Statens fastighetsverk bygger till och renoverar Trädgårdsvillan i Uppsala

Report this content

I Botaniska trädgården i Uppsala ligger Trädgårdsvillan, ett vackert hus i mönstermurat tegel, som först var trädgårdsmästarbostad och i dag inrymmer trädgårdspersonalens lokaler. Byggnaden uppfyller inte dagens arbetsmiljökrav och ska renoveras och byggas till av Statens fastighetsverk.

Regeringen har gett klartecken till den nya om- och tillbyggnaden och nästa steg är ansökan om bygglov som är inlämnat till stadsbyggnadskontoret i Uppsala.

Trädgårdsvillan, som Uppsala universitet hyr av Statens fastighetsverk (SFV), har alltid haft anknytning till Botaniska trädgårdens trädgårdsmästare. Från början som bostad för fem familjer och därefter som kontor, lunchrum och omklädningsrum.

- Det har helt enkelt blivit tradition att trädgårdsmästarna ska finnas i byggnaden. Diskussionerna om renovering och om- och tillbyggnad av Trädgårdsvillan har pågått i många år. Nu får vi äntligen möjlighet att samla all trädgårdspersonal, som är utspridd på olika ställen, på en och samma plats och alla får en fast punkt, säger Mats Block, trädgårdsdirektör vid Uppsala linneanska trädgårdar i Uppsala.

Bruksbyggnad för trädgårdsmästarna

Trädgårdsvillan är inte klassad som byggnadsminne och är ursprungligen tänkt att användas som bruksbyggnad för trädgårdsmästarna. Tillbyggnaden ska fungera som trädgårdspersonalens omklädningsrum och matsal. Huset, som inte har restaurerats sedan 1980-talet, kommer nu att renoveras i sin helhet med traditionella metoder.

- Fönster och plåttak ska renoveras, fasaden ses över och grunden dräneras. Invändigt uppgraderas samtliga tekniska installationer, så att verksamheten får en god innemiljö vad gäller bland annat luftkvalitet och belysning. En ytskiktsrenovering genomförs, med fokus på att behålla och återställa så mycket som möjligt av den gamla charmen och de gedigna materialen. Villan ska också brandsäkras och göras mer tillgänglig genom att en hiss installeras, berättar Helena Bessfelt, projektledare vid Statens fastighetsverk.

Byggstart i början av 2023

Trädgårdsvillan byggdes 1894 efter ritningar av arkitekt Emil Victor Langlet. De nya om- och tillbyggnaderna har ritats av SFV:s husarkitekt Carl Wärn. Om allt går som planerat kommer ombyggnaden att starta i början av 2023.

- Vi är glada över att arbetet kan komma igång och att Trädgårdsvillan blir en modern och ändamålsenlig arbetsplats som även i fortsättningen kan användas av Botaniska trädgårdens trädgårdspersonal, säger Mathias von Schlieben, fastighetschef vid Statens fastighetsverk.

För mer information kontakta:

Maria Uggla, maria.uggla@sfv.se, 010-478 72 47

Helena Bessfelt, helena.bessfelt@sfv.se, 010-478 76 27

Pressbilder: http://news.cision.com/se/statens-fastighetsverk

Det är ditt kulturarv. Genom staten är du, tillsammans med tio miljoner andra som lever i Sverige, delägare i flera slott, parker, teatrar, museer, skogar, renbetesland, gravfält, fästningar, residens och ambassader. Det är på ditt uppdrag, genom Sveriges regering, vi på Statens fastighetsverk hållbart förvaltar och utvecklar dagens och framtidens kulturmiljöer. Vi ser till att fastigheternas själ och karaktär bevaras så att värdet finns kvar också till kommande generationer.

Prenumerera

Media

Media

Citat

- Det har blivit tradition att trädgårdsmästarna ska finnas i byggnaden. Diskussionerna om renovering och om- och tillbyggnad av Trädgårdsvillan har pågått i många år. Nu får vi äntligen möjlighet att samla all trädgårdspersonal, som är utspridd på olika ställen, på en och samma plats och alla får en fast punkt.
Mats Block, trädgårdsdirektör vid Uppsala linneanska trädgårdar i Uppsala
- Fönster och plåttak ska renoveras, fasaden ses över och grunden dräneras. Invändigt uppgraderas samtliga tekniska installationer, så att verksamheten får en god innemiljö vad gäller bland annat luftkvalitet och belysning. En ytskiktsrenovering genomförs, med fokus på att behålla och återställa så mycket som möjligt av den gamla charmen och de gedigna materialen. Villan ska också brandsäkras och göras mer tillgänglig genom att en hiss installeras.
Helena Bessfelt, projektledare vid Statens fastighetsverk
- Vi är glada över att arbetet kan komma igång och att Trädgårdsvillan blir en modern och ändamålsenlig arbetsplats som även i fortsättningen kan användas av Botaniska trädgårdens trädgårdspersonal.
Mathias von Schlieben, fastighetschef vid Statens fastighetsverk