80 000 lökar planteras när minnesvården på Djurgården skulpteras fram

Om ett drygt halvår invigs minnesvården för offren i flodvågskatastrofen 2004. Sedan det vinnande tävlingsbidraget, Gravitational Ripples, presenterades har ett febrilt arbete pågått på Blockhusudden. Nu kan man mer än ana formerna i Lea Porsagers gestaltning.

Minnesvården är ett regeringsuppdrag som Statens fastighetsverk, i samarbete med Statens konstråd, och i samråd med Kungliga Djurgårdsförvaltningen skapar. På platsen, en vacker södervänd sluttning invid Thielska galleriet på Djurgården, har 1 250 kubikmeter jord, med hjälp av grävskopor, skovlar, mallar och skickliga händer formats till mjukt rundade landskapsvallar i en stor dubbelspiral.

- Det är ett hårt fysiskt arbete, speciellt om det regnat och jorden är lerig och tung. För att utförandet ska få den höga kvalitet som Lea Porsager och hennes medarbetare önskar har jordvallarna i det närmaste skulpterats fram, säger Maria Lundkvist, projektledare vid Statens fastighetsverk.

Fröer som ska göra vallarna grönskande har just såtts och inte mindre än 80 000 blomsterlökar, tjugo sorters vår- och höstlökar i lila nyanser, har planterats.

- Än dröjer det förstås tills blommorna spirar men redan nu, trots grävmaskiner och lera, kan man ana att det kommer att bli en vacker och värdig minnesplats, säger Maria Lundkvist.

Minnesvårdens form – ett prisat fenomen

Konstnären Lea Porsagers förslag för minnesvården, en dubbelspiral av jordvallar som stiger ur marken, utgår ifrån det kosmiska fenomen som Einstein förutspådde redan år 1916. Det handlar om de pulserande rörelser som är en del av allt liv i universum, både i mikro- och makroformat. Och just i år tilldelas nobelpriset i fysik de fysiker som kunnat mäta och bevisa att det här fenomenet existerar.

- Minnesvården berättar om de energier som uppstår när naturens krafter sätts i rörelse och samtidigt naturens och mänsklighetens förmåga att återställa och läka sår efter plötsliga händelser, säger Lotta Mossum, curator på Statens konstråd.

Minnesvården beräknas att vara klar i slutet av våren och invigas i juni 2018. Därefter kommer växtligheten att behöva rota sig över sommaren och en bra bit in på hösten. Från hösten 2018 kan dock alla som önskar besöka minnesvården.

- Verket berättar om det ständiga och eviga samspelet mellan människa och natur. Det är i allra högsta grad levande, det förändras med årstiderna och bildar flera olika rum för både stillhet och rörelse. Minnesvården är till för dem som drabbades av flodvågskatastrofen. Här ges de möjlighet att vara tillsammans med sina nära i en rofylld och vacker miljö säger Lotta Mossum.

För mer information kontakta:

Maria Lundkvist, projektledare Statens fastighetsverk, 010 478 72 16, maria.lundkvist@sfv.se

Lotta Mossum, curator Statens konstråd, 08 440 12 96, lotta.mossum@statenskonstrad.se

Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 010 478 76 00, asa.carlberg@sfv.se

Pressbilder: https://news.cision.com/se/statens-fastighetsverk

Pressfilm: http://www.sfv.se/sv/fastigheter/pagaende-byggprojekt/stockholm/minnesvarden-vinnande-forslaget

Minnesvård efter flodvågskatastrofen 2004: https://statenskonstrad.se/konst/minnesvard-for-flodvagskatastrofen-2004/

Det är ditt kulturarv. Genom staten är du, tillsammans med tio miljoner andra som lever i Sverige, delägare i flera slott, parker, teatrar, museer, skogar, renbetesland, gravfält, fästningar, residens och ambassader. Det är på ditt uppdrag, genom Sveriges regering, vi på Statens fastighetsverk hållbart förvaltar och utvecklar dagens och framtidens kulturmiljöer. Vi ser till att fastigheternas själ och karaktär bevaras så att värdet finns kvar också till kommande generationer.

Taggar:

Om oss

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Prenumerera

Media

Media

Citat

- Det är ett hårt fysiskt arbete, speciellt om det regnat och jorden är lerig och tung. För att utförandet ska få den höga kvalitet som Lea Porsager och hennes medarbetare önskar har jordvallarna i det närmaste skulpterats fram.
Maria Lundkvist, projektledare vid Statens fastighetsverk
- Än dröjer det förstås tills blommorna spirar men redan nu, trots grävmaskiner och lera, kan man ana att det kommer att bli en vacker och värdig minnesplats.
Maria Lundkvist, projektledare vid Statens fastighetsverk
- Minnesvården berättar om de energier som uppstår när naturens krafter sätts i rörelse och samtidigt naturens och mänsklighetens förmåga att återställa och läka sår efter plötsliga händelser.
Lotta Mossum, curator på Statens konstråd
- Verket berättar om det ständiga och eviga samspelet mellan människa och natur. Det är i allra högsta grad levande, det förändras med årstiderna och bildar flera olika rum för både stillhet och rörelse. Minnesvården är till för dem som drabbades av flodvågskatastrofen. Här ges de möjlighet att vara tillsammans med sina nära i en rofylld och vacker miljö .
Lotta Mossum, curator på Statens konstråd