Järnvägen har blivit mer attraktiv sedan avregleringen inleddes

Utredningen om järnvägens organisation arrangerade under onsdagen en remisshearing i riksdagen med anledning av utredningens delbetänkande En enkel till framtiden? som presenterades den 2 december. Utredaren Gunnar Alexandersson slår i utredningen fast att omregleringen av den svenska järnvägen bland annat har inneburit att järnvägen har ökat i populäritet och betydelse för resenärer och godsköpare.

-          Utredningen slår fast att järnvägen har blivit både mer effektiv och attraktiv sedan avregleringen inleddes, det är positivt, samtidigt tror vi att många delar av järnvägens organisation kan förbättras och därför är utredningens delbetänkande välkommet i debatten om hur vi formar en effektiv järnväg. Bland annat efterfrågar vi en tydlig strategi för järnvägens utveckling och en övergripande funktion som tar ett sektorsansvar för järnvägen, säger Klas Wåhlberg, ordförande i SWEDTRAIN, branschföreningen för järnvägsindustrin i Sverige.

Utredingen listar en rad förbättringsområden som man önskar utreda vidare i det kommande arbetet, i utredningens fortsatta arbete kommer SWEDTRAIN att lämna förslag på hur man kan förbättra förutsättningarna för järnvägen.

-          Att resa med tåg och att transportera gods och varor på järnvägen har blivit allt populärare, samtidigt har det eftersatta underhållet av järnvägen lett till att infrastrukturen blivit sliten och effekterna av en hårt belastad och dåligt underhållen infrastruktur leder till förseningar och olyckor. För att skapa förutsättningar för att öka resandet och transporterna på järnväg behöver Sverige ta fram en långsiktig strategi för järnvägens utveckling, det handlar om vilka sträckor, hastigheter och teknikval vi ska satsa på och det handlar om att styra transportpolitiken så att den når politiska mål om tillväxt, sysselsättning och klimat, säger Klas Wåhlberg.

SWEDTRAIN:s synpunkter på utredningens delbetänkande i korthet

Marknadsöppningen har gett positiva effekter för resenärer och godstransporter på järnväg

• Järnvägen har ökat i populäritet - den kraftigaste persontrafikutvecklingen i hela Europa
• Ökat utbud av sträckor, avgångar, tjänster för resenärer och godstransportköpare.
• Ökad produktivitet i fordonstillverkning, fordonsunderhåll och även drift av tågen.
• Under perioden har även säkerhet och punktlighet ökat

 Långsiktiga förutsättningar skulle göra att järnvägens potential utnyttjas bättre

• En tydlig långsiktig plan för järnvägens utveckling (sträckor, hastigheter, teknikval) som möjliggör satsningar av olika aktörer (stat, region, kommun, operatörer, fastighetsägare)
• En övergripande funktion som tar ”sektorsansvar”
• Förbättrade och långsiktiga styrmedel för bättre kapacitetsutnyttjande (ökad differentiering av banavgifter1, höjning av kvalitetsavgifter, längre tåglägestilldelning)
• Planera transportsystemet utifrån framtidens behov och förutsättningar och inte utifrån statiska modeller som ej klarar av att ta in framtidens förutsättningar (peak car, ökad arbetspendling, ökad efterfrågan på jvg, färre körkort, minskad biltäthet)

Förbättrad upphandling och leverans av fordon och fordonsunderhåll ger mer järnväg för pengarna

• Branschövergripande dialog kring principer för effektivare upphandlings- och leveransprocess
• Harmoniserade krav på fordonsunderhåll
• Stabilare godkännandeprocess från Transportstyrelsen

För kommentarer kontakta:
Patrik Forslund pressansvarig på SWEDTRAIN, telefon
073-344 97 23
patrik.forslund@swedtrain.se

SWEDTRAIN är branschföreningen för järnvägsindustrin i Sverige. Våra medlemsföretags verksamhet i Sverige omsätter tillsammans över 13 miljarder och finns över hela landet. Vi är verksamma inom tillverkning, underhåll och tjänster av allt ovan räls – från spårfordon, drivenheter, bromssystem och koppel till IT-lösningar, signalsystem och verkstadslokaler.

Taggar:

Om oss

SWEDTRAIN är branschföreningen för järnvägsindustrin. Våra medlemsföretags verksamhet i Sverige omsätter tillsammans över 15 miljarder och finns över hela landet. Vi är verksamma inom tillverkning, underhåll och tjänster av allt ovan räls – från spårfordon, drivenheter, bromssystem och koppel till IT-lösningar, signalsystem och verkstadslokaler. Våra medlemsföretag är:Alstom Transport AB, Ansaldo STS Sweden AB, Bombardier Transportation Sweden AB, Buffers Rail Industry AB, Chalmers Tekniska Högskola, DEKRA Industrial AB, Dellner Couplers AB, Duroc Rail AB, Euromaint Rail AB, Faiveley Transport Nordic AB, Jernhusen AB, Järnvägsgruppen KTH, Lucchini Sweden AB, Luleå Tekniska Universitet, Midwaggon AB, Siemens AB, SNC-Lavalin, Sweco Transportsystem AB, SweMaint AB, Train Alliance AB, Voith Turbo AB, Westermo Data Communications, WSP Sverige AB

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar