriskt operahus.
  Birgitta Svendén, VD/operachef
  - Konsulternas första uppgift blir att sätta sig in i hur verksamheten i operabyggnaden fungerar idag och vilka förändringsbehoven är.
  Ulrika Berglund, projektchef vid Statens fastighetsverk
  - Det är en omfattande renovering som väntar. Klimatanläggningen måste moderniseras liksom byggnadens installationer och ytskikt. Eftersom Rosenbad inte har renoverats på närmare 35 år är det hög tid.
  Peter Wallin, fastighetschef vid Statens fastighetsverk
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp