Nio kandidater får årets Helgo-stipendier

Statens fastighetsverk delar i år ut drygt 300 000 kronor till nio stipendiater som är verksamma inom arkitekturens område. Det är bland annat projektet Stadsutveckling utmed blå linjen och Elsa Sandling, en ouppmärksammad kvinnlig arkitekt, som belönas.

Helgo Zettervalls fond överför varje år pengar till Statens fastighetsverk för främjande av den svenska byggnadskonstens utveckling. Pengarna används årligen till stipendier och till Helgopriset som delas ut vart fjärde år.

2019 har Statens fastighetsverk valt att fördela 300 900 kronor som stipendier. Stipendierna utannonseras varje år och kan sökas för utbildning-, forsknings- och utvecklingsprojekt inom arkitekturens område. I år kom totalt 20 ansökningar in och av dessa valdes nio stipendiater ut.

-        Vi är stolta över att Statens fastighetsverk tack vare Helgo Zettervalls fond får möjligheten att dela ut arkitekturstipendier för att stötta studenter och yrkesverksamma som arbetar med lovande och intressanta projekt inom arkitekturområdet, säger Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör för Statens fastighetsverk.

Beredningsgruppen för stipendieutdelning, som valt ut de bästa bidragen, består av Anders Bodin, Karin Svenonius och Elisabet Jermsten, alla tre specialister på kulturarvsfrågor på Statens fastighetsverk.

De nio stipendiaterna är:

Frida Nerdal:

Elsa Sandling - en ouppmärksammad kvinnlig arkitekt (bok) 50 000 kronor.

Hanna Erixon Aalto:

Safari Eleven, Stockholm. Stadsutveckling utmed blå linjen (trycksak, app, podcast) 50 000 kronor.

Carlos Ruiz Alejos:

Visualising degrowth: Radikalt hållbarhetsperspektiv (utställning) 40 000 kronor.

Gustaf Kjellin:

Erik Lundbergs belysningsarmaturer (bok) 40 000 kronor.

Fredrik Torisson:

Det andra Malmö: som det aldrig blev (utställning) 30 000 kronor.

Kristina Knauff:

Reception av svensk arkitektur i Tyskland före 1930 (publikation) 30 000 kronor.

Ingvar Blixt:

Om bebyggelsen vid Karlsborgs fästning (bok) 25 000 kronor.

Ali Karim:

Superisolerande puts för renovering och nybyggnation (artikel/presentation) 20 000 kronor.

Anna Henningsson:

Hidden Stories of Burchardt Precht´s Altarpiece in Gustaf Vasa Church, Stockholm

(bok) 15 900 kronor.

Fakta om Helgo Zettervalls fond:

Helgo Zettervall (1831-1907) var arkitekt, professor vid Konstakademien och chef för Överintendentsämbetet. Sonen Folke Zettervall testamenterade sin kvarlåtenskap till Byggnadsstyrelsen och stiftelsen Helgo Zettervalls fond instiftades. Stiftelsens uppgift är att dela ut ekonomiska bidrag till behövande arkitekter och deras efterlevande och att stötta den svenska byggnadskonsten.1993 tog Statens fastighetsverk över ansvaret för stiftelsen som varje år också delar ut Helgo-stipendier till studenter och yrkesverksamma. 1996 instiftades Helgopriset för att belöna skickligt genomförda tillägg till äldre byggnadsverk. Priset på 150 000 kr delas ut vart fjärde år och är Sveriges största arkitekturpris.

För mer information kontakta:

Anders Bodin, kulturarvsspecialist Statens fastighetsverk, 010 478 71 90, anders.bodin@sfv.se

Maria Uggla, presskontakt Statens fastighetsverk, 010 478 72 47, maria.uggla@sfv.se

Pressbild: http://news.cision.com/se/statens-fastighetsverk

Det är ditt kulturarv. Genom staten är du, tillsammans med tio miljoner andra som lever i Sverige, delägare i flera slott, parker, teatrar, museer, skogar, renbetesland, gravfält, fästningar, residens och ambassader. Det är på ditt uppdrag, genom Sveriges regering, vi på Statens fastighetsverk hållbart förvaltar och utvecklar dagens och framtidens kulturmiljöer. Vi ser till att fastigheternas själ och karaktär bevaras så att värdet finns kvar också till kommande generationer.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

- Vi är stolta över att Statens fastighetsverk tack vare Helgo Zettervalls fond får möjligheten att dela ut arkitekturstipendier för att stötta studenter och yrkesverksamma som arbetar med lovande och intressanta projekt inom arkitekturområdet.
Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör för Statens fastighetsverk