Ett år sedan minnesvården Gravitational Ripples invigdes

Report this content

Den 5 juni är det ett år sedan minnesvården över flodvågskatastrofen i Sydostasien 2004, Gravitational Ripples, invigdes på Djurgården i Stockholm. På bronsskulpturen i minnesvårdens mitt har nya namn tillkommit under året sedan anhöriga till svenskar som mist sitt liv gett sitt samtycke. Denna möjlighet kvarstår.

Minnesvården, Gravitational Ripples, är belägen på Blockhusudden på en södervänd sluttning ner mot Saltsjön och omges av fruktträd, åldriga ekar, lind, hassel, körsbär och björk. I samband med tioårsminnet av flodvågskatastrofen fick Statens fastighetsverk uppdraget att uppföra minnesvården i samarbete med Statens Konstråd och Kungl. Djurgårdens förvaltning. Konstverket har skapats av Lea Porsager och är inspirerat av ett kosmiskt fenomen känt som gravitationsvågor. Gravitational Ripples är utformad av jordvallar i form av en dubbelspiral som täcks av gräs och blålila blommor som blommar vår och höst.

-        Minnesvården med omgivningar erbjuder en rofylld miljö och möjlighet till eftertanke för överlevande, efterlevande, anhöriga och närstående. Jag gläder mig över att det nu finns en värdig plats att söka sig till. Gravitational Ripples är ett konstprojekt som har betydelse för många, säger Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör för Statens fastighetsverk.

Visionen för minnesvården är att det över växtsäsongen ska blomma av vårlök och olika örter i den blåa färgskalan med variation över tid. Under våren har till exempel Krokus, Scilla och Chionodoxa (Vårstjärna) blommat och i höst blommar Höstkrokus. Då kompletteras också minnesvården med örter som på sikt ska ges möjlighet att etablera sig främst på men även mellan gräsvallarna. Förutom med skönhet bidrar planteringarna till ett rikt och mångfasetterat växt- och djurliv där fler insektsarter gynnas.

I minnesvårdens mitt finns två ovala bronsskulpturer som frammanar bilden av kretsande himlakroppar. På den större skulpturen finns namnen på de svenskar som miste sina liv i flodvågskatastrofen vars anhöriga lämnat samtycke till att namnen ska finnas med.

Då minnesvården invigdes för ett år sedan fanns 323 namn inristade på skulpturen. Ytterligare 34 namn har ristats in sedan dess. Nya namn kan tillkomma med jämna mellanrum, då anhöriga lämnar sitt samtycke till att namn ska finnas med på minnesvården.  

Läs mer här om vad det innebär och hur man kompletterar minnesvården med namn. 

Det går även att maila till minnesvården@sfv.se.

För mer information kontakta:

Maria Uggla, presskontakt Statens fastighetsverk, 010 478 72 47, maria.uggla@sfv.se

Pressbilder: http://news.cision.com/se/statens-fastighetsverk

Det är ditt kulturarv. Genom staten är du, tillsammans med tio miljoner andra som lever i Sverige, delägare i flera slott, parker, teatrar, museer, skogar, renbetesland, gravfält, fästningar, residens och ambassader. Det är på ditt uppdrag, genom Sveriges regering, vi på Statens fastighetsverk hållbart förvaltar och utvecklar dagens och framtidens kulturmiljöer. Vi ser till att fastigheternas själ och karaktär bevaras så att värdet finns kvar också till kommande generationer.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

- Minnesvården med omgivningar erbjuder en rofylld miljö och möjlighet till eftertanke för överlevande, efterlevande, anhöriga och närstående. Jag gläder mig över att det nu finns en värdig plats att söka sig till. Gravitational Ripples är ett konstprojekt som har betydelse för många.
Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör för Statens fastighetsverk