Gå vidare med nya stambanor

Trafikverket presenterade under måndagen sin rapport om nya stambanor, som man genomfört på uppdrag av regeringen. I rapporten konstaterar verket att trafiktillväxten varit kraftig och att redan idag möter inte tillgången på spår efterfrågan hos resenärer och transportföretag. Trafikverket anser att man bör ges i uppdrag att utreda vidare med inriktningen att bygga nya stambanor för höghastighetståg och snabba regionaltåg mellan Stockholm – Göteborg och till Malmö via Jönköping.  ”Rapporten utgör ännu ett tydligt besked om att vi behöver bygga ut järnvägskapaciteten i Sverige, och det med modern teknologi för höga hastigheter. Vi vill nu se att regeringen går vidare och ger Trafikverket det mandat de efterfrågar i samband med att regeringen beslutar om den nationella planen i april”, säger Klas Wåhlberg, ordförande i SWEDTRAIN, branschföreningen för järnvägsindustrin i Sverige.

I rapporten pekar Trafikverket på att planeringsläget för de aktuella sträckorna skiljer sig åt och att flera delsträckor behöver fortsatt utredning innan man kan fatta slutgiltiga beslut om att bygga de nya stambanorna. Trafikverket konstaterar att de nya stambanorna bör byggas för topphastigheter på 320 km/h och genom separeringen av snabba persontåg och långsammare gods- och persontåg så ökar den totala kapaciteten flera gånger.

-          Trafikverkets rapport är tydlig. Viktigt nu är att rusta upp nuvarande järnväg för att öka punktlighet och kapacitet. Eftersom det tar lång tid att utreda och bygga ny järnväg behöver vi samtidigt göra det utrednings- och planeringsarbete som krävs för de nya stambanorna. Därför bör regeringen redan i samband med att man beslutar om den nationella planen i april ge Trafikverket det mandat de söker att fortsätta den fysiska planläggningen av nya stambanor, säger Magnus Davidsson, Generalsekreterare på SWEDTRAIN.

-          Om Sverige även i fortsättningen vill vara en stark exportnation och samtidigt skapa förutsättningar för den allt större tjänstesektorn så krävs det beslut i närtid om att investera i hållbara och kapacitetsstarka transporter. Järnvägen har ökat kraftigt i populäritet de senaste decennierna, nära en dubblering i resmängd. Politiska målsättningar om att minska transportsektorns klimatpåverkan gör också att man behöver skapa förutsättningar för ett ökat resande på järnväg, säger Klas Wåhlberg.

För kommentarer kontakta:
Patrik Forslund pressansvarig på SWEDTRAIN, telefon: 073-344 97 23

SWEDTRAIN är branschföreningen för järnvägsindustrin i Sverige. Våra medlemsföretags verksamhet i Sverige omsätter tillsammans över 13 miljarder och finns över hela landet. Vi är verksamma inom tillverkning, underhåll och tjänster av allt ovan räls – från spårfordon, drivenheter, bromssystem och koppel till IT-lösningar, signalsystem och verkstadslokaler. www.swedtrain.org

Taggar:

Om oss

SWEDTRAIN är branschföreningen för järnvägsindustrin. Våra medlemsföretags verksamhet i Sverige omsätter tillsammans över 15 miljarder och finns över hela landet. Vi är verksamma inom tillverkning, underhåll och tjänster av allt ovan räls – från spårfordon, drivenheter, bromssystem och koppel till IT-lösningar, signalsystem och verkstadslokaler. Våra medlemsföretag är:Alstom Transport AB, Ansaldo STS Sweden AB, Bombardier Transportation Sweden AB, Buffers Rail Industry AB, Chalmers Tekniska Högskola, DEKRA Industrial AB, Dellner Couplers AB, Duroc Rail AB, Euromaint Rail AB, Faiveley Transport Nordic AB, Jernhusen AB, Järnvägsgruppen KTH, Lucchini Sweden AB, Luleå Tekniska Universitet, Midwaggon AB, Siemens AB, SNC-Lavalin, Sweco Transportsystem AB, SweMaint AB, Train Alliance AB, Voith Turbo AB, Westermo Data Communications, WSP Sverige AB

Kontakt